TU POWSTAJE replika strony Parki Lublin przenoszonej z adresu www.parki.lublin.pl

 

Witamy na stronie poświęconej konsultacjom społecznym odnowy terenów zieleni Lublina. Zapraszamy do zapoznania się z trwającymi oraz zakończonymi działaniami.

Konsultacje są społeczną inicjatywą Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i Fundacji tu obok. Celem prowadzonych działań jest wypracowanie społecznych koncepcji zagospodarowania terenów zieleni a następnie przekazanie ich administracji miejskiej w celu wdrożenia w ramach działań miasta. Wsparcia finansowego udziela Fundacja im. Stefana Batorego, zaangażowani są także liczni partnerzy instytucjonalni.

Dotychczas odbyły się konsultacje Parku Rusałka i Parku Ludowego. Obecnie trwają konsultacje zagospodarowania doliny rzeki Czechówki na terenie dzielnicy Wieniawa. Zapraszamy na strony poświęcone poszczególnym konsultacjom.

Czechówka + Wieniawa

 

Park Ludowy

 • aktualności/pomysły
 • o parku ludowym
 • wydarzenia
 • wystawa on-line
 • opracowanie końcowe
 • wdrożenie koncepcji

Rusałka

 • aktualności/pomysły
 • o parku ludowym
 • wydarzenia
 • wystawa on-line
 • opracowanie końcowe
 • wdrożenie koncepcji