Replika strony podsumowującej pomysły 0-16 mieszkańców z konsultacji społecznych przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

0

1

Transport:

 • WZ – tunel, ew. obniżenie poniżej poziomu placu
 • Ew. kładki ze Wzgórza Zamkowego
 • Wyrzucenie PKS-u (problem wymarcia miejsca)
 • Tramwaj PKS-Podzamcze-Trasa WZ

Zabudowa:

 • Na zachodzie kwartałowa zabudowa, 3-4kondygnacje, dopuszczalna nowoczesna zabudowa, wyprowadzenie ruchu z kwartałów
 • Zabudowa miejska – nie wielkie pole, nie ingeruje
 • Symboliczne zaznaczenie ulic historycznych

Wyciągnięcie rzeki
Parkingi podziemne w razie możliwości
Funkcje:

 • Galeria handlowa w okolicy, w formie miejskiej
 • Funkcje rozrywki dla ludzi młodych

NAJWAŻNIEJSZE:

 • Rozwiązanie problemu trasy WZ!

2

Transport

 • Lubartowska – deptak, ew. Zbiorkom
 • Kładki ze Wzgórza Zamkowego na dach kubatury, z kubatury na Wzgórze Czwartek

Zabudowa:

Duża kubatura, 4 kondygnacje w centalnej części, czworobok
Brama do środka od strony cerkwi, dwa wejścia od strony zachodniej
Na dachu ogrody, tarasy. Elewacja wschodnia, południowo-wschodnia – szkło. Odbicie cerkwi,

Funkcje:

W kubaturze funkcje handlowe i gastronomia (pijalnie czekolady Solidarności, piekarnie, kwiaciarki, zielarnia Herbapolu), teatr lalki i aktora.
Tereny zielone obok cerkwi, duży plac, fontanna, pomnik Piłsudskiego z Litewskiego.

UZUPEŁNIENIE Z ZESZYTU:

PROBLEM: połączenia piesze, rozwiązania pierzejowe. POMYSŁY:

 • Galeria handlowa o osi płn.–płd. pomiędzy wzgórzami. W środku galerii pasaż symbolizujący ul Szeroką ze studnią. Dwa niezależne budynki połączone świetlikiem od góry nad pasażem. Zadaszenie jako park wzorowany na BUW.
 • Między galeriami a wzgórzami – kładki:
 • Punkt widokowy na dachu
 • Zieleń jako piąta elewacja
 • rozwiązanie ruchu pieszego jako niekolizyjne z drogami
 • 3 wejścia do galerii – przy obu kładkach i od strony wschodniej – reprezentacyjne
 • Część płn.–wsch. galerii – na funkcje kultury, np. szkoła muzyczna, szkoła baletowa, z salą koncertową
 • Część o funkcji kulturalne – elewacja lustrzana (odbicie cerkwi)
 • Wejścia od płd – zach. i wsch.
 • Zaznaczam przebieg ul. Szerokiej
 • Wysokość galerii nie może przekraczać zabudowy ul. Nadstawnej, Nowy plac Targowy – 3 kondygnacje
 • Pasaż galerii – poświęcony tożsamości hist- gosp.województwa – kwiaciarki, produkty regionalne – APIS – miody pitne, Herbapol, Solidarność, Perła, Polmos.
 • Informacja turystyczna, pamiątki (coś w rodzaju krakowskich Sukiennic)
 • Pozostałe kondygnacje wg potrzeb rynkowych (zarabianie na części niedochodowe)
 • Plac wokół cerkwi – zieleń, bez zabudowy, fontanna, w nawierzchni placu (żeby można tam stać podczas koncertów).
 • Przeniesienie pomnika Piłsudskiego w narożnik przy rondzie pod zamkiem,
 • Wzgórze zachodnie przed galerią – deptak szerokości ok. 15m, z klombami, zieleni (magnolie), ławkami – miejsce spotkań
 • Oś deptaka: pomnik Lwowski lwa – kościół sw. Mikołaja miedzy Nadstawną a deptakiem – eksploratorim z planetarium.
 • Na dachu: bryła tego centrum nauki ma przedstawiać bryłę galerii. Może to być też uniwersytet polsko–ukraiński.
 • Odkrycie Czechówki na odcinku od Al. Tysiąclecia do deptaka. Brzegi wyłożone kocimi łbami. Potrzebne jest spietrzenie wody.
 • Parking pod galerią. Obsługa od ul. Ruskiej. Bez zatorów na trasie W-Z

Przy ul. Lubartwskiej:

 • Zabudowa pierzejowa handlowo–biurowa–mieszkalna
 • Obecnie targowisko Bazar w podziemiach (żeby nie wylewał się na ulicę). Zachowanie miejsc pracy.
 • Podziemie + I pietro – handel. Na poziomie miedzy parterem a pietrem taras i wejścia do sklepów. Nad I piętre galeria prowadząca do mieszkań (rozwiązanie schodkowe)

Powiązanie Lubartowskiej

 • Od strony rzeki zieleń i kafejki
 • Wyposażenie drewna (wg wzoru Konstancin – Jeziorna)
 • Mieszkania o wysokim standardzie dla profesorow i ważnych osób. Kwartał pomiędzy obserwatorium handlowo – mieszkaniowo -biurowe. Z podwzgórzem zielonym.

Problem ul. Ruskiej

 • Całe targowisko w podziemia. Od ul. Lubartowskiej po ul. Czwartek wzdłuż skarpy – przeszklona palmiarnia – z księgarnią rolniczą przewieszoną z Lubartowskiej. (zasłania to boiska wykorzystujące skarpę – ogród zimowy z programem kwiaciarni)
 • Aleja Tysiąclecia – należy dążyć do prowadzenia w tunel. W Poziomie terenu droga lokalna i parkingi, do wykorzystana dla imprez masowych.

Poza tym deptaki:

 • Widokowo–rekreacyjny wzdłuż Bystrzycy do Unii Lubelskiej (stawy królewskie)
 • Al Tysiąclecia do ogrodu Botanicznego i skansenu
 • Deptak historyczno–turystyczny od cukrowni przed 1 Maja, zamojska, Królewska, Lubartowska, do jesziwy, dalej wiadukt na Czwartek – ogrody na galerii – zamek.

Stare Miasto – deptak od Placu Teatralnego do Miasteczka Akademickiego

3

Funkcje:

 • Dworzec przesiadkowy PKS
 • Usługi, turystyka, kultura, handel.
 • Dopuszczalne elementy historyczne (obelisk, tablica, odwzorowanie elewacji kamienic).
 • Uwzględnić historyczne uwarunkowania i bieżące funkcje – > złoty środek.
 • Funkcje obecne są dobre, potrzebują nowej szaty, dostosowania skali do miasta.

4

Zabudowa:

 • Odtworzenie dawnego układu ulic
 • Historycyzm
 • Odbudowa Maharszala
 • Dokładne odtworzenie dawnej zabudowy.
 • Wysokość historyczna
 • Postmodernizm (Elbląg)

Funkcje:

 • Usługi i handel ew. Mieszkaniowe.

WAŻNE DANE:

 • Czasopismo „Na przykład” (miesięcznik Urzędu Marszałkowskiego/Wojewódzkiego) – 1995 (luty/marzec-czerwiec)

5

 • wyciągnięcie rzeki
 • rzeka ew. Nad rondem Dmowskiego
 • rozwiązanie problemu trasy WZ (pas zieleni, ścieżka rowerowa, promenda)

6

 • Koncepcja istniejąca tylko w postaci makiety. Druga koncepcja tego autora – zob. nr 52.

7

Zabudowa:

 • Uzupełnienie istniejacych kamienic budynkami mieszkalnymi
 • Usługi w formie kamienic na obszasze, gdzie obecnie istnieją
  Na ternach zielonych wokół studni szlaki piesze w odwzorowaniu ulic
  Kładka nad WZ od zamku do placu ze studnią
  Sztucznie odtworzona rzeka nad korytem Czechówki
  Stworzyć przedłuzene ulic Furmańska i Targowa przez kwartal mieszkalny przez bramy w budynkach

8

 • Trasa W-Z wciągnięta w krótki tunel (kąt nachylenia wynosi z obydwu stron ok. 3.5′ przy wgłębieniu się 7-8 m bez nasypów) – dzięki temu zyskujemy ciąg pieszo-rowerowy od Pl. Zamkowego ku Wzgórzu Czwartek.
 • Zabudowa opadająca w kierunku wschodnim (załóżmy, że będą to np. pawilony wystawowe, częściowo „powbijane” w ziemię, częściowo z zielonymi dachami wplatającymi się w resztę zieleni
 • Teren w sąsiedztwie cerkwi przeznaczyłabym na teren rekreacyjny – ogrody, park etc. lekko opadający ku korycie odsłoniętej Czechówki, skąd zieleń w formie dodatkowego nieregularnego pasa dociera aż do kładki
 • Pierzeje od strony zachodniej i północnej powinny być wg mnie intensywnie zabudowane – to jednak centrum miasta
 • Narożnik od wlotu od zachodniej strony powinien ulec pewnemu zaakcentowaniu – formą, funkcją (byłabym za mediateką z funkcjami usługowymi np.). Tworzy się wewnętrzna przestrzeń publiczna – plac, na którym mogą się odbywać spotkania, projekcje, koncerty itp.
 • Plac wokół zabytkowej studni ukształtowany jest z nawiązaniem do dawnej ul. Szerokiej, stąd jego skos i diagonalne otwarcie na ulicę w stronę Zamku, a także nawiązanie do niegdyś inaczej biegnącej ul. Ruskiej poprzez łukowate otwarcie, które tworzy dodatkową przestrzeń rynku, w niektórych sytuacjach z możliwością utworzenia przestrzeni dla jarmarków i etc.
 • Uszanowanie otoczenia cerkwi i kościoła św. Mikołaja m.in. poprzez odpowiednie wysokości budynków
 • Przewiduję parkingi podziemne w północnej części, ścieżki rowerowe i inne ułatwienia
 • Co do funkcji – głównie kulturowe, usługowe i mieszkalne czyli MIASTOTWÓRCZE, a nie „łąkotwórcze”
 • Poza tym nie widziałam jeszcze nigdy czystego i pachnącego podziemnego przejścia 2 lata po otwarciu;), a przejście, które jest naturalną kontynuacją drogi pieszego ma więcej potencjału, jest bardziej dostępne, ożywione.

9

Zabudowa:

 • Uzupełnienie istniejącej zabudowy
 • Oowstanie dwóch nowych kwartałów w zachodniej części
 • Tereny zeilone w miejscu dawnej zabudowy Podzamcza
 • Przebieg dawnych ulic oznaczony nawierzchnią brukowaną
 • Wyeksponowana studnia
 • Przy cerkwi (ul.Podzamcze) – dworzec i dwa niskie obieky usługowe

Transport:

 • Al.Tysiąclecia zwężona (bez określenia jego stopnia)
 • Dworzec przesiadkowy w okolicy Cerkwi i ul. Podzamcze

10

Transport:

 • Al. Tysiąclecia w obecniej formie z zagospodarowaniem środka jezdni zielenią, kwiatkami
 • Dworzec przesiadkowy w okolicy Podzamcza dla przyjeżdżających z północy
 • Kładki dla pieszych nad Al.Tysiąclecia

Zabudowa:

 • Wzdłuż Al.Tysiąclecia, 3 kondygnacje, funkcja mieszkaniowa
 • Kwartał budynków od ulicy Ruskiej, usługi, pozostała część kwartału uzupełniona mieszkaniówką
 • Północna część Ruskiej mieszkaniówka, bliżej ulicy Szkolnej hala targowa
 • Pomiędzy Rondem Dmowskiego a Cerkwią – budynki użyteczności publicznej
 • Na przeciw kościoła św.Mikołaja, przy ul.Ruskiej budynki użyteczności publicznej w niskiej zabudowie

11

Podstawa:

 • Szlak Jagielloński Kraków – Lublin – Wilno/Lwów
 • Odtworzenie za pomocą ciągów pieszych dawnego przebiegu szlaku handlowego przez Lublin.
 • Zamknęcie dla ruchu samochodów ul.Kowalskiej, przeznaczenie części lokal na funkcje gastronomiczne
 • Wyraźne zaznaczenie przebiegu ul. Szerokiej przez Pl.Zamkowy i później po drugiej stronie Al.Tysiąclecia aż do studni
 • Dopuszczalna opcja kładki nad Tysiąclecie, racze ograniczenie ruchu (np. Wjazd do 3,5 tony), przekształcenie przejścia dla ludzi a nie jak dla żab J
 • Dalej przebieg ciągów dawną ul.Staroruską i przez Pl.Singera aż do ul.Kalinowszczyzna
 • Druga nitka ku Wzgórzu Czwartek, ul. Szkolną
 • Połączenie Kirkutu, Cerkwi i kościoła św. Mikołaja na Czwartku

12

Transport:

 • Przejście podziemne przez Tysiąclecia
 • Mostek przez odsłoniętą Czechówkę (w ciągu Szerokiej)
 • Odtworzenie ulicy Szerokiej (inny kolor nawierzchni)
 • Alejka od przejścia podziemnego do ul.Nadstawnej
 • Ul.Staroruska odtworzenie – ograniczenie ruchu
 • Ul.Ruska deptak, pod spodem tunel do dworca
 • dworzec przesiadkowy 1 kondygnacja, ew. Podziemna jedna

Zabudowa:

 • Zdrój/fontanna wkoło studni, studnia jak element centralny fontanny
 • Plac brukowany wkoło, elipsa
 • Wyciągnięcie rzeki, mostem nad rzeką w ciągu Szerokiej
 • Połączenie Czechówki ze zdrojem
 • Szpaler drzew, niskich wzdłuż Ruskiej od strony skarpy
 • Zabudowa kwartału Nadstawna/Ruska
 • Staw wewnątrz kwartału
 • Przeznaczenie -> f.publiczne, placówka muzealna
 • Targ przy ulicy Ruskiej
 • Tereny zielone od strony skarpy
 • Zachowanie budynku Bazaru wraz z dodaniem nowego budynku usługowego, zabudowa w kształcie litery „L”
 • Plac z pomnikiem pomiędzy alejkami (Szeroka, Nadstawna – Tysiąclecia)
 • Pomiędzy rzeką a Tysiąclecia tereny zielone i budynki 1 kondygnacja, usługi
 • Odwzorowanie przebiegu Nadstawnej aż do Tysiąclecia, wkoło tereny zielone ew. Skatepark
 • Obok skateparku, wzdłuż Tysiąclecia duża kubatura (1 kondygancja) użyteczności publicznej
 • Pomiędzy rzeką a Staroruską budynki usługowe, 1 kondygnacja
 • Pomiędzy placem przy zdroju a deptakiem na Ruskiej – tereny zielone + budynk usługowe, 1 kondygnacja
 • Dopełnienie pierzei, ul.Lubartowskiej przy skrzyżowaniu z Tysiąclecia (usługi)
 • Parking, niski przy targu przy Ruskiej, przylegający do Lubartowskiej

13

Transport:

 • Ograniczenie ruchu na Tysiąclecia (zwężenie, wyprowadzenie ciężkich pojazdów, tunel jeżeli o możliwe)
 • Bez kładek
 • Raczej bez przejść podzmienych
 • Dworzec przesiadkowy obok Cerkwi przy zbiegu Tysiąclecia i Podzamcza
 • Ul. Ruska także dla samochodów, tak jak pozostałe ulice między kwartałami, ale ruch ograniczony

Zabudowa:

 • Targ warzywny w obecnym miejscu przy ul.Ruskiej w nowej , estetycznej formie
 • Wyburzenie Nowa, targ przy Tysiąclecia
 • Odtworzenie 2 kwartałów, dopełnienie ich historyczną zabudową, odtworzenie zabudowy przedwojennej
 • Bazar ew. zostawić
 • Pomiędzy Nadstawną a Cerkiewną tereny zielone
 • Dopuszczalne wyciągnięcie rzeki
 • Funkcje w kwartałach – mieszkalne + usługi
 • Zabudowa w miejsce Nowej – f. Handlowe, niższe niż kamienice dookoła
 • W powstałych w kwartałach studniach skwery

14

Funkcje:

 • Muzeum techniki i przemysłu Lubelszczyzny (autobusy, samochody, WS-ki, samoloty, wagi etc.)
 • Muzeum architektury i urbanistyki
 • Hala wkomponowana w otoczenie

15

Funkcje:

 • Zachowanie funkcji targu spożywczo-warzywnego przy ul.Ruskiej, nadanie mu nowej, estetycznej formy
 • Usunięcie hali Nowej oraz targu towarowego
 • Zagospdarowanie zieleni na Wzgórzu Czwartek
 • Uwidocznić studnie
 • Zmiana wyglądu dworca, funkcja może pozostać

16

 • Obecny teren dworca: duży plac, przestrzeń publiczna
 • Wyciągnięcie Czechówki na terenie w/w placu
 • Na terenie placu ewentualnie 1-2 kondygnacyjny budynek usługowy
 • Kwartał Nowy Plac Targowy, Targowa, Ruska, Nadstawna – uzupełnienie pierzei zabudową mieszkaniową z usługami na parterze
 • Kwartał: przedłużenie Nadstawnej, Lubartowska, Nowy Plac Targowy, al. Tysiąclecia: 2-kondygnacyjny budynek z dworcem PKS + przestrzeń handlowa na dachuD
 • Dach połączony kładką z ulicą Furmańską; ewentualnie przyległy (od strony ulicy Lubartowskiej) 1-kondygnacyjny budynek usługowy;
 • Przy ulicy Lubartowskiej w sąsiedztwie skrzyżowania z trasą w-z: dwa budynki o charakterze usługowym
 • Tereny między cerkwią a al. Tysiąclecia: zieleń
 • Dodatkowe funkcje: punkt LOIT, gastronomia, hostel o klasie turystycznej