Jak wyglądały początki społecznego zaangażowania w starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016? Był to bardzo ciekawy i autentyczny proces związany ze Społecznym Komitetem Organizacyjnym ESK 2016 czyli SPOKO. Wyróżniał on Lublin na tle innych kandydatów, jednak nie został później opisany ani przebadany. Poniższe strony częściowo wypełniają tę lukę.

 

Rys. Małgorzata Rybicka, Lublin – Miasto w dialogu. Ludzie i miejsca – przewodnik

 

Marcin Skrzypek

Najważniejsze informacje o tej stronie

Powstała ona dla zarchiwizowania materiałów SPOKO z przeznaczonej do skasowania strony założonej w 2010 roku pod adresem uLublin.eu przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na platformie Drupal. Zamieszczałem je przez niecałe 3 miesiące od 2 marca do 18 maja 2010, a więc pół roku po proklamowaniu SPOKO 3 października 2009. Strona ta miała ona celu pomoc w publicznej identyfikacji oddolnego społecznego zaangażowania w starania Lublina o tytuł ESK 2016.

Dziś warto spojrzeć na historię i dorobek SPOKO przede wszystkim jako na case study trzech ogólnych zagadnień:

 • oddolnego tworzenia (się) tożsamości nieformalnej grupy pośredniczącej publicznie w kontaktach między władzami a obywatelami
 • użycia platformy technologicznej do organizowania (się) społecznej komunikacji i współpracy w publicznym celu
 • merytorycznych rezultatów współpracy interdyscyplinarnej grupy profesjonalistów i wykwalifikowanych amatorów będących społecznymi ekspertami w swoich dziedzinach

Na proces starań Lublina o tytuł ESK 2016 złożyło się wiele etapów i zmian, do których przyczyniło się wiele osób.  Archiwum SPOKO dotyczy tylko jednej takiej zmiany, ale za to ukazanej bardzo szczegółowo. Ponieważ była to zmiana dość specyficzna, szczegóły te mogą być niezrozumiałe bez poznania ich kontekstu. Dlatego do kopii archiwalnych stron dodałem materiały spoza uLublin.eu i swoje subiektywne komentarze. Zdecydowałem się na ten zabieg, aby nie pominąć informacji i wniosków znanych tylko mnie, a z drugiej strony nie robić na czytelniku wrażenia, że są one znane wszystkim.

W wyborze tych dodatkowych materiałów i w komentarzach dążyłem do obiektywizmu, ale ludzka pamięć jest zawodna. Dlatego proszę o kontakt, jeśli ktoś chciałby je uzupełnić lub poprawić. Z perspektywą innych osób i z szerszym kontekstem można zapoznać się już teraz na stronie Publikacje ESK, a szczególnie w archiwum Enter 2016 stowarzyszenia Homo Faber i w pracy magisterskiej Aleksandry Cieślik Lubelskie starania o tytuł ESK 2016 w opiniach twórców i zaangażowanych.

Tematy zasługujące na dalsze zbadanie to m.in.: kalendarium wydarzeń, dynamika dyskusji na grupach, spis osób zajmujących się poszczególnymi tematami, powiązania towarzyskie i instytucjonalne itd.

Wierzę, że nasze doświadczenia sprzed dekady mogą wciąż być komuś przydatne teraz i w przyszłości.

Najważniejsze informacje o stronie uLublin.eu

Serwis uLublin.eu został założony w systemie Drupal, ponieważ miał służyć do komunikacji w realizowanych przeze mnie projektach. Decydującą rolę ogrywała w nich oddolna aktywność uczestników, a Drupal oferował szerokie możliwości tworzenia stron nie tylko przez administratora ale także przez zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników (więcej: Wewnętrzna komunikacja Lublin ESK 2016). Strony SPOKO składały się z:

 • „niezbędnika” zawierającego 7 tekstów programowo-organizacyjnych dotyczących samego SPOKO
 • 13 tematycznych wątków programowych dostarczonych przez 15 osób (autorów niektórych tekstów było więcej), w tym 8 autorskich tekstów zwartych
 • luźnych postów zamieszczanych przez użytkowników jako dyskusje lub aktualności

Strony te zostały wiernie skopiowane i posegregowane tematycznie. Były one zamieszczane w kilku różnych formatach przewidzianych w serwisie. Kopie stron zakładanych przez administratora (czyli mnie), są oznaczone na początku tylko datą (jeśli się wyświetlała), z autorem tekstu podpisanym w jego treści lub dodanym w nawiasach kwadratowych, a wpisy użytkowników wyboldowaną datą i nazwą użytkownika. Starałem się zachowywać oryginalne tytuły stron. Dopiski redakcyjne są w nawiasach kwadratowych.

Równolegle do SPOKO na Drupalu działały strony jeszcze dwóch innych projektów:

Ponieważ wszystkie te trzy działania miały podobną tematykę, w pewnym momencie połączyłem je w jeden portal „uLublin.eu. Pomysły na Lublin”, który wyglądał tak:

Po lewej – strona z jednym z tematycznych raportów SPOKO. Po prawej – strony konsultacji „Jakie Podzamcze?”, widok administratora. Portal „Pomysły na Lublin” wcielał w życie pomysł na Serwis społecznościowy dla Lublina 2016, który wysunąłem rok wcześniej na spotkaniu z cyklu Enter 2016 i był też próbą zintegrowania aktywności kilku grup osób kreatywnych zainteresowanych przyszłością miasta.

Przydatność Drupala szybko się wyczerpała. Projekt HerO skończył się w 2010, w tym samym roku przeniosłem SPOKO na GoogleSites, które były prostsze do grupowej edycji wielu dokumentów (zob. Wewnętrzna komunikacja Lublin ESK 2016). Jeśli chodzi o Forum Kultury Przestrzeni, od 2014 roku do jego obsługi zacząłem używać WordPressa, ponieważ był bezpieczniejszy, ładniejszy i łatwiejszy w obsłudze. W ten sposób powstał niniejszy serwis, na który stopniowo przeniosłem z Drupala archiwalne treści Forum i HerO. Strony dotyczące ESK były ostatnim etapem tej przeprowadzki, po której Drupal został skasowany z serwera Ośrodka.

 

Marcin Skrzypek, maj 2020 – kontakt


 

Materiały programowo-organizacyjne

Tematyczne inicjatywy programowe

Dyskusje

Materiały Lublin ESK 2016 spoza serwisu „uLublin.eu. Pomysły na Lublin”

 

 

Na zdjęciu powyżej wspólna, urzędowo-społeczna konferencja prasowa ogłaszająca rozpoczęcie działalności SPOKO 12 grudnia 2009 (wg daty utworzenia pliku), fot. Anna Machocka (więcej: Media o inicjatywie Enter 2016 i Spoko).

Przy zebraniu i organizacji powyższych materiałów dziękuję za współpracę i pomoc:

 • Łukaszowi Kowalskiemu
 • Leszkowi Skwarskiemu
 • Aleksandrze Cieślik
 • Karolowi Grzywaczewskiemu
 • Dominice Majuk
 • Grzegorzowi Kondrasiukowi