Gra Wartości – opis

 //  Projekt: Gra Wartości

Gra Wartości powstała z inspiracji tradycją ludową i przekształceniami przestrzeni. Jest ona laboratoryjnym modelem działania mechanizmu uświadamiania sobie wartości na skutek ograniczonego wyboru i pozwala o nich dyskutować w grupie. Nadaje się na warsztaty na dowolny temat i z dowolnymi uczestnikami.

Gra Wartości powstała w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Stworzyłem ją na warsztaty dla nauczycieli pt. „Czytanie dziedzictwa – Środki Świata” w 2006 roku na bazie swoich doświadczeń w Orkiestrze św. Mikołaja i Forum Kultury Przestrzeni związanych z tradycją i zmianami przestrzennymi. Inspiracją do tego był jeden z tematów warsztatów – krajobraz, który jest zapisem tradycji w naszym przestrzennym otoczeniu. W ten sposób powstała od razu zaawansowana wersja Gry Wartości pt. „Gra w tradycję” prezentująca:

  • mechanizm działania w tradycji w formie role play, w której grupy uczniów mogą się wcielać w kolejne pokolenia wybierające i przekazujące między sobą wartości
  • podstawowe zasady Gry, które ilustruje powyższy diagram
  • prostotę technicznego przygotowania i modyfikacji Gry do innych celów dydaktycznych.

„Gra w tradycję” została ona przeprowadzona trzykrotnie, dwa razy na warsztatach „Czytanie dziedzictwa” i później na innych zajęciach z nauczycielami.

Zasady Gry Wartości. Powyższy diagram ilustruje podstawowy etap Gry, czyli dobieranie kart z talii demonstracyjnej według ich subiektywnej ważności. Gra wykorzystuje zasadę dobierania najmocniejszych kart jak w pokerze, ale z użyciem talii bez ustalonych z góry liczby kart i hierarchii wartości. Robią to sami gracze lub ich zespoły według własnego uznania. Talie do Gry Wartości mogą reprezentować dowolne zbiory wartości przedstawiane na kartach w formie słów, symboli, rysunków, zdjęć itp.

Widoczne powyżej karty do „Gry w tradycję” zostały opracowane jako wieloznaczne symbole przykładowych uniwersalnych wartości, bez konkretnego kontekstu tematycznego. W innych sytuacjach talia może być stworzona przez uczestników w ramach odrębnych warsztatów lub zawierać z góry określony zestaw tematów, zależnie od celu dydaktycznego.

Diagram pokazuje sposób gry. W najprostszym wariancie na początku z talli kart odsłania się np. sześć kart, a następnie jedną odrzuca, jako „najsłabszą”. Należy zastanowić się, dlaczego inne są ważniejsze od niej. W tym momencie gracz przypisuje im pewną hierarchię wartości. Potem robi się tak kolejno ze wszystkimi kartami, aż zostaje pięć „najmocniejszych” kart, które reprezentują naszą główną hierarchię wartości w zakresie założonym w talii. Podsumowaniem Gry jest wyjaśnienie swojego wyboru innym graczom.

Każdy element zasad można modyfikować w zależności od efektu, który chce się osiągnąć. Na przykład można grać indywidualnie lub w zespołach. Niezmienna pozostaje sytuacja konieczności wyboru, która odzwierciedla zasadę ograniczoności ludzkiego życia i wszelkich jego zasobów definiującą ludzką kondycję. Konieczność wyboru tworzy presję zmuszającą nas do stworzenia hierarchii wartości. Gra Wartości pozwala je sobie uświadamiać, a przy okazji wymieniać się opiniami, poznawać poglądy i potrzeby innych ludzi, zdobywać lub utrwalać wiedzę, bez wykluczania kogokolwiek i bez wchodzenia na pole sporu, kłótni czy konfliktu.

Te cechy gry otwierają bogaty wachlarz możliwości jej wykorzystywania w praktyce.

Celem niniejszej strony jest popularyzacja różnych zastosowań Gry. Moje przykłady poniżej. Można jej używać dowolnie we własnym zakresie powołując się na niniejsze źródło i przesyłając na mój adres informacje zwrotną: kiedy i jak Gra Wartości została użyta oraz jaki dała efekt.

W razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt 🙂

Marcin Skrzypek, marcin(at)tnn.lublin.pl, tel. 60

Marcin Skrzypek