Replika strony opisującej, jak włączyć się w konsultacje społeczne przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

Aby wyrazić swoje potrzeby, opinie czy pomysły nt. przyszłości Podzamcza można:

  • w dniach 17-21 i 24-28 maja w godz. 15.00-19.00 odwiedzić Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, by samodzielnie wypróbować różne rozwiązania na makiecie i spotkać się z życzliwymi i kompetentnymi osobami z Forum Rozwoju Lublin i Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki, które udzielą wszelkich wyjaśnień
  • w tych samych dniach odwiedzić LOiT w innych godzinach by przy makiecie zapisać swoje uwagi w zeszycie
  • w dniach 17, 19, 21, 24, 26, 28 maja odwiedzić LOiT w godz. 11.00-13.00 by posłuchać konsyliów specjalistów Miejsca i kalendarium >>
  • do 6 czerwca włączyć się do wymiany zdań na stronie Facebooka pt. Jakie Podzamcze?
  • do 6 czerwca zostawić swoje komentarze w dowolnym miejscu niniejszych stron poświęconych Podzamczu komentując stworzone wcześniej projekty i inne zamieszczone tu materiały
  • przedstawiciele środowisk, grup, instytucji czy organizacji mogą poprosić o osobne spotkanie z Ewą Kiptą (kontakt na stronie głównej konsultacji), by np. przedstawić własną, całościową koncepcję.
  • zachęcamy do włączania w swoje wypowiedzi ocen samego sposobu przeprowadzania konsultacji – uwag dotyczących komunikatywności, czytelności i wszelkich innych braków