Z archiwum Lublin ESK 2016. Treść skopiowana z strony podsumowującej jedno z pierwszych spotkań SPOKO.

 

2010.04.22 – 09:56

Komentarz Piotra Celińskiego

Ustalenia i zapowiedzi, które pojawiły się na wczorajszym spotkaniu SPOKO (wybór i streszczenie wybiórcze):

  • „Biuro ESK” uzyska i udostępni, poprzez uLublin.eu, autorskie resume lubelskiej aplikacji ESK 2016. Dzięki temu niebawem wszyscy dopuszczeni zainteresowani będą odnosić się do „tekstu kanonicznego” – pozostaniemy w konkretnym kontekście pracy.
  • Portal ulublin.eu został domyślnie uznany (drogą domniemanego aplauzu oraz przez brak konstruktywnych alternatyw) za narzędzie zdolne do objawienia, skanalizowania i udostępnienia potencjału SPOKO. Jedną z funkcjonalności portalu może być uzupełnianie alternatywnej (dodatkowej) spoko-aplikacji. Portal będzie miał ograniczony zasięg i dostęp dp czasu ujawnienia aplikacji, a docelowo ma być otwartym, lokalnym forum społecznym.
  • SPOKO oczekuje wskazówek, instrukcji i wzorów edytorskich na temat możliwości dopowiadania / dopisywania własnych idei  / projektów / programów do aplikacji.
  • Poznaliśmy strukturę instytucjonalną pracy nad aplikacją. Jakie podmioty, jakie między nimi relacje i kto procesem zarządza. Z punktu widzenia tych relacji SPOKO zostało zdefiniowane jako organizm obywatelski, który ma zadanie generowania opinii i pomysłów na zasadzie doradztwa dla „Biura ESK” oraz ekspertów pracujących nad aplikacją; społecznego think-tanku pracującego dla 1. aplikacji, 2. miasta.
  • Znany jest fizyczny autor / redaktor / pisarz dokumentu aplikacji – jest nim Dragan Klaic. [Ostatecznie był nim Krzysztof Czyżewski, było to wiadome już wtedy, więc komentarz wskazuje na to, że nie wszystko było jasne]
  • Znany jest kalendarz prac aplikacyjnych (tu proszę o edit, bo zbyt wiele dat nie pamiętam…)