Replika strony z materiałami przydatnymi do włączenia się w konsultacje społeczne przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

Zawartość. Prezentacje wybranych projektów Podzamcza, artykuły, zdjęcia. Na tej stronie można znaleźć informacje pomagające w wyobrażeniu sobie przyszłości Podzamcza: wizje różnych projektantów, a także uwarunkowania, które należy wziąć pod uwagę.

Numeracja: Każdy z projektów jest oznaczony w lewym dolnym rogu unikalnym numerem (wynika on z kolejności tworzenia prezentacji):

  • 9 – projekty z konkursu UM-SARP 1992 1-6
  • 6 – projekty studentów Politechniki 2007 1-6
  • 7 – projekty z konkursu „Gazety Wyborczej” 2008 – nagrodzone 1-4
  • 8 – projekty z konkursu „Gazety Wyborczej” 2008 – wybrane zgłoszone 1-15
  • 3 – projekty UM Lublin „Lublin Novus” 2008 – rozwiązanie komercyjne i niekomercyjne

I tak np. np. 6/2 (co oznacza drugi projekt szóstej prezentacji). Pozwala to na łatwą identyfikację projektów przy powoływaniu się na zawarte w nich rozwiązania.

Podgląd, formaty: projekty są udostępnione poprzez narzędzia GoogleDocs jako pliki pdf lub prezentacje slajdów. Gdyby okienka nie wyświetlały prawidłowo zawartości, proszę poczekać. Możliwości przeglądania projektów:

  • w okienku na stronie
  • w powiększeniu po kliknięciu odpowiedniego przycisku w okienku
  • po pobraniu pliku pdf załączonego do każdej prezentacji

Komentarze internautów. Na każdej stronie jest link „Odpowiedz” [usunięty], który pozwala skomentować każdy projekt przy jednoczesnym dostępie do całości prezentacji.

Autorką prezentacji jest Anna Mirosław, studentka V roku Architektury Krajobrazu KUL. Wszystkie projekty, zdjęcia i teksty są chronione prawami autorskimi. Źródła materiałów: Urząd Miasta Lublin, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Gazeta Wyborcza”.