Aktualności
»

Interwencje

Odpowiedź w sprawie bluszczy przy ekranach

 //  Projekt: Al. Solidarności i skansen

„Nie jest możliwe podwyższenie standardów koszenia i pielęgnacji części trawników położonych w pasie drogowym Al. Solidarności w związku z nasadzonymi roślinami. […] wszystkie usunięte rośliny […] zostaną odtworzone […] Rośliny, które uschły z przyczyn naturalnych będą wymieniane.”

Więcej