Strona zawiera wszystkie dokumenty stworzone przez Radę i Forum Kultury Przestrzeni lub z ich nieformalnym udziałem związane z poszczególnymi projektami.

Ogólnomiejskie

 

Pstrokate słupki i brak troski o estetykę

Drogi rowerowe w Lublinie

Drogi rowerowe nie na czerwono

Zespół d.s. Partycypacji

Progi oporowe

Niepotrzebne barierki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina

System Informacji Miejskiej

Pismo programowe

Strategia Rozwoju Lublina

Studium komunikacyjne

Mapa drogowa do konsultacji RKP

Porozumienie Piesze

Rok Jana Gehla 2014

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Zespół ds. gospodarowania drzewostanem

Komisja oceniająca w konkursie balkonowym

Uchwała pomnikowa

Green Connection – Lublin ESK 2016

Konsultacje

Neony na wiadukcie kolejowym

Jaki Deptak?

Interwencje

 

Pokosy traw zabijają ptaki nad Bystrzycą

Rozbudowa szpitala przy Staszica

Wąwóz przy Arnsztajnowej i Osiedle TOR

Plac Litewski

MPZP dla PKP

Rusałka

Podzamcze

Pasaż Victoria

Park Ludowy i hala TL

Górki Czechowskie

Ogródki Kawiarniane

Plac przed CSK

System Informacji Wizualnej Portu Lotniczego Lublin

MPZP Głusk

Galeria Zamek (Tarasy Zamkowe)

Dolina Bystrzycy

Rogatka Warszawska

Al. Solidarności i skansen

Ogród Saski

Kino „Kosmos”

Budynek Rupes

Budynek Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej

Chodnik przy Romanowskiego

Most Lutosławskiego

Numeracja autobusów

Winobluszcz

Rondo Lubelskiego Lipca 1980

Estakada stadion Muzyczna

Centrum Sztuki Współczesnej

Dekoracje świąteczne

Wąwóz „Zimne Doły”

MPZP Majdanek

Buspasy w Lublinie

Kosze na śmieci

Ożywianie centrum miasta

Wielki Staw Królewski

Nowe Wieżowce na Czechowie – ochrona Panoramy

Zielona Woonerf

Ogródki działkowe „Harnaś”

Dolina Czechówki

Aleje Racławickie – przebudowa

Lubelska Kolej Aglomeracyjna

Plac przed Centrum Kultury

Termomodernizacja Warsztatów Kultury

Modernizacja ul. Narutowicza

Ogólnopolskie

 

Krajowa Polityka Miejska

Kongres ruchów miejskich

Apel o sprawiedliwy podział finansowania zabytków

Ustawa Krajobrazowa

Organizacyjne

 

PDF-y zamiast skany

Terminy konsultacji i wyłożeń w UM Lublin

Inne

 

Townscape

  • Wydanie książki Gordona Cullena „Townscape – Obraz Miasta”