23 marca 2006

Tematyka drugiego spotkania Forum Kultury Przestrzeni wynikła z kontynuacji spotkania promocyjnego „Scriptores” nr 27 Rozmowy o kulturze przestrzeni i poszukiwania potencjalnych adresatów spotkań FKP. Wybór padł na „Rzeźbę w przestrzeni publicznej Lublina”, ponieważ jednym z rozmówców numeru i panelistów spotkania promocyjnego był rzeźbiarz Jacek Korbus, a lubelskie środowisko artystów i znawców sztuki wydawało się liczne i zaangażowane.

Marcin Skrzypek

 


Z tekstu zaproszenia

 

Zapraszamy na drugie otwarte spotkanie Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni [będące] pokłosiem zeszytu „Scriptores” pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni, którego promocja odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. Temat spotkania: „Rzeźba w przestrzeni publicznej Lublina”.

Spotkanie otworzy pan Jacek Korbus, rzeźbiarz. Rozmowa z nim pt. Res publica ukazała się we wspomnianym numerze „Scriptores”. Na początku spotkania pan Korbus przedstawi (w formie prezentacji wyświetlanej na ekranie) kilka przykładów rzeźb i pomników z Zachodniej Europy i z Lublina. Pierwszy głos zabierze dr hab. Stefan Symotiuk, profesor nadzwyczajny Zakładu Filozofii Kultury UMCS.

Tematyka rzeźby (sztuki) publicznej dotyczy dwóch zasadniczych problemów:

 • samej rzeźby i jej funkcjonowania w przestrzeni (estetycznego i znaczeniowego – czy rzeźba jest ładna, efektowna, spójna znaczeniowo, czy pasuje, ożywia wnętrze ulicy, placu itd.)
 • aspektu społecznego, a więc na ile pojawiający się w przestrzeni publicznej obiekt rzeczywiście jest publiczny, na ile reprezentuje daną (lubelską) społeczność, jakie są stosowane mechanizmy partycypacji społecznej w zagospodarowywaniu wspólnej przestrzeni.

Uwzględniając uwagi dotyczące poprzedniego spotkania, chciałbym podkreślić, że najbliższe spotkanie rozpocznie się punktualnie 🙂 i potrwa około półtorej godziny (chodzi o to żeby nie przedłużać spotkania w nieskończoność).

 


Z prasy

 

Zapowiedzi:

 • „Dziennik Wschodni”, 23 marca 2006, Rzeźba w mieście

„Rzeźba w przestrzeni publicznej Lublina – tak nazwano już drugie, otwarte spotkanie Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni. Nazwa skomplikowana, a chodzi o rzecz całkiem prostą: jak funkcjonuje rzeźba w mieście. Czy jest ładna, efektowna i czy w ogóle pasuje? Początek dzisiejszego spotkania w Trybunale Koronnym godz. 17. (RAD)”

 • „Kurier Lubelski”, 23 marca 2006, Teresa Dras, rubryka KULTURA: Sztuka ledwo widoczna, Dziś w Trybunale

Komentarze:

 • „Kurier Lubelski”, 3 kwietnia 2006, Teresa Dras, rubryka PUBLICYSTYKA: Lubelskie pomniki? Są nudne i nijakie

„Pomnik hydraulika, pomnik psa – bez cienia sympatii wyrażamy się o nowoczesnych rzeźbach naszego miasta”

 • Zobacz także:
  „Kurier Lubelski”, 23 marca 2006, Artur Jurkowski, rubryka WIADOMOŚCI: Prezydencki pomnik, Andrzej Pruszkowski chce upamiętnić Władysława Jagiełłę

 


Zdjęcia

Na fotografiach w kolejności:

 • Trybunał Koronny na lubelskim Rynku Starego Miasta, miejsce spotkania.
 • Jacek Korbus w oczekiwaniu na początek spotkania, na pierwszym planie numer „Scriptores” Rozmowy o kulturze przestrzeni.
 • Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” Tomasz Pietrasiewicz i koordynator FKP Marcin Skrzypek przed spotkaniem.
 • Prelegent dr hab Stefan Symotiuk Jacek Korbus.
 • Jacek Korbus i Marcin Skrzypek.
 • Ostatnie trzy zdjęcia – publiczność, dyskusja.

Więcej zdjęć na stronie: Zapis spotkania