W Lublinie istnieje zwyczaj stosowania barierek w sposób przesadny, często w ogóle nieuzasadniony, co wpływa źle na funkcjonalność przestrzeni i wygląd krajobrazu miasta.

Aby rozwiązać ten problem RKP dwukrotnie wystosowała pismo do Prezydenta Miasta w tej sprawie: