Z archiwum Lublin ESK 2016. Treść skopiowana ze strony „Osoby” zawierającej pierwszy formalny skład SPOKO, czyli Społecznego Komitetu Organizacyjnego starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

 

2010.04.08 – 08:01

 

Poniżej: osoby będące w sieci komunikacji Spoko: imię i nazwisko; kontakt; miejsca, gdzie możne je znaleźć oraz zakres ich odpowiedzialności w komitecie (na dzień 6.11.2009). Obecnie na liście dyskusyjnej SPOKO jest ok. 80 osób. Trwają prace nad „spisem powszechnym” SPOKO.

Piotr Brożek – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 • student historii, animator sieci, portal aktywności społecznej „Latarnia”; integracja środowiska akademickiego, edukacja kulturowa

Piotr Choroś – Homo Faber

 • współpraca na polu administracja publiczna-organizacje pozarządowe, polityka wyrównywania szans kobiet i mężczyzn (gender mainstreaming), świeckie państwo

Krzysztof Czyżewski – Ośrodek „Pogranicze”, Sejny

 • jeden z eskpertów ds ESK, autor aplikacji

Dariusz Figura – Teatrikon, Warsztaty Kultury

 • ukrainista, edukacja kulturalna w kontekście ESK w liceach i gimnazjach, integracja środowisk szkolnych

Ola Gulińska – Homo Faber

 • tworzenie platformy współpracy między wyznaniami

Roman Jaborkhel – biuro ESK

 • projekt „Miasta Międzykulturowe” i inne

Jan Kamiński – Architektura Krajobrazu KUL

 • rewitalizacja Głuska, zieleń

Marcin Kamola – biuro ESK

 • portal Lublin2016, promocja, marketing i inne

Michał Karapuda – szef biura ESK

Renata Kiełbińska – klub „Między nami”, osiedle Skarpa

 • seniorzy, integracja międzypokoleniowej w lokalnej przestrzeni

Ewa Kipta – UM Lublin

 • architekt i urbanista, Forun Rewitalizacji, projekt HerO, urzędnik ds. kultury przestrzeni

Rafał „Koza” Koziński – Warsztaty Kultury

 • animator animatorów

Magda Linkowska – biuro ESK

 • projekt Hero i inne

Szymom Pietrasiewicz – z-ca kierownika ACK UMCS „Chatka Żaka”

 • rewitalizacja kultury studenckiej, integracja uniwersytety-miasto, Tektura

Tomasz Pietrasiewicz – dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 • dziedzictwo niematerialne i Pamięć Lublina, lokalna tożsamość kulturowa, edukacja

ks. Mieczysław Puzewicz – kościół Świętego Ducha

 • Centrum Wolontariatu, Centrum Dialogu, Duszpasterstwo Młodzieży, Stowarzyszenie Solidarności Globalnej i inne

Grzegorz Rzepecki – dyrektor Warsztatów Kultury

Marcin Skrzypek – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 • kultura przestrzeni, moderator strony, animator Spoko, muzyka inspirowana kultura ludową

Zbyszek Sobczuk – Galeria Kont, ACK UMCS „Chatka Żaka”, Zachęta

 • zajmuje się sztuką nowoczesną, popularyzuje design w działaniu, leży mu na sercu region

Maria Tarkowska – niezrzeszona

 • socjoterapeuta, kulturoznawca, bajkorób – tworzenie spójnego spojrzenia na wszystko, co w Lublinie dzieje się (lub mogłoby się dziać) i dotyczy dzieciaków

Jacek Warda

 • pełnomocnik Klanzy ds. Centrum Nauki, animator rewitalizacji Głuska, radny dzielnicy Śródmieście i inne

Aleksander Wiącek – Porozumienie Rowerowe

 • Standardy Rowerowe, projekty infrastruktury rowerowej

Agata Will – Warsztaty Kultury

 • tworzenie wolontariatu dla ESK, tworzenie platformy kontaktów Lublina z Hiszpanią (przede wszystkim miasta kandydujące)

Agnieszka Wojciechowska – Warsztatyw Kultury

 • komunikacja medialna Spoko, kontakty z biznesem

Włodzimierz Wysocki – zastępca prezydenta UM Lublin ds. kultury, turystyki, sportu, oświaty

Piotr Zieniuk – Warsztaty Kultury

 • tworzenie „stowarzyszenia stowarzyszeń” dla ESK

 

[Marcin Skrzypek]


 

Komentarz

Powyższa lista wypełniała opisany w Genezie SPOKO wymóg, że ciało to musi się składać z konkretnych osób o znanych personaliach, zajmujących się określonymi działaniami, z którymi można nawiązać kontakt i do których można dołączyć na tych samych zasadach. Źródłowa strona zawierała także ich maile. Warto zauważyć, że osoby zaliczone do SPOKO prezentują szerokie spektrum statusów: wieku, pozycji społecznej, zawodu, podległości służbowej, światopoglądu itp. – od osób niezrzeszonych, po prezydenta czy księdza, aby dla nikogo nie była barierą czyjaś subiektywna społeczna tożsamość.

Marcin Skrzypek