Replika strony informującej o miejscach i terminach związanych z możliwością włączenia się w konsultacje społeczne przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010. Na oryginalnej stronie był też zamieszczony kalendarz Google z aktualnymi zapowiedziami widoczny na zrzucie strony.

 

Miejsca

 • Spotkania przy makiecie – Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej (LOiT), róg Bramowej i Jezuickiej (Bramowa 1).
 • Internet – na niniejszej stronie oraz na Facebooku (Jakie Podzamcze?)
 • Pod uwagę będą brane również głosy internautów z forów prasowych.

Kalendarium

 • 7-21 i 24-28 maja 2010, godz. 15:00-19:00 organizwane są spotkania przy makiecie (w LOiT) prowadzone przez członków Forum Rozwoju Lublina i studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, którzy udzielą wyjaśnień oraz pomocy w zapisywaniu i ilustrowaniu własnych pomysłów na makiecie. Makieta jest dostępna również poza tymi dyżurami w czasie godzin pracy LOiT w dniach 17-28 maja. Można wtedy wpisywać swoje uwagi do wyłożonego zeszytu.
 • 7 maja do 6 czerwca – konsultacje w internecie (niniejsze strony, Facebook: Jakie Podzamcze?).

Również w LOiT przy makiecie w godz. od 11.00 do 13.00 będą odbywać się „przy otwartej kurtynie” konsylia specjalistów, które dotyczyć będą:

 • 17 maja – obsługi terenu, czyli jak chcemy się tu dojść, dojechać, gdzie zaparkować?
 • 19 maja – historii miejsca, czyli tego jak pokazać walory dziedzictwa historycznego i wykorzystać je do budowania atrakcyjności tego miejsca?
 • 21 i 24 maja – programu użytkowego (komercyjnego, kulturalnego, społecznego), czyli tego co powinno tu się dziać?
 • 26 maja – przestrzeni publicznych, czyli jak urządzić miejsca wspólne?
 • 28 maja – krajobrazu (skala zabudowy, jakość architektoniczna, osie widokowe i kompozycja przestrzenna, rozwiązania materiałowe itp.), czyli tego, jak chcemy, by Podzamcze wyglądało?

Zaproszenia na te spotkania będą kierowane indywidualnie. Chętnych do wyrażenia swoich potrzeb i opinii w ten sposób prosimy o kontakt z Ewą Kiptą: tel. 81 532 58 67, [email protected] [adres nieaktualny]

 • Po 6 czerwca nastąpi etap podsumowania konsultacji i pisania społecznego wniosku do planu.

15 czerwca nastąpi ogłoszenie wniosku i debata publiczna nad przyszłością Podzamcza (prezentacja wniosków i ustaleń końcowych, prezentacja zdań i opinii odrębnych) oraz zbierane będą podpisy popierające wniosek, który ostatecznie zostanie złożony na ręce Prezydenta Lublina.