Aktualności
»

Recenzje

„Last minute” dla Litewskiego

 //  Projekt: Plac Litewski

Byliśmy umówienie 5 stycznia 2016 na spotkanie w Wydziale Inwestycji na temat Deptaka i ewentualnych drobnych korekt projektu pl. Litewskiego możliwych do wprowadzenia na etapie poprzetargowym. Spotkanie się nie odbyło, więc zebraliśmy nasze opinie o samym placu. Więcej

Wycieczka po Centrum Spotkania Kultur

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

17 grudnia 2015 odbyła się wycieczka FKP po Centrum Spotkania Kultur odbyła się na zaproszenie jego projektanta Bolesława Stelmacha. Dziękujemy Twórcy za tę możliwość, a Gospodarzom za zapewnienie opieki i udostępnienie gmachu w fazie wykańczania i wyposażania. Po zwiedzaniu poszliśmy na kolejne regularne ale tym razem wyjątkowe spotkanie FKP, o czym w osobnym poście. Więcej

Polemika Krzysztof Żuk – Jan Kamiński

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne
W wywiadzie opublikowanym 11 grudnia 2015 przez „Gazetę Wyborczą” Jan Kamiński, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, skrytykował Ratusz za złą politykę przestrzenną w Lublinie. Cztery dni później gazeta zamieściła polemiczny artykuł Prezydenta Krzysztofa Żuka odpowiadający na zarzuty.

Więcej