Z archiwum Lublin ESK 2016. Podsumowanie wpisów popularyzujących dorobek Forum Kultury Przestrzeni z dziedziny krajobrazu dźwiękowego, jako tematów do dyskusji i repozytorium inspiracji do ewentualnego przyszłego wykorzystania w szerszym programie kształtowania krajobrazu dźwiękowego miasta w ramach starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

 

[posty Marcina Skrzypka z 2010.03.08]

 

10.00 / Brak strategii kształtowania jakości dźwiękowej miasta. Niedostateczne wykorzystanie instrumentów planowania przestrzennego takich jak:

 • wydzielanie „obszarów cichych” i „stref ciszy”
 • szczególna troska o izolację od hałasu przestrzeni publicznych
 • brak wyrazistości dźwięków charakterystycznych

 

10.05 / Niezrozumienie problemu jakości krajobrazu dźwiękowego. Temat „dźwieków miasta” podejmowany jest tylko wtedy, kiedy chodzi o hałas, a więc, kiedy mamy do czynienia z sytuacją patologiczną i konfliktową. Ale i wówczas problem ten często się marginalizuje, czego dowodzą nieustanne próby organizacji toru motokrosowego w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych (Górki Czechowskie, Janowska, Elizówka, LSM).

 

10.08 / Rozpoznanie preferencji mieszkańców. Wyróżnienie dźwięków przyjemnych, wartościowych, uciążliwych, waloryzacja dźwiękowa krajobrazów miejskich.

 

10.16 / Kreowanie wizytówki dźwiękowej miasta, jednoznacznie z nim kojarzonej. Hejnał, kuranty czy krzyk mew może być rozpoznawalnym dźwiękowym, znakiem firmowy miasta. Coraz częściej ich rolę spełniają też specjalnie tworzone „rzeźby dźwiękowe”. Warto pomyśleć nad źródłami dźwięku już istniejącymi lub nowymi, które byłyby miłe i charakterystyczne tylko dla Lublina.

 

10.18 / Identyfikacja dźwiękowa miejsc szczególnych. Które miejsca w Lublinie są szczególne pod względem jakości ich krajobrazu dźwiękowego?

 

10:21 / Ochrona ciszy. Wyznaczenie stref ciszy i obszarów cichych (doliny rzeczne, parki i obszary zielone).

 

10:27 / Działania edukacyjne oraz informacyjne

 • opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie klimatu akustycznego i trendach jego zmian
 • budowa systemu zarządzania skargami mieszkańców
 • działania edukacyjne – kształtowanie świadomości dźwiękowej w mediach
 • monitorowanie klimatu akustycznego w przestrzeni publicznej

 

10:29 / Sprawny system interwencji. Usprawnienie pracy straży miejskiej w zakresie szybkiego skutecznego reagowania na ekscesy powodujące zakłócanie ciszy, szczególnie w porze nocnej.

Odpowiedź 2010.04.12 – 21.05 / Grzegorz Winnicki (niezweryfikowany)

lepszego nie bedzie skoro ich jest kilkunastu..:(

 

10:35 / Regulacja / ograniczenie / zakaz reklamy dźwiękowej. Komercyjna ingerencja w krajobraz dźwiękowy jest nazywana „przemocą akustyczną” i oznacza np.:

 • głośne, przekrzykujące hałas ruchu samochodowego komunikaty towarzyszące reklamom mobilnym
 • „szyldy akustyczne” mające formę muzyki nadawanej na ulicę z kawiarń, pubów i restauracji

O ile przechodzień może próbować nie patrzeć na reklamy wizualne, to nie jest w stanie uniknąć słuchania tych niechcianych dźwięków – najczęściej przypadkowych i złej jakości.

 

10:38 / Pakiet rozwiązań twórczych promujących dobrą jakość lubelskiego saoudscape’u. Ożywienie dźwiękiem przestrzeni publicznych – projektowanie akustyczne:

 • kształtowanie różnorodności i odpowiednich sekwencji krajobrazów dźwiękowych
 • eksponowanie dźwięków charakterystycznych
 • odtwarzanie atmosfery historycznej w miejscach szczególnych
 • wkomponowanie rzeźb dźwiękowych
 • dbałość o informacyjną zawartość dźwięku – związek z otoczeniem, funkcją obszaru, przyrodą i kulturą
 • wytyczenie ścieżek spacerów dźwiękowych (np. Ogród Saski) i stworzenie „ogrodów brzmieniowych”

 

10:43 / Wtórna głuchota społeczeństwa. Hałas informacyjno-akustyczny, dostępność indywidualnych źródeł dźwięku oraz zdolności adaptacyjne ludzkich uszu sprawiają, że współcześnie następuje eskalacja wszechobecności i siły towarzyszących nam dźwięków. Cisza bywa traktowana jako stan anormalny, który trzeba wypełnić dźwiękiem (zbyt głośna muzyka z lokalach gastronomicznych i sklepach, „radio towarzyszące”, non-stop włączony telewizor jako „dodatkowy domownik”)

 

10:47 / Działania planistyczne – komunikacja zrównoważona, zapisy planistyczne.

 • wspieranie komunikacji pieszej i rowerowej oraz trolejbusowej
 • wprowadzenie zapisów sprzyjających ograniczaniu hałasu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyporządkowanie terenom ich standardu akustycznego

 

10:47 / Imprezy masowe nie muszą być tak głośne. Ograniczenie uciążliwości związanych z imprezami masowymi (organizowanie imprez rozrywkowych w miejscach oddalonych od zabudowy mieszkalnej, rozsądne ustawienie mocy wzmacniaczy akustycznych).

Odpowiedź 2010.05.15 – 9.48 / Piotr Znamierowski (niezweryfikowany)

Rozwiązanie. Problem ochrony środowiska został rozszerzony w Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r. gdzie sformułowane zostały następujące zasady, na których powinna opierać się ochrona środowiska:

 1. Należy podejmować działania zapobiegawcze.
 2. Szkody ekologiczne powinny być usuwane u źródła.
 3. Zanieczyszczający płaci.

Dotyczy to także emisji hałasu. Wystarczą dwie rzeczy:

 • kontrola i egzekucja przestrzegania prawa, impreza masowa ma ściśle określone restrykcje co do emisji hałasu, należy wyposażyć służby w instrumenty służące do ich przestrzegania
 • w przypadku większych imprez masowych dodatkowo: ustawienie systemu nagłaśniającego zgodnie z zapotrzebowaniem równomiernego pokrycia dźwiękiem audytorium, a nie przestrzeni poza nim.

W tej ostatniej kwestii nastąpiła poprawa w przypadku głównej sceny kozienaliowej na miasteczku akademickim w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy koncertu trzeba było słuchać nawet na starym mieście!

Dla zainteresowanych problematyką, polecam lekturę:

Ekspertyza uciążliwości akustycznej
w trakcie odbywania się masowych imprez rozrywkowych w Kielcach w amfiteatrze „Kadzielnia” przy al. Legionów, muszli koncertowej w parku miejskim im. Stanisława Staszica oraz w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dawniej obiekty KS „Błękitni”)
oraz
możliwości ograniczenia hałasu emitowanego
w trakcie odbywających się masowych imprez rozrywkowych w Kielcach w amfiteatrze „Kadzielnia” przy al. Legionów, muszli koncertowej w parku miejskim im. Stanisława Staszica
Kraków, listopad 2004

http://www.um.kielce.pl/materialy_informacyjne_i_oceny/ex1/ [link aktualny 09.01.2019]

Z pobieżnej oceny wynika, że jest oparta na dobrych podstawach (wzory etc. można pominąć).

 

10:50 / Lublin miastem zielonych enklaw. W Lublinie można wskazać wiele miejsc, które pozostają oazami spokoju, lecz są zaniedbane.

 

10:53 / Działalność instytucji kultury i oświaty. Jako pozytywne należy ocenić działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” wkomponowane w przestrzeń publiczną oraz Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City, którego pierwsza edycja odbyła się od 22 czerwca do 20 maja 2009. Przestrzeń publiczna została wówczas ożywiona m.in., instalacją zatytułowaną „koncert pitagorejski”. 64 małe dzwonki aluminiowe umieszczone między drzewami nastrojone zgodnie z akordem pitagorejskim poruszane przez wiatr wydawały dźwięki miłe uszom. Kształtowanie przyjaznych krajobrazów dźwiękowych to wielkie wyzwanie dla Europejskiej Stolicy Kultury.

Lublin jest miastem muzyki, teatrów, dziedzictwa i uniwersytetów, można więc liczyć pomysły i współprace wielu osób i środowisk, którym jakość krajobrazu dźwiękowego jest pojęciem zrozumiałym i ważnym.


 

Komentarz

Była to próba omówienia tematu poprzez rozbicie go na wiele mniejszych zagadnień nadających się osobno do dyskusji. Wątek rozpoczęła notatka „Brak strategii kształtowania jakości dźwiękowej miasta” zaliczona do kategorii „krajobraz dźwiękowy”. Potem dołączyłem do niej na zasadzie burzy mózgów kolejne wpisy, dające możliwość rozwoju poprzez komentarze. Całość miała miejsce 8 marca 2019 w godz. 10.00-10.53. Później pojawiły się dwie odpowiedzi, które zaznaczyłem na niebiesko. Informacja, że autor odpowiedzi był „niezweryfikowany” dotyczy prawdopodobnie tego, że nie był on wówczas zarejestrowanym użytkownikiem serwisu.

Marcin Skrzypek