Z archiwum Lublin ESK 2016. Treści z różnych stron dotyczące wątku „Cyber Lublin”.

 

[Pięć zapisów z wątku „Cyber Lublin” na forum portalu]

 

Niech ten wątek posłuży do porządkowania cyber tematyki w Lublinie: kto się takimi sprawami zajmuje, jakie ma osiągnięcia, jakie cele warto tu sobie postawić. [Lead wątku 2010.04.07]

*** [dwa puste wpisy Piotra Celińskiego 2010.04.20 z adnotacją „Przeniesione do projektów”]

2010. 04.07 / Edycja projektu on-line. W dziale „Projekty” założyłem dokument do wpisywania wszelkich pomysłów czy faktów dotyczących cyber w Lublinie. [Marcin Skrzypek]

Wpisywanie pomysłów na projekty, działania. Można je wspólnie edytować. Ta strona jest NIEDOSTĘPNA dla niezalogowanych. Celem tej strony jest informowanie środowiska o własnych pomysłach, aby można je było łączyć w większe przedsięwzięcia, programy, wspólne projekty. [Nagłówek z działu  „Projekty”]

2010. 04.12 / Pomysły na projekty wrzucaj do „Projektów”. Ja bym się na Forum skupił na zrobieniu „spisu inwentarza” tematyki cyber w Lublinie. Wg mnie to jest trudniejszy problem. [Marcin Skrzypek]


 

[Treść skopiowana ze źródłowej strony: „Co to jest Cyber Lublin, do czego się to sprowadza, jakie tematy wchodzą w obszar zainteresowań?”, brak daty publikacji i autora]

 

Projekty

 • Edukacja w zakresie komunikacji nowych technologii
 • Superbabcie – projekt Zofii Zaorskiej w toku
 • uLublin – projekt w toku (inspirowany nieco Linz Public Space Server)

Potencjalni partnerzy (tu się wpisywać)

 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 • Zbigniew Sobczuk i jego liczne wcielenia (Kont, Zachęta, Warsztaty)

Działania

Współpraca z Linzem. Udało się nawiązać oficjalne stosunki z Linzem, ESK słynnej m.in. z cyber osiagnięć (Sebastian Bernat, Miasto akustyczne – przykłady: Linz, Londyn, Zadar, Lublin). W odpowiedzi na list z kancelarii prezydenta Linz przesłał kontakty do interesujących nas osób. Informacje pochodzą od pana Güntera Urbanka [kontakty usunięte]

 • Günter Urbanek, Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Magistratsdirektion, Altes Rathaus
 • Ars Electronica Center: Ing. Gerfried Stocker (kierownictwo artystyczne), Mag. Diethard Schwarzmair (kierownictwo ekonomiczne)
 • Akustikon: Peter Androsch
 • Public Space Server: Mag. Hubert Hummer (dyr Volkshochschule Linz/Uniwersytetu Ludowego Linz)
 • Lentos: Dir. Stella Rollig (kierownictwo artystyczne), Mag.Dr. Gernot Barounig (kierownictwo ekonomiczne)
 • Direktion Kultur, Bildung und Sport (gleichzeitig Sekretariat der „Linz Kultur”)
 • dyrekcja Wydziału ds. kultury, oświaty i sportu (jednocześnie – Sekretariat „Kultury Linz”)

Dotychczasowy dyrektor, pan Janko przeszedł na początku tego roku na emeryturę, a od 1 maja br.zastąpi go dr Julius Stieber.


 

Komentarz

Opiekunem tematu „Cyber Lublin” był Piotr Celiński. Ze zgromadzonych materiałów wynika, że był to wątek najbardziej rozproszony, prawdopodobnie dlatego, że oczekiwaliśmy jego współredakcji przez osoby obyte z tym sposobem współpracy.

Marcin Skrzypek