Odpowiedź w sprawie bluszczy przy ekranach

 //  Projekt: Al. Solidarności i skansen

„Nie jest możliwe podwyższenie standardów koszenia i pielęgnacji części trawników położonych w pasie drogowym Al. Solidarności w związku z nasadzonymi roślinami. […] wszystkie usunięte rośliny […] zostaną odtworzone […] Rośliny, które uschły z przyczyn naturalnych będą wymieniane.”

Więcej

Głos mieszkańca w sprawie apartamentowca przy CSK

 //  Projekt: Partycypacja

W lipcu napisał do Rady Kultury Przestrzeni Pan Krzysztof Tracz z prośbą o stanowisko w sprawie swojego protestu przeciw budowie 15-piętkowego apartamentowca przy pl. Teatralnym. Nie udało się w wakacje wypracować stanowiska, ale za zgodą Autora publikujemy jego głos.

Więcej