Z archiwum Lublin ESK 2016. Niepublikowany tekst roboczy dotyczący realizacji kryterium „Miasto i obywatele” w staraniach Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, uzupełniający listę opublikowanych oddolnych tekstów programowych.

 

[2009.03.12 – data powstania pliku]

 

Europejska Stolica Kultury

Miasto i obywatele

Hasło „Miasto i obywatele” jest jednym z dwóch tzw. kryteriów, według których będą oceniane aplikacje do ESK (drugim jest „Wymiar europejski”) [był jeszcze trzeci: „Trwały rozwój” – przyp. red.]. Oznacza to, że umownie 50% pozytywnej oceny zależy od właściwego zrozumienia tego kryterium i spełnienia wynikających zeń zobowiązań poprzez działania najwyższej jakości, na jaką nas stać.

Oznacza to również, że nie istnieje żadne alternatywne zagadnienie, którym moglibyśmy się zajmować ZAMIAST myśleć o zagadnieniu „Miasto i obywatele”. A więc, jeżeli nie robimy tego skutecznie to oznacza, że marnujemy 50% pieniędzy i czasu oraz szans na tytuł ESK. Stawka jest więc wysoka.

Metodyka zaplanowania odpowiednich działań sprowadza się do odpowiedzi na kilka prostych pytań:

  1. Czy jesteśmy zainteresowani podjęciem poważnej refleksji na ten temat problematyki hasła „Miasto i obywatele” w Lublinie?
  2. Jeżeli tak, to jak je rozumiemy?
  3. Czy rozumiemy jest właściwie (tzn. czy możemy rozumieć je lepiej, trafniej)?
  4. Jakie wynikają z niego zobowiązania (implikacje) i problemy, które należałoby w Lublinie rozwiązać?
  5. Jakie działania możemy w związku z tym zaplanować?
  6. Jak możemy ocenić, czy ich jakość jest wysoka?

Teza krytyczna

W środowisku osób mających bezpośredni wpływ na kształt naszej kandydatury do ESK taka refleksja nie istnieje. Są jedynie proponowane działania, które dadzą się przypisać do tego kryterium i spełniają minimum formalne.

Na jakie działania to hasło powinno się przełożyć? Jaki wybór tych działań istnieje i jak moglibyśmy je uszeregować wg:

  • kosztochłonności
  • siły przekonywania co do naszej kandydatury do ESK
  • wkładu w trwały rozwój miasta, niezależnie od ESK

Problem 1

Brak świadomości, że przełożenie tego hasła na konkretne działania jest poważnym problemem, nad którym trzeba się osobno zastanowić.

Brak porozumienia, jak rozumieć hasło „Miasto i obywatele”.

Opis. Jest to spowodowane brakiem dialogu na ten temat, a to z kolei – brakiem refleksji.

Dowód: dokumenty zawierające sformułowania są tworzone i podawane do wiadomości wewnątrz urzędu, a dostęp do nich z zewnątrz podlega reglamentacji.

Dowód: można wskazać co najmniej 10 interesariuszy istotnych dla sprawy (osób i podmiotów mających wiedzę, doświadczenie lub będących operatorami wartości związanych z „obywatelskim” wymiarem miasta), którzy nie mają do nich dostępu, co oznacza, że dostęp nie jest otwarty. Wydaje się, że hasło to można „ograć” znanymi już działaniami,

  1. Myślenie „resortowe” i przypisywanie innym takiego myślenia.

 

[Marcin Skrzypek]