Replika strony z prezentacją koncepcji Podzamcza z konkursu zorganizowanego we współpracy SARP i UM Lublin w 1992 roku. Prezentacja została przygotowana dla osób zainteresowanych włączeniem się w konsultacje społeczne przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji fragmentu Śródmieścia – wzdłuż Trasy W-Z został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie na zlecenie Prezydenta i Zarządu Miasta Lublina Konkurs rozstrzygnięto 4 grudnia 1992 roku. Prace konkursowe przedstawiają całościowe założenie zagospodarowania doliny Czechówki.

Mając na uwadze przekształcenie które miały miejsce od czasu ogłoszenia konkursu, większość z nich prezentuje nierealne już założenia. Są one jednak wartościowe i mogą stanowić przykład całościowego traktowania terenów najbardziej atrakcyjnych i najważniejszych dla rozwoju miasta. Projekty zawierają także koncepcję zagospodarowania Podzamcza. Przedstawiają propozycje podziału przestrzennego oraz skalę nowej zabudowy. Pokazują także pomysły rozwiązania połączenia placu zamkowego z terenem Podzamcza oraz charakter obecnej Al. Tysiąclecia. Poniżej przedstawiono 6 prac, które zostały wybrane przez sąd konkursowy spośród 33 prac zgłoszonych do konkursu.

Numeracja – pula projektów z tego konkursu została oznaczona cyfrą 9 (numer wynikły z kolejności pracy nad prezentacjami). Każdy z projektów jest oznaczony w lewym dolnym rogu unikalnym numerem np. 9/1 (co oznacza pierwszy projekt prezentacji nr 9 czyli z konkursu UM-SARP). Pozwalało to na łatwą identyfikację projektów przy powoływaniu się na zawarte w nich rozwiązania. Pierwotnie prezentację podzielono na 3 części, ponieważ w korzystaniu z internetu w 2010 liczył się każdy megabajt. Wszelkie prawa do powyższych materiałów – zastrzeżone. Opracowanie prezentacji – Anna Mirosław.

 

9 – Projekty z konkursu UM-SARP 1-6