Replika strony z prezentacją koncepcji Podzamcza autorstwa studentów i studentek lubelskich Politechniki z 2007 roku. Prezentacja została przygotowana dla osób zainteresowanych włączeniem się w konsultacje społeczne przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

Poniżej przedstawione zostały projekty nagrodzone w konkursie na zagospodarowanie Podzamcza zorganizowanym przez „Gazetę Wyborczą” w 2008 roku. Prace nagrodzone zostały opatrzone skróconym opisem najważniejszych założeń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie prezentacji – Anna Mirosław.

Numeracja – pula projektów z tego konkursu została oznaczona cyframi 7 i 8 (numery wynikłe z kolejności pracy nad prezentacjami). Każdy z projektów jest oznaczony w lewym dolnym rogu unikalnym numerem np. 7/1 (co oznacza pierwszy projekt prezentacji nr 7 czyli nagrodzonych prac konkursu „Gazety Wyborczej” z 2007 roku). Pozwalało to na łatwą identyfikację projektów przy powoływaniu się na zawarte w nich rozwiązania.

 

7 – Projekty nagrodzone 1-4

 

8 – Wybrane projekty zgłoszone 1-15