Z archiwum Lublin ESK 2016. Strona z podręcznym zbiorem ważniejszych plików i publikacji związanych z kandydowaniem Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

 

Formularz do wypełnienia przez miasta ubiegające się o tytuł ESK 2016

Archiwum spotkań Enter 2016 na stronach Stowarzyszenia Homo Faber

Folder, którego ponowna edycja była ważnym punktem kształtowania się „stylu” kandydowania Lublina o tytuł ESK 2016 oraz informacje o tym, kto go redagował:

DNA Miasta 2010, raport z pierwszego etapu starań polskich miast o tytuł ESK 2016 zakończonego wyborem Gdańska, Katowic, Lublina, Warszawy i Wrocławia do drugiego etapu.

Wywiad o Spoko Miłosza Zielińskiego z Piotrem Chorosiem i Marcinem Skrzypkiem do Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM (grudzień 2009)

Pierwsza aplikacja Lublin ESK 2016 (istniała również w formie aplikacji online html)

YouTube

Folder wydany po przejściu Lublina do drugiego etapu:

Finałowa aplikacja Lublin ESK 2016

Folder na wizytę przedstawicieli Komisji Selekcyjnej konkursu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Lublin, 13 czerwca 2011

Artykuł opisujący genezę, zasady i dynamikę SPOKO w kontekście powiązanych z nim działań społecznych:

  • Marcin Skrzypek, SPOKO skok, „Kultura Enter” 2011/05 nr 33/34

Książka wydane w Lublinie związane z ESK 2016

  • Kultura szeroka. Księga wyjścia, red. Marcin Skrzypek, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011 – nowe pojęcie „kultury szerokiej” i spektrum jej środowisk:
  • Kultura wiedzy, red. Piotr Celiński, Jan Hudzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 – inicjatywa politologów UMCS związana z jedną z osi programowych Lublin ESK 2016

Broszura przedstawiająca propozycję przejścia od aplikacji ESK 2016 do programu obchodów 700-lecia Lublina (2011, wersja robocza z arch. Rafała „Kozy” Kozińskiego)

Projekt „Porozmienia dla Lublina” z 14 maja 2012 (we wcześniejszych wersjach „Pakt dla Lublina” na wzór „Bydgoskiego Paktu dla Kultury”) z poprawkami Marcina Skrzypka (z jego archiwum):

Artykuł opisujący sieciowanie społeczne podczas procesu Lublin ESK 2016 m.in. poprzez organizację mailowych grup dyskusyjnych:

Opis wkładu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w starania Lublina o tytuł ESK 2016

Badania kultury instytucjonalnej w Lublinie w ramach działań post-ESK

Broszura prezentująca koncepcję „Koalicji Miast dla kultury” w ramach obchodów Wrocław ESK 1016 (wersja robocza z archiwum Rafała „Kozy” Kozińskiego)

Inne publikacje:

Folder i strona obchodów 700-lecia Lublina w 2017, podczas których miał być częściowo realizowany program ESK 2016:

Echa Lublin ESK 2016 na Lubelskim Kongresie Kultury w 2018 roku (rekomendacje z dwóch paneli zorganizowanych przez Marcina Skrzypka, pełne wersje):

Praca magisterska Aleksandry Cieślik (2018):

Publikacja podsumowująca program „Dzielnice Kultury” 2013-2019 będący pokłosiem programu „Dzielnicowe Stolice Kultury” z aplikacji finałowej ESK Lublin 2016 (więcej na stronie: Dzielnice Kultury)


 

Komentarz

Strona zawiera pliki ze zbiorów moich i innych osób z założeniem ich uzupełniania o kolejne znaleziska. Inspiracją do jej stworzenia był fakt, że przez lata nie mogłem nigdzie w internecie znaleźć nawet lubelskich aplikacji ESK 2016 w pdf, nie mówiąc już o braku strony podsumowującej ten proces. Lista nie zawiera artykułów ani wewnętrznych raportów, choć i taka bibliografia powinna kiedyś powstać.

Marcin Skrzypek