Błonia pod Zamkiem, które zastąpiły po wojnie część dzielnicy żydowskiej przy ul. Krawieckiej, należą do miejsc-wizytówek Lublina.

 

Lubelskie Błonia do niedawna należały do „pleców” miasta. Mimo lokalizacji przy Starym Mieście i Muzeum, bliskość dwóch ruchliwych arterii i barierowy charakter terenów między nimi a Bystrzycą (węzły drogowe, nieużytki, ogródki działkowe) sprawiały, że przez dziesięciolecia nikt się nimi specjalnie nie interesował (źródło: OpenStreetMap).

Błonia OpenStreet

 

Przed wojną przebiegały tamtędy ulice żydowskiego Podzamcza z główną ul. Krawiecką. Dzielnica żydowska została zniszczona przez hitlerowców, a 10 lat po wojnie na terenach wokół Zamku urządzono ogólnopolską wystawę rolniczą. Błonia zostały na tę okazję i później ciekawie choć prowizorycznie uporządkowane (fragm. fot. ze zbiorów Teatrnn.pl oraz z serwisu Imageframe):

Więcej zdjęć:

Przez kolejne dziesięciolecia Błonia funkcjonowały jako urządzony teren rekreacyjny (w latach 70-tych przy Zamku były pergole, brodzik dla dzieci, szachy ogrodowe itp.). W skali dekad urządzenie to okazało się nietrwałe z wyjątkiem samej zieleni (trawa, drzewa). Dzięki niej Błonia wyglądały wystarczająco dobrze, by nie nasuwać myśli o potrzebie pilnej zmiany. Niestety, zieleń okazała się ona elementem na tyle stabilnym i pasującym do Błoni, że sprawiała wrażenie, jakby nie istniały tu przed wojną żadne zabudowania.

Status Błoni zaczął się zmieniać wraz z ożywienie na Starym Mieście w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej XXI wieku. Wybrukowano wtedy nową alejkę, poszerzono parking przy targu, założono plac zabaw. Na Błoniach zaczęto spacerować i organizować cykliczne imprezy kulturalne o kluczowym znaczeniu dla kulturalnego życia lublinian i wizerunku miasta (Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Carnaval Sztukmistrzów, Open City).

W 2015 roku UM zorganizował konkurs na koncepcję zagospodarowania całego pasa wzdłuż al. Unii Lubelskiej razem z Błoniami. Na projekt przeznaczono jednak za mało pieniędzy i zdobywcy pierwszej nagrody nie zdecydowali się na współpracę. Nie zabezpieczono też praw miasta do prac konkursowych. Dlatego w 2016 przeprowadzono przetarg na projekt, który wygrała lubelska firma Garden Concept, inny uczestnik konkursu. Opinii RKP o ich projekcie dotyczy jeden z poniższych postów.

O konieczności pilnych zmian na Błoniach świadczy zwiększenie ruchu pieszego spowodowanego otwarciem centrum handlowego Tarasy Zamkowe. Poskutkowało ono wydeptaniem środkiem terenu prawdopodobnie największej ścieżki w mieście. Dlatego też w 2016 roku zaproponowaliśmy, aby na 700-lecie miasta wprowadzić tymczasowe korekty poprawiające funkcjonowanie i estetykę tego miejsca przez generalna odnową.

Aktualności