Debata o przyszłości terenów dawnego poligonu

Górki Czechowskie są terenem dawnego poligonu. Od lat 50-tych XX wieku obszar ten był wskazywany w planach miejskich pod wielki ogólnomiejski park krajobrazowy i rekreacyjny. Niestety, kiedy wojsko wycofywało się z niego, UM Lublin, zamiast go kupić, dopuścił do sprzedania go prywatnemu inwestorowi. Od tego czasu nie ustają próby zabudowania go (mapa: geoportal.lublin.eu):

Gorki Czechowskie geoportal

Jedna z takich prób została podjęcia w 2011 roku. Deweloper Echo Investment zadeklarował zamiar budowy dużego centrum handlowego w południowo-zachodnim rogu Górek Czechowskich. Lokalizacja pokaźnego obiektu na tak cennym przyrodniczo i krajobrazowo obszarze wzbudziła wiele kontrowersji i spowodowała włączenie się Rady Kultury Przestrzeni w proces konsultacji nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem interwencji były również plany dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Sikorskiego, Ducha i Solidarności obejmujące m.in. budowę estakad.

Podczas tej debaty przedstawiciele RKP wzięli udział w dyskusji o projekcie Galerii „Echo” po prezentacji autora, w obecności prezydenta Krzysztofa Żuka, wiceprezydenta Stanisława Kalinowskiego, przedstawicieli Wydz. Planowania oraz Członków Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska [09.05.2012]

Głównym celem rekomendacji RKP było zmniejszenie zabudowy i parkingów, aby nie blokować wąwozów, zadbanie o wygląd dachu (widoczny z Górek) oraz stworzenie przestrzeni publicznej od wschodu obiektu między galerią a Górkami (aby budynek nie był do nich „odwrócony tyłem”, czyli drogą serwisową, śmietnikami, rampą dla TIR-ów itd.).

Gorki_zakres

O temperaturze sporu świadczy sama ilość pism. Aby właściwie oddać charakter tej debaty, trzeba uściślić, że RKP apelowała do opinii publicznej (która była podzielona; galerie handlowe wciąż poczytywano za „postęp”) i UM Lublin, który nie stawiał inwestorowi zbyt wysokich warunków jakościowych, traktując jego ofertę jako możliwość zdobycia środków na sfinansowanie budowy nowego skrzyżowania ulic Ducha, Sikorskiego i al. Solidarności.

Gorki_powiazania

Następnie w kwietniu 2013 roku UM przystąpił do sporządzania nowej zmiany planu miejscowego obejmującej cały teren Górek Czechowskich. Tym samym uchwalanie zmiany planu na potrzeby galerii Echo zostało zarzucone.

W działaniach w obszarze Górek Czechowskich osobnym zagadnieniem była przebudowa skrzyżowania Solidarności-Ducha. RKP złożyła apel do Prezydenta Krzysztofa Żuka o racjonalizację przeskalowanego projektu przebudowy skrzyżowania.

W międzyczasie inwestor próbował przekonać decydentów, aby nie powstała galeria Tarasy Zamkowe będąca konkurencją dla położonej w dużo mniej dostępnym miejscu planowanej galerii „Echo”. Ostatecznie „Tarasy” powstały, a Echo Investment wycofało się z inwestycji.

Aktualności