Replika strony podsumowującej pomysły 17-39 mieszkańców z konsultacji społecznych przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

17

Funkcje:

 • Rzemiosło, stylowe zabudowania
 • Pracownie zanikających zawodów rzemieślniczych
 • Usługi rzemieślnicze w ciągu pieszym
 • Udział finansowy izby rzemieślniczej
 • Zabudowa w stylu dawnych budynków (siedziby bednarza, rymarz, sztukateria), galeria z handlem wytworzonych na miejscu produktów
 • Zlokalizowane od ulicy Podzamcze i/lub w miejscu obecnego bazaru i targu przy al. Tysiaclecia i Lubartowskiej

(Koncepcja przedstawiona przez Izbę Rzemieślniczą wyłącznie opisowa, bez układania klocków)

18

Funkcje:

 • Zakończenie wycieczek turystycznych, wysiadka i zwiedzanie Starego Miasta
 • Wystawiennicza
 • Gastronomia, usługi, poczta, kino, miejsce odpoczynku
 • Bez zieleni rekreacyjnej , zieleń ma być oprawą towarzyszącą obiektom
 • Bez amfiteatru
 • Wykluczona funkcja mieszkaniowa
 • Parkingi (od ulicy Ruskiej)
 • Przejście dla pieszych w formie kładki ze wzgórza zamkowego nad al. Tysiąclecia dworzec przesiadkowy komunikacji miedzymiastowej ( szybka obsługa (tylko
 • Wsiadka i wysiadka) od strony ul. Ruskiej), poczekalnia na dworcu przesiadkowym dla mieszkańców
 • Ciągi piesze
 • Funkcje służące całemu regionowi (coś ściągające ludzi z okolicznych miast)
 • Czechówka zostaje pod ziemią
 • Droga serwisowa względem al. Tysiąclecia
 • Budynek na rogu Al.Tysiąclecia i Lubartowskiej /Społem/ powinien zostać
 • Dwa kwartały uzupełnić zabudową od ul. Ruskiej
 • Ruch pieszy na Podzamczu w jednym poziomie

(Koncepcja przedstawiona wyłącznie opisowa, bez układania klocków)

19

Funkcje:

 • Na Podzamczu zlokalizowane przede wszystkim funkcje mieszkaniowe (mieszkania wyłącznie jednopoziomowe o dużym metrażu i w duzej liczbie)
 • Na parterze usługi (sklepy, lokale itp.)
 • Obiekt przeznaczony na kulturę
 • Rekreacja / tereny zielone
 • Odkrycie Czechówki, wzdłuż rzeki tereny zielone, spacerowe
 • Wykluczony dworzec przesiadkowy, ewentualnie dopuszczalny tylko jeden przystanek dla wysiadających
 • Na Podzamczu szkoła, przedszkole

(Koncepcja przedstawiona wyłącznie opisowa, bez układania klocków)

20

 • Koncepcja bez opisu – tylko zdjęcie.

21

(Propozycje złożone przy makiecie i na Facebooku)

Funkcje:

 • Miedzy Nadstawną, Tysiąclecia, Lubartowską zabudowa 3 – kondygnacyjna
 • Studnia jako centralny punkt z 3 szlakami (ciągi piesze). Pierwszy w strone Archikatedry (religia rzymskokatolicka), drugi prowadzacy w strone Cerkwi (prawosławie), trzeci w stronę Starego Kirkutu (judaizm)
 • Od nadstawnej do cerkwi tereny zielone z mediateką na temat związany z Lublinem i Lubelszczyzna. Mediateka na palnie trójkąta zlokalizowana przy ul. Nadstawnej.
 • Między Cerkwią, a Tysiąclecia skatepark pośród luźno rozrzuconej zabudowy nawiązujacej do dawnej zabudowy miasta żydowskiego
 • Przy Ruskiej dworzec przesiadkowy PKS w miejscu obecnego targu
 • Kładka od Furmańskiej do Targowej
 • Szerokie, jasne przejąście podziemne z pl. Zamkowego
 • Al. Tysiąclecia oddzielona wysoką zielenią (np. Żywopłot) od Podzamcza
 • Czechówka odsłonięta jako wariant do rozważenia
 • Pl. Zamkowy przestaje być parkingiem
 • Może Czechówka kilka metrów poniżej szkła?
 • Może po obu brzegach Czechówki obniżenie i półka o szerokości 2-3m obsiana trawą, gdzie można by się położyć na kocyku w środku miasta
 • Kładka z pl. Zamkowego na Podzamcze jest dość rażącą ingerencją w ten obszar
 • Wypożyczalnia rowerów.
 • Plac z fontanną, dużo ławek i śmietników.
 • Dobry układ drzew.
 • Dobra ekspozycja kościoła prawosławnego.
 • Żywopłoty około 1m oddzielające od W-Z
 • Miniatura/makieta synagogi Maharszala.
 • Skatepark
 • Ekspozycja studni.
 • Miejsce było przyjazne człowiekowi
 • Galeria zewnętrzna, może nie jedna, gdzie nawet w nocy można zobaczyć coś ciekawego.

22

 • Trasa WZ w tunelu (zwężenie tak, ale po zbudowaniu obwodnicy)
 • Zabudowa wokół studni w kształcie kwadratu, niska – 2 piętro
 • W/w razem ze skwerami ogrodzonymi, np. żeliwnym płotem
 • Funkcje rynku mieszane
 • Kwartał zabudowany kaskadowo, zmniejszający się w kierunku studni
 • Pomiędzy budynkami a skwerem brukowane uliczki
 • Brak dworca przesiadkowego
 • Możliwe „wpuszczenie” wody w formie kanału
 • Zostawienie bazaru
 • Przejścia pod Alejami Tysiąclecia
 • Ew. „wodopływ” do studni
 • Przywrócić Stawy Królewskie
 • Zabudowane kwartały
 • Przy ulicy Tysiąclecia pas zieleni, który pełniłby funkcję oddzielającą

23

 • Pod alejami Tysiąclecia przejścia podziemne
 • „Wyciągnąć” Czechówkę od odcinka – skrzyżowanie Lubartowska Tysiąclecia ronda
 • Ruch komunikacyjny z koncepcji FRL
 • Jak najwięcej ślepych i jednokierunkowych uliczek (z dopuszczonym ruchem jednokierunkowym pieszym”
 • Przywrócić Stawy Królewskie
 • Wyrzucić PKS
 • Bezkolizyjny ruch rowerowy

24

 • Tereny zielone, dużo magnolii, fontanna, alejki, ławeczki, rzeźby studentów Wydziału Artystycznego – teren obecnego PKS
  zabudowania np. centrum informacji – w linii zabudowy kolo Lubartowskiej

25

 • Wieża Tower of Lublin, wysokość ok. 150m, ze stali, z windą pozwalającą na wjazd, miejsce widokowe na szczycie, z obrotową restauracją
 • Okolice ul. Lubartowskiej – obiekt kulturalny – opera, muzeum („wyższa” kultura) i wesołe miasteczko, rollercoaster („niższa” kultura)
 • Zespół fontann kolo cerkwi
 • Odtworzenie Stawu Królewskiego, z czysta wodą! i atrakcjami wodnymi
 • Finansowanie – obiekty – szczególnie wieża – miałaby być samofinansujaca się, przychody wjazdu na szczyt, parkingów; inwestor komercyjny albo Partnerstwo Publiczno Prywatne, albo też sponsoring biznesowy

26

 • Kwartałowa zabudowa u zbiegu ulic lubartowska – nowy plac targowy 4-5 kondygnacje funkcje mieszane – mieszkaniowo usługowe, Budynek usługowy w kwadracie ulic Tysiąclecia, targowa, nowy plac targowy, nadstawna, z głównym wejściem od ulicy nadstawnej
 • Po zachodniej stronie ulicy szerokiej jednokondygnacyjne budynki usługowe, pawilony o ażurowej budowie (pawilony) również z informacją turystyczną
 • Między wzgórzem zamkowym a cerkwią budynki kulturalne nie zachowujące panorama (centrum spotkania kultur)
 • Teren parkowy od ulicy Podzamcze do cerkwi
 • Wielopoziomowy parking w rogu ulic lubartowska – ruska, po północnej stronie ulicy ruskiej targowisko
 • Uzupełniona zabudowa kwartałów obecnie istniejących,

27

 • Kładka ze Wzgórza Zamkowego do ul. Dawnej Szerokiej.
 • Rekonstrukcja synagogi przesunięta od W-Z na północ, funkcja kulturalna, wystawy
 • Rekonstrukcja żydowskiego miasta w skali za synagogą
 • Dalsze rozbudowanie makiety o inne budynki (park miniatur)
 • Brak odsłonięcia Czechówki

28

 • Tereny zielone: fontanna, wokół niej ławki, miejsca do siedzenia, rekreacja. Lokale gastronomiczne, budynki usługowe, ale bez handlu. „Bariera” z drzew i krzewów oddzielająca tereny zielone od trasy WZ.
 • Przejście nad al. Tysiąclecia w formie kładki (na wysokości obecnego przejścia)
 • Obiekt kulturalny w pobliżu cerkwi na terenie zielonym (kino)
 • Ucywilizowany targ przy ul. Ruskiej, ruchomy, otoczony normalną zabudową o funkcji usługowej
 • Rzeka Czechówka wyciagnięta na całej długości, w miejscu jej obecnego przebiegu
 • Pomnik
 • Alejki na Wzgórze Czwartek
 • Ekspozycja wykopalisk archeologicznych na Wzg. Czwartek

UZUPEŁNIENIE Z ZESZYTU:

 • Chcemy żeby te zmiany jak najszybciej zaistniały. Nie chcemy galerii handlowych. Więcej zieleni.

29

Koncepcja bez opisu, tylko zdjęcie.

30

Koncepcja bez opisu, tylko zdjęcie.

31

 • Bazar zostaje (może być powiększony, w formie takiej, że zachowane jest przejście przez środek, a stoiska targowe po bokach)
 • Obiekt kultury u zbiegu ul. Ruskiej i Nadstawnej (na foto) o zabudowie kaskadowej
 • Studnia w wodzie o toczona fontanną i kołem brukowym, reszta zielona
 • Parking podziemny w rejonie ruska / Lubartowska (jak w koncepcji FRL) najlepiej wielopoziomowy i podziemny
 • Mniejszy targ na Ruskiej z mniejszony, forma ucywilizowana, (może być jak w koncepcji FRL na kolumnach i z dachówką)
 • Dworzec przesiadkowy za cerkwią (koniecznie) np. za Cerkwią tak jak w koncepcji FRL

32

Założenia:

 • Pomysł opiera sie na wykorzystaniu przedwojennego układu ulic i placów. Wydaje sie nam, że ten stary, pierwotny układ urbanistyczny jest całkiem fajny, niewymuszony i warto go rozważyć, a dzięki zróżnicowaniu zabudowy mielibyśmy na Podzamczu pogodzenie wielkiego handlu rodem z centrów miast zachodnich z atmosferą miasteczka i ludzka skalą zabudowy.
 • Kwartały idąc od Lubartowskiej mają w pasach północ-południe kolejno 4, 3, 2 i 1 kondygnację. Od kładki ze Wzgórza Zamkowego na wschód to juz jest tylko jedna kondygnacja. Te kwartały sa połączone kładkami. Tam mógłby być targ. Zielony kolor oznacza dachy pokryte trawą, po których można chodzić – takie tarasy, na których można można umieszczać kawiarnie, place zabaw, ogrody itp
 • Trasa WZ jest rozdzielona wysepką z budynkiem (tam może być Multimedialne Centrum Edukacyjne nt historii Lublina i regionu. Zabieg rozdzielenia i skrzywienia pasów ruchu ma na celu połączenie Podzamcza ze Starym Miastem – na raz przechodzi sie tylko przez 2 pasy ruchu w jedną stronę i nie da się tam jechać bardzo szybko – droga jest „wciągnięta” w miasto.
 • Czerwone zaznaczenia na jezdni to przejścia dla pieszych o podniesionym poziomie służące jako progi zwalniające a jednocześnie zaznaczające przecięcia dawnych ulic.
 • Podzamcze z Czwartkiem łączy zielona kładka (ziemna).
 • Dworzec przesiadkowy przy Cerkwi – autobusy zatrzymują sie przy drodze łącznikowej między Ruską z alejami.
 • W zachodniej części jest placyk.
 • Projekt nie określa czy Czechówka jest otwarta czy nie.
 • Układ starych i nowych uliczek ma na celu ekspozycję widokową zabytków z wnętrza Podzamcza.

33

 • Koncepcja stworzenia przestrzeni publicznych i wnętrz krajobrazowych poprzez zastosowanie bram i deptaków wzdłuż al. 1000-lecia (podobnie jak w Warszawie przy Domach Centrum).

34

 • PROBLEM: brak zieleni w centrum i niedobór budynków kultury
 • W miejscu hali LSS – obiekt kultury, reszta tereny zielone, odkryć Czechówkę przenieść targ za zamek, przy ul. Unii Lubelskiej (na początku)

35

 • Połączyć kładkami wzgórze zamkowe z terenami po drugiej stronie Al.Niepodległości. Koniecznie!

36

 • Ułatwić dojazd na Podzamcze

37

PROBLEM:

 • Poprawa drożności bezpieczeństwa dla ruchu pieszego przez Al. Tysiąclecia.

Uzasadnienie:

 • Istniejące przejścia dla pieszych „na swiatłach” nie są dogodne ani bezpieczne, a ponadto, powodują większą emisję spalin z samochodów stojących na czerwonych światłach. Propozycja przejścia podziemnego ma swoje zalety: bezkolizyjność, możliwość usytuowania w przejściu toalety czy drobnych pawilonów handlowych, także podświetlanego planu miasta, banerów informacyjno-reklamowych, wady: duży koszt budowy.
 • Pomysł. Lepszym rozwiązaniem byłby most dla pieszych vis a vis ul. Furmańskiej, ewentualnie lub także – vis a vis północnej osi zamku. Taki most powinien mieć funkcje komunikacyjne, widokowe, być elementem ozdobnym. Zbudowany w formie łuku, dostępny dla osób niepełnosprawnych czyli pozbawiony schodów, ewentualnie schody dodatkowo. Pełniłby on rolę spacerowo – widokową, podobnie jak ulica Zamkowa, która jest w części mostem nad przejściem pomiędzy Parkiem Podzamcze a Placem Zamkowym.

PROBLEM:

 • Zagospodarowanie funkcjonalne wzgórza Czwartek jako punktu widokowego.

Uzasadnienie: Południowa część dziedzińca Kościoła p.w. św. Mikołaja pełni nieformalna rolę punktu widokowego, z którego roztacza się niepowtarzalna panorama na Podzamcze, Stare Miasto i część Śródmieścia. Parafia nie stawiała przeszkód gdy w 2002 roku kościół został włączony do Szlaku Wielokulturowego i na dzwonnicy stojącej na dziedzińcu zawieszono stosowną tablicę informacyjną. Dlatego też wspólnie z parafią należałoby wypracować koncepcję stworzenia punktu widokowego, który zawierałby m.in. :

 • oznakowane dojście
 • utwardzone miejsce dla oglądania panoramy
 • ławeczki
 • kosze na śmieci
 • tablicę informacyjną o historii osadniczej Wzgórza Czwartek i parafii
 • plan widokowy- czyli co widać ze wzgórza.

38

PROBLEM:

 • Brak przestrzeni dla miezkańców i brak miejsca na koncerty.

POMYSŁ:

 • Aleje W-Z schować w tunel.

Uzasadnienie:

 • Połączyć deptakiem Plac Zamkowy z „Nowym” terenem po „PKS” (by przechodzić bezkolizyjnie) + pokazać „dolinę rzeki” Czechówki.

39

Wykonać kolejkę gondolową nad obecnym PKS-em (placem). Kolejka taka była na Expo 2000 w Hanowerze.

 • Stacja I kolejki: Z punktu widokowego umieszczonego na wzgórzu ul.Szkolnej (św. Mikołaja) przy liceum i gimnazjum. Na wzgórzu tym umieścić taras widokowy. Proponuję kawiarnię (restauracje) obrotową, obrót 360° w godzinę. Patrz: Kołobrzeg „Arka”. Dojazd, dojście ul. Wysoką, na której sąsiedzi zrobili sobie ogródek. Na górce wykonać parking, boisko szkolne zagospodarować wykonując boisko „Orlik” im. Wandy Szupenko (nauczycielka fizyki, matematyki i chemii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Lublinie od 1953-71, od 35 roku kierownik szkół lubelskich, najlepszy pedagog). Punkt widokowy zaopatrzony w lunety i lornetki. Na planszach wyeksponować panoramę (fragmenty Starego Miasta i Lublina z podaniem głównych kierunków: Zamość, Włodawa, Biała Podlaska, Siedlce, Warszawa. Radom, Kielce, Rzeszów). Ul. Wysoką zamienić na promenadę do tarasu punktu widokowego.
 • Stacja II kolejki: Zamek – strona zachodnia.
 • Stacja III kolejki: Zamek – strona wschodnia
 • Stacja IV kolejki: Kościół św. Mikołaja.

Inne:

 • Wytyczyć osie ulic przedwojennych na terenach dawnego getta oraz zaznaczyć ważniejsze budynki z okresu sprzed II Wojny Światowej na terenach w okolicach Zamku (punkt informacyjny ze zdjęciami). Targowisko przenieść na ulicę dawną Sienną za ul. Unii Lubelskiej i rzekę Czechówkę. Pod skarpami wybudować pawilony obsługi turystycznej, kioski bary itp.
 • Przystanek centralny PKS zlokalizować przy hali „Koziołek” i część hali wykorzystać pod usługi pasażerskie. WC-prysznic, WC-wielomiejscowy z pisuarami (jak w Filharmonii).
 • Udrożnić ulicę Szkolną (Św. Mikołaja) wprowadzić światła.
 • Oznaczyć miejsca szczególne „Tu była synagoga Maharszala” „Tu była brama Zasrana”.
 • Przy ul. Lubartowskiej 47 mieszkała pisarka Róża Fiszer Sznajdman i Chaim Kliger, szef Klubu Żydowskiego mieszczącego się przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 lub 15. W domu tym mieszkała również pisarka Maria Józafacka (książki dla młodzieży).
 • Ulicę Szkolną połączyć z ul. Unicką
 • Na pasie zielonym Al. Tysiąclecia wykonać trasę szybkiej kolejki naziemnej i podziemnej, od Lotniska w Świdniku koło odlewni URSUS wbić się w okolicy ul. Poniatowskiego w stronę miasteczka UMCS i Węglina, z możliwością odnogi węzłowej na Czechów (zajmował się kolejką architekt Lippman)
 • Wznowić książki Majera Bałabana „Żydowskie miasto w Lublinie”, „Mój Lublin” Róży Fiszer-Sznajdman
 • Na tarasie widokowym restauracji wyodrębnić kierunki Warszaw, Łodzi, Kielc, Rzeszów, Zamość, Chełm, Włodawa), (Piaski, Turobin, Izbice)
 • Na terenie byłego miejsca zamieszkania Żydów 2 budynki w kształcie gwiazdy Syjonu (widok z lotu ptaka) od południa i północy zamku (rys. w załączeniu), szkło, aluminium. Hotel lub muzeum. Iluminacje całego budynku. Przejście nad ziemią
 • Miejsce w pobliżu Hali Koziołek (w Paryżu Galeria Lafayette )