Replika strony z prezentacją koncepcji Podzamcza autorstwa studentów i studentek lubelskich Politechniki z 2007 roku. Prezentacja została przygotowana dla osób zainteresowanych włączeniem się w konsultacje społeczne przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

Poniżej przedstawione zostało 6 prac studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wykonane pod kierunkiem Huberta Trammera. Prezentują one projekty koncepcyjne zagospodarowania Podzamcza, wykonane w roku akademickim 2006/2007 zaprezentowane w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Projektom towarzyszą komentarze Anny Mirosław pomagające laikowi w zrozumieniu zagadnień zagospodarowania Podzamcza i odnoszące się do takich zagadnień jak wysokość i układ zabudowy, zachowanie osi widokowych i elementów historycznych przebieg al. Tysiąclecia i komunikacja oraz ekspozycja Czechówki. Wszelkie prawa do powyższych materiałów – zastrzeżone. Opracowanie prezentacji – Anna Mirosław.

Numeracja – pula projektów z tego konkursu została oznaczona cyfrą 6 (numer wynikły z kolejności pracy nad prezentacjami). Każdy z projektów jest oznaczony w lewym dolnym rogu unikalnym numerem np. 6/1 (co oznacza pierwszy projekt prezentacji nr 6 czyli prac studentów Politechniki z 2007 roku). Pozwalało to na łatwą identyfikację projektów przy powoływaniu się na zawarte w nich rozwiązania.

 

6 – Projekty studenckie 1-6