1 # Rozmowy o mieście – Partycypacja i planowanie

Rozpoczynamy w gronie środowiska kultury przestrzeni cykl pt. „Rozmowy o mieście 2017”- otwarte spotkania Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Pierwsze będzie nt. planów i partycypacji, we wtorek 10.01, godz. 18.00, sala 24, Ratusz, II piętro. Więcej

Uwagi do MPZP o Parku Rusałka

 //  Projekt: Rusałka

Planiści zadeklarowali, że MPZP Rusałki tłumaczy na język planistyczny wyniki koncepcji społecznej. Konsultacje dotyczyły dawnego Stawu i projektowanego Parku Rusałka, dlatego pismo pojawia się w postach osobno dla każdego wątku. Więcej