W 2011 roku Urząd Miasta przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla dzielnicy Głusk – część południowo zachodnia obejmująca historyczne miasteczko Głusk przyłączone do Lublina dopiero w 1988 roku.  Wobec szansy poprawy stanu przestrzeni Rada Kultury Przestrzeni postanowiła włączyć się w proces powstawania tego planu:

Do dnia 9 maja 2016 plan ten nie został przedstawiony RKP do konsultacji, których dotyczą powyższe pisma..

Prace planistyczne objęły jedynie część południowo-zachodnią:

„Uchwała nr 1229/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI G (południowo-zachodnia) Głusk – Abramowice”.