Replika strony podsumowującej przebieg i efekty konsultacji społecznych przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010. Konsultacje przy makiecie odbyły się w dniach 17-28 maja 2010. Komunikat na stronie główne pochodzi sprzed 6 czerwca. Pozostałe strony były uaktualniane do 16 czerwca 2010. W replice dodano fotoreportaż z przebiegu (oryginalnie był na osobnej stronie) i streszczenie, co działo się wtedy i później do 19 lipca 2010 – zebrania podpisów pod Społecznym wnioskiem do planu Podzamcza, rezultatem konsultacji „Jakie Podzamcze?”.

 

Treść strony z 16 czerwca 2010 – Podsumowanie

Poniżej: podsumowanie pomysłów powstałych przy makiecie – do dyskusji przed i w trakcie pisania docelowego „Społecznego wniosku do planu Podzamcza”. Na pierwotnej stronie zdjęcia pomysłów były dostępne w formie zagnieżdżonej na stronie przeglądarki zdjęć z albumu Picassa. Klikając dymek w lewym dolnym rogu można było włączyć podpisy pod zdjęciami. Obecnie album ten jest dostępny w Zdjęciach Google po kliknięciu na poniższy obrazek. Numer każdego pomysłu wyświetla się na dole. Tak jak wcześniej opisy wszystkich pomysłów można znaleźć na trzech osobnych stronach poniżej. Otwierając dwa osobne okna przeglądarki można mieć dostęp jednocześnie do zdjęć i do opisów.

 

Uczestnicy. W regularnych konsultacjach wzięło udział ponad 50 osób, które zgłosiły 53 koncepcje:

 • 34 pomysły przy makiecie (w tym 23 makiety + 1 projekt rys. + 10 notatek – numery koncepcji: 0-33, 51)
 • 10 pomysłów w zeszycie (numery 34-44)
 • 5 pomysłów przez formularz na stronie (numery 45-49)
 • 2 koncepcje mailowo (50, 52)

Wymiana opinii na Facebooku nie przyniosła nowych propozycji (osoby je dające pojawiły się również na regularnych konsultacjach lub na forach prasowych), ale profil zdobył ponad 400 miłośników, więc odniósł pewien sukces medialny.

Zidentyfikowano w internecie 13 tekstów z 210 komentarzami internautów (spośród 31 tekstów odnalezionych w prasie). Wśród nich jako merytoryczne uznano 36 postów (36 / 210 = 17 proc) podpisanych 32 nickami.

Prasa. Zidentyfikowano 34 publikacje (w tym jeden 5-tekstowy dodatek do „Gazety Wyborczej” – czyli w sumie 30 osobnych newsów) w ciągu 19 dni na przestrzeni 34 dni.

 • „Dziennik Wschodni” -15
 • „Kurier Lubelski” – 5
 • „Gazeta Wyboracza” -9
 • „Moje Miasto” – 2
 • „Dziennik lublin.com.pl – 2 + 1 wywiad wideo

Informacje o konsultacjach ukazywały się średnio częściej niż co 2. dzień. Na uwagę zasługuje publikacja przez „Gazetę Wyborczą” osobnego dodatku poświęconego konsultacjom oraz prawie codzienne publikacje zdjęć makiet wykonanych przez mieszkańców w „Dzienniku Wschodnim”.

Pomoc wolontariuszy. W konsultacjach przy makiecie pomagało mieszkańcom 32 osoby, po 16 ze stowarzyszenia Forum Rozwoju Lublina oraz z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (studenci). Dzięki czemu codziennie dyżurowało 4-6 osób.

Dziękujemy wszystkim serdecznie za pomoc i współpracę 🙂

Strony z materiałami podsumowującymi:

 

Streszczenie wydarzeń po 28 maja 2010

Ostatecznym celem i rezultatem konsultacji „Jakie Podzamcze?” był

przekazany prezydentowi i podpisany do 19 lipca przez 255 osób. Więcej w: Jakie Podzamcze? Przyszłość dzielnicy oczami mieszkańców. Etapy prac po konsultacjach 17-28 maja 2010 przy makiecie Podzamcza w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej:

 • do 6 czerwca możliwość dosyłania swoich pomysłów przez internet (tego dotyczy ostatni komunikat na głównej stronie konsultacji)
 • w międzyczasie sukcesywne publikowanie na stronie pomysłów z konsultacji przy makiecie
 • ostatni pomysł nr 52 dorzucony przez internet 11 czerwca (zdjęcie od Jacka Wardy z ciekiem wodnym w korycie ulicznym)
 • 16 czerwca publikacja podsumowania konsultacji i rozpoczęcie pracy nad „Społecznym wnioskiem do planu Podzamcza”. Komunikat oficjalny na www.facebook.com/Jakie-Podzamcze

  Na poniższej stronie [adres pierwotnej strony] można znaleźć podsumowanie konsultacji Podzamcza w Lublinie zorganizowanych przez Urząd Miasta Lublin (Wydział Kultury) we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”. Na podstawie zebranych głosów pisany jest obecnie społeczny wniosek do przyszłego planu zagospodarowania Podzamcza. Będzie on gotowy i ogłoszony w drugiej połowie czerwca, a więc z ok. 7-10 dniowym opóźnieniem względem początkowych planów. Dokładny termin będzie podany w prasie. Prosimy odnotować, iż są to pierwsze przeprowadzone na tak szeroką skalę konsultacje społeczne dot. zagospodarowania przestrzennego w Lublinie. Chcemy, aby stanowiły one pozytywny punkt odniesienia dla wszelkich przyszłych tego typu działań i stopniowego wprowadzania w Lublinie europejskich zasad partycypacji społecznej. Na bazie dotychczasowych dobrych praktyk, doświadczeń Forum Kultury Przestrzeni oraz standardów projektu HerO, w którym bierze udział Miasto Lublin, staraliśmy się, aby te konsultacje zostały przeprowadzone w ramach dostępnych środków na maksymalnie wysokim poziomie. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które w przyszłości pozwolą zorganizować podobne działania jeszcze lepiej.

 • 16 czerwca – 9 lipca 2010 – zgodnie z ww. informacją, trwa indywidualne przekazywanie swoich refleksji nt. powstającego wniosku do planu Podzamcza
 • w międzyczasie opracowana przez Ewę Kiptę robocza wersja „Społecznego wniosku do planu Podzamcza” jest rozesłana indywidualnie do uczestników konsultacji w celu przesłania ostatecznych uwag lub są oni poinformowani o tej możliwości telefonicznie (brak dokumentacji dotyczących publikacji tej informacji w prasie dającej możliwość wypowiedzenia się każdemu mieszkańcowi Lublina).
 • 7 lipca – artykuł Tak ma się zmienić Podzamcze – nowy plan zagospodarowania, [jsz], „Dziennik Wschodni”
 • 9 lipca komunikat na www.facebook.com/Jakie-Podzamcze:

  SPOŁECZNY WNIOSEK do planu zagospodarowania Podzamcza już gotowy! Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje oraz złożenie wniosku na ręce Pana Prezydenta, które odbędzie się 13 lipca o godz. 17.00 w Trybunale. Prosimy o zapoznanie się z wnioskiem i o jego poparcie własnym podpisem u Ewy Kipty na ul. Złotej 2 (2 piętro) w godzinach pracy UM oraz w BOM-ie w Ratuszu i na Wieniawskiej 14 do końca przyszłego tygodnia.

 • 9 lipca – ostatni komunikat na Facebooku z konferencji prasowej w Wydziale Kultury nt. „Społecznego wniosku do planu Podzamcza” z udziałem nowego prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka w obecności ustępującego Adama Wasilewskiego (brak dokumentacji medialnej tego wydarzenia poza komunikatem „Gazety Wyborczej” z 12 lipca poniżej):

  Udało się zorganizować zbieranie podpisów pod wnioskiem do Podzamcza we wszystkich BOM-ach Lublina do 19 lipca. A poniżej – konferencja prasowa nt. wniosku z dzisiaj.

 

 • 12 lipca (poniedziałek) – artykuł Pomysły na Podzamcze w ręce prezydenta Wasilewskiego, [md], „Gazeta Wyborcza”

  We wtorek o godz. 17. w Trybunale Koronnym odbędzie się spotkanie, na którym prezydent Lublina Adam Wasilewski otrzyma społeczny wniosek do planu zagospodarowania Podzamcza. […] Dokument zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.lublin.gazeta.pl. Podpisy można składać w Biurach Obsługi Mieszkańców.

 • 13 lipca – oficjalne przekazanie wniosku władzom w Trybunale Koronnym (brak dokumentacji)
 • 19 lipca – zakończenie zbierania podpisów pod wnioskiem w BOM-ach; przez pełny tydzień 12-15 lipca zebrano 255 podpisów pod dokumentem (brak dokumentacji)