Z archiwum Lublin ESK 2016. Treść skopiowana ze strony: „FAQ” (Frequently Asked Questiones, często zadawane pytania) wyjaśniającej dlaczego powstał Społeczny Komitet Organizacyjny Lublin ESK 2016 czyli SPOKO.

 

2010.04.07 – 21:39

 

Dlaczego powstał ten komitet?

Spoko założyliśmy po to, aby nie było tak, jak w tej historyjce:

Były sobie cztery osoby, które nazywały się: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek.

Historyjkę dostarczyła Renata Kiełbińska, autorka projektu „Senior Graffiti”.

 

Jaki jest cel Spoko?

  • wymyślanie i rozdzielanie pomiędzy ludzi jak największej ilości zadań związanych z ESK
  • tworzenie kapitału społecznego czyli sieci współpracy i zaufania

 

Jakie jest pole działania tej grupy?

Ma ona wypełnić lukę w działalności innych grup, instytucji i środowisk odnoszącą się do sieci komunikacji i współpracy, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi stojących dotąd na uboczu lub w izolacji. Celem Spoko nie jest parytetowe reprezentowanie tych grup ani wchodzenie w kompetencje innych instytucji czy projektów. Dlatego polem działania komitetu nie są: festiwale, koncerty, wystawy, konferencje itd.

Bardzo ważnym kryterium rozwoju Lublina i oceny aplikacji ESK jest jak najszersze społeczne zaangażowanie w ten projekt. Naszą słabością jest zbyt częsta niezdolność do współdziałania, empatii, wzajemeności, umiejętności dbania o interes innych itd. Spoko ma więc nie tyle reprezentować społeczeństwo ile je „sieciować”.

 

Kto wchodzi w skład Spoko?

Osoby, które zgodziły się:

  • być odpowiedzialne za jakiś temat związany z ESK
  • zająć się nim we współpracy z innymi w ramach Spoko
  • rozwijać wokół tego tematu sieć kontaktów osób nim zainteresowanych
  • angażować do projektu różne środowiska lublinian

Są tu ludzie zajmujący się projektem ESK „z urzędu”, osoby zainteresowani całością procesu aplikacyjnego w kontekście partycypacji społecznej lub moderatorzy (Dzielni) specjalizujący się w jednym temacie, mający tworzyć grupy osób, środowisk i organizacji zainteresowanych tym tematem i zapewniające im kontakt z ośrodkami decyzyjnymi.

 

A co, jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w działaniach komitetu?

Nic 🙂 Jest wiele innych form aktywności na rzecz mieszkańców Lublina, rozwoju miasta czy projektu ESK

 

Czy można zaangażować się w Spoko?

Oczywiście. Trzeba jednak pamiętać o powyższych kryteriach. Dla szerszych kręgów osób zainteresowanych wzięciem udziału w przygotowaniach do ESK będzie stworzony program wolontariacki.

 

[Marcin Skrzypek]