W 2014 roku urzędnicy miejscy ogłosili zamiar modernizacji kluczowych ulic w Lublinie: al. Racławickich, ul. Lipowej, Sowińskiego i Poniatowskiego. Jednocześnie Urząd Miasta nie zaprezentował opracowanej koncepcji przebudowy ani nie zorganizował spotkań informacyjnych z mieszkańcami.
P1070505a

W tej sytuacji inicjatywę przejęła Rada Dzielnicy Wieniawa, która wystąpiła o udostępnienie projektu oraz wzięła w swoje ręce organizację konsultacji społecznych w tej sprawie. Wspierała ją w tym Rada Kultury Przestrzeni.

Na zdjęciu powyżej: kadr z akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (wpisany w działania Roku Jana Gehla) polegającej na wymierzeniu, jak zmienią się szerokości chodników po realizacji projektu. Po lewej Michał Wolny, w głębi z transparentem Marta Kurowska, ówczesna przewodnicząca Rady Dzielnicy Wieniawa, pomysłodawczyni akcji i liderka konsultacji.

Kalendarium wydarzeń:

Ostatecznie, po konsultacjach żadna z dwóch przedstawionych koncepcji nie została zaakceptowana i projekt przebudowy na ponad rok wrócił do etapu opracowania.

Materiały na temat przebudowy można znaleźć na stronie: www.raclawickie.lublin.eu

Aktualności dotyczące projektu