Opis Gry Wartości i dokumentacja jej użycia w różnych kontekstach. Gra Wartości służy jako model sytuacji ograniczonego wyboru. Opiera się na zasadzie doboru najsilniejszych kart przedstawiających to, na czym nam zależy. Dzięki temu ujawniają się wartości, o których możemy porozmawiać. Gra uczy uświadamiać sobie tę sytuację i pomaga opowiadać innym o tym, co dla nas najważniejsze.

Celem niniejszej strony jest popularyzacja różnych zastosowań Gry Wartości. Moje przykłady poniżej. Można jej używać dowolnie we własnym zakresie powołując się na niniejsze źródło i przesyłając na mój adres informacje zwrotną: kiedy i jak Gra Wartości została użyta oraz jaki dała efekt.

Opracowałem ją w 2006 roku na potrzeby warsztatów dla nauczycieli Czytanie dziedzictwa – Środki Świata organizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Pierwotnie miała ona ukazywać model działania tradycji i jednocześnie aksjologicznego wymiaru ludzkiego życia, do wykorzystania na lekcji. Okazało się jednak, że można ją zastosować także w różnych innych kontekstach dydaktycznych i społecznych.

Inspiracją do wymyślenia Gry Wartości były moje doświadczenia z tradycją ludową w Orkiestrze św. Mikołaja oraz z kulturą przestrzeni podczas redagowania numeru czasopisma „Scriptores” pt. „Rozmowy o kulturze przestrzeni”. W obu przypadkach mamy do czynienia z ograniczonym zasobem (czasu lub miejsca), który działa jak filtr i „wywoływacz” wartości: zmusza nas do decyzji, co wybrać, czyli co i dlaczego jest najważniejsze niż reszta.

Na Grę składa się kilka etapów, z których najbardziej „widowiskowa” wygląda jak na zdjęciu poniżej: osoby indywidualnie lub w grupach siedzą nad rządkami kart z umieszczonymi na nich słowami lub obrazkami i zastanawiają się, którą kartę odrzucić, by kolejną dobrać. Wszystkie części można dowolnie modyfikować, dzięki czemu Gra Wartości otwiera bogaty wachlarz możliwości wykorzystywania jej w różnych kontekstach. Do tematów, w których Gra może się szczególnie przydać, należy zagospodarowanie przestrzenne, ponieważ przestrzeń jest zasobem ograniczonym w sposób namacalny, więc konieczność wybierania dla niej najlepszych rozwiązań jest bardzo wyraźna.

 

 

Bardziej szczegółowy opis Gry i moje przykłady jej zastosowań poniżej. Można jej używać dowolnie we własnym zakresie powołując się na niniejsze źródło i przesyłając na mój adres informacje zwrotną: kiedy i jak Gra Wartości została użyta oraz jaki dała efekt. Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane jej rozwojem.

 

Marcin Skrzypek, marcin(at)tnn.lublin.pl, tel. 603 714 532

 

Źródła:

  • Grafika na warsztaty „Czytanie dziedzictwa” z nauczycielami, aut. Marcin Skrzypek.
  • Zdjęcie z Gry dla seniorów w ramach festiwalu „Mindware. Technologie dialogu” 6 października 2011, fot. Marcin Skrzypek.

 

Aktualności