Replika strony podsumowującej pomysły 40-52 mieszkańców z konsultacji społecznych przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

40

 • Przywrócić zewnętrzny wygląd Bazaru do stanu sprzed 13. budynek ten przeznaczyć na galerię szuki lub na handel na wzór Sukiennic w Krakowie
 • Zlikwidować halę Nova
 • Dworzec PKS przeznaczyć na muzeum socrealizmu
 • Zlikwidować całkowicie handl ze stragan w i zlikwidować targ przy u. Ruskiej
 • Uwolnienie miejsca po dotychczasowych straganach i placu nawrotowym PKS przeznaczyć na parkingi i zieleń
 • Zlikwidować parking przy dotychczasowym Podzamczu
 • Zlikwidować budy gastronomiczne między Lubartowską a Wodopojną
 • Ruch po ul Tysiąclecia przy Zamku wyłączyć dla samochodów osobowych
 • Więcej odwagi

41

 • Odzyskanie linii ulicy Szerokiej np. jako strefy pieszej (rys. w załączeniu)
 • Odkrycie Czechówki od Tysiąclecia do Lubartowskiej
 • Niska (bardzo) zabudowa terenów między …. a Ruską, aby zachować widoki (panorama z Czwartku, Bramy Grodzkiej), konieczne zachowanie widoku Cerkwi od strony Zamku.
 • Zagospodarowanie okolic cerkwi tak, aby stanowiła integralną część terenu, a nie była odcięta ulicą
 • Na całym terenie zabudowa o piętro niższa niż ……. przy ulicy Targowej- by było widać ich zwieńczenia ze wzgórz zamkowego
 • Nad otwartą Czechówką bulwar z głównym placem w okolicy starej studni. Tu miejsc spotkań, amfiteatr, trochę zieleni, fontanny, system wystawienniczy
 • Zabudowa na miejscu bazaru przy Nowej – niska, cel – kultura, galerie
 • Widoczny trakt od Szerokiej (deptakiem) placu ze studnią, do wejścia na Czwartek
 • Zabudowa na terenie obecnego sklepu bazar – usługowa
 • W sferze marzeń – przeniesienie Tysiąclecia do tunelu
 • Dworzec przesiadkowy przeniesiony w okolice obecnego PKP
 • Zadaszenie targu przy ul Ruskiej jako atrakcji turystycznej
 • Symboliczne oznaczenie miejsca po Synagodze

42

 • Ograniczniki wjazdu, ale nie ordynarne szlabany, etc. lecz słupki znajdujące się w ziemi (fotokomórki)
 • Nawiązania do starej dzielnicy, bez niepotrzebnego szkła, metalu, żelbetonu, rozwiązaniem architektonicznym takim jak dobudowa do lubelskiego dworca PKP mówimy stanowcze NIE!!!

43

 • Dotychczasowe działania władz miejskich w dziedzinie rozwoju i ładu przestrzennego naszego miasta po roku 1989 – do dziś nie przynoszą spodziewanych przez mieszkańców efektów.
 • Jedną z najważniejszych przyczyn jest brak zatwierdzonych założeń i koncepcji urbanistycznych , które uwzględniały by ochronę krajobrazu i zapewniały właściwe wyeksponowanie zabytkowej zabudowy przynajmniej centrum Lublina wraz ze Starym Miastem.
 • Szczegółowe uwagi na ten temat przekazałem w roku 1995 w mojej wypowiedzi na łamach miesięcznika „Na przykład” (w numerze lutowym lub marcowym). W tekście tym apelowałem o poważną dyskusję w sprawie ładu przestrzennego w procesie rozbudowy Lublina.
 • Moja wypowiedź zdopingowała do zabrania głosu większość osobistości decydujących „z urzędu” o kształcie lubelskiej architektury (wymiana poglądów na stronach w/w pisma trwała do czerwca 1995 roku, ale niestety nie doprowadziła do widocznych (pozytywnych) zmian w dziedzinie zarządzania rozwojem przestrzennym Lublina.
 • Proponuję zorganizowanie na ten temat sympozjum lub seminarium w którym mogli by wziąć udział wszyscy chętni architekci, przedstawiciele lubelskich władz samorządowych i administracji architektonicznej, a także miłośnicy Lublina .
 • Może takie przedsięwzięcie dałoby nowy impuls dla opracowań urbanistycznych przyszłego, piękniejszego niż dziś Lublina.

44

 • W miejscu studni CHCĘ fontannę 🙂

45

Pomysł jest bardzo prosty, zebrałem elementy zaproponowane przez projektantów. A oto mój kolaż:

 • Konieczne odsłonięcie rzeki Czechówki (projekt 8/1) lub jej odsłonięcie i stworzenie zbiornika wodnego (projekt 8/10 i 8/4);
 • Utworzenie zbiornika wodnego tak jak w projekcie 9/5, ponieważ powinno sie wykorzystać większą przestrzeń tak jak to ujęto w projekcie np: 9/6 (pl.Singera);
 • Fantastycznym pomysłem jest obniżenie biegu al. Tysiąclecia (projekt 8/3 oraz 9/5) od ul. 3-go Maja aż za rondo przy zamku i dalej co pozwoliłoby na powiększenie przestrzeni do wykorzystania – tak zrobiono w Bostonie, USA z autostradą 93 w centrum miasta!;
 • Pozytywne byłoby również zamknięcie ul. Ruskiej w tunelu (projekt 8/9) co jeszcze bardziej zbliżyłoby dany teren do miana „rekreacyjny”
 • Położenie kładki dla pieszych nad takim obszarem od zamku w stronę studni, ale w wykonaniu takim jak w projekcie 8/5 pozwoli na upamiętnienie mieszkańców tego obszaru (dzielnica żydowska);
 • Kładka-przejście z Czwartku do centrum omawianego obszaru interesująco przedstawia projekt 3/1, pozwala również na stworzenie tarasu widokowego z panorama na stare miasto i wzgórze zamkowe;
 • Aby nie zagubić Cerkwi w przestrzeni powinna ona stać „osobno” co udało sie pokazać na projekcie3/2;
 • Przestrzeń powinna też mieć część kulturalną z galeriami wystaw czasowych co ilustruje projekt 8/8, cześć handlową która interesująco przedstawiona jest na projekcie 8/15 (kształty budynków), oczywiście miedzy Czwartkiem a pl. Zamkowym powinna być otwarta przestrzeń aby zaznaczyć ul. Szeroką oraz aby te obszary się z soba wiązały;
 • Na takim obszarze nie może zabraknąć obiektów gastronomicznych mam nadzieją zlokalizowanych przy brzegach rzeki Czechówki;
 • Istotnym jest również parking – koniecznie – podziemny, aby nie zakłócał odbioru tej przestrzeni;
 • Cała komunikacja (busy, PKS) do przeniesienia w dobrze zorganizowaną przestrzeń przy dworcu PKP (ale to już inne konsultacje!!!);

Przesłane mailowo:

Założenia wstępne do zmian na Podzamczu (panda_48).

 • W pobliżu dworca PKP centrum komunikacyjne miasta (połączone dworce PKP, autobusowe miejskie i dalekobieżne z funkcją handlową).
 • Doprowadzone połączenia drogowe: trasa zielona (LL80),przedłużenie ulicy Sowińskiego przez Zana/Wapienną do trasy zielonej i dalej przez wiadukt nad torami do przyszłego skrzyżowania przedłużonej Krańcowej z Wrotkowską i Smoluchowskiego
 • Za okrąglakiem „GALA” w kierunku Zamku „Ośrodek obsługi ruchu turystycznego”, „Park rozrywki”, „Hotel” itd.(z miejscami parkingowymi) podobne półokręgi schodkowo zniżające swą wysokość na terenie byłych ogródków działkowych.

Założenia dla Podzamcza:

 • Zabudowa mieszkaniowa w części zachodniej.
 • Teren handlowy od strony ul. Ruskiej.
 • Teren historyczno – rekreacyjny od strony Al. Tysiąclecia.
 • Część komunikacyjna od strony ronda.
 • Połączenie wzgórza zamkowego i Czwartek .

Realizacja zagospodarowania.

 • Zamek – punkt centralny Podzamcza łączymy z drugiego końca wzgórza lustrzanym odbiciem obecnego połączenia (szer. 9m jak ul. Grodzka), czyli drogą zbiegającą łukiem po zboczu wzgórza zamkowego, przechodzącą w równoległą do osi zabudowy mieszkaniowej „Plac Zamkowy- ul. Nadstawna” estakadę nad Al. Tysiąclecia do schodów wzgórza Czwartek (pod nią handel „stały”).
 • Z lewej strony (zachodniej) od ul. Lubartowskiej do osi Plac Zamkowy ul. Nadstawna – kamieniczki „w stylu przedwojennym” ze sklepami na parterze.
 • Środkowym elementem będzie połączenie wzgórz „łukową estakadą widokową” dla pieszych nad Al. Tysiąclecia i ul. Ruską z zejściami na poziom niższy.
 • Po prawej stronie estakady teren historyczno – rekreacyjny (zielony) od strony Al. Tysiąclecia do schowanej Czechówki (nad odkryciem fragmentu można się zastanowić, pod warunkiem że będzie to rzeka – nie ściek) dalej na północ teren handlowy „zwijany” od rzeki do ul. Ruskiej, oddzielony parkingiem od cerkwi.
 • Na obszarze „Transpedu” komunikacja w nowej formie – stacja „kolejki turystycznej do Skansenu na Sławinku”. Trasa kolejki np. wzdłuż Al. Uni Lubelskiej za zamkiem, w prawo przecięcie ul. Zamojskiej obok browaru ,częściowo wzdłuż Dolnej Panny Marii w górę ul. Górną, Okopową, Skłodowskiej, miasteczko akademickie, przecięcie Al. Kraśnickiej przy MPK i przez planowaną Głęboką do Skansenu.
 • Szczegółowe rozwiązania pozostawiam fachowcom.

46

 • Według mnie Aleja Tysiąclecia powinna zostać wprowadzona pod tunel, nad którym byłaby kładka (dosyć szeroka), która łączyłaby Plac Zamkowy z Nadstawną. Te dwie części Plac zamkowy otraz wzgórze czwartek powinny stanowić harmonijna całość.

47

 • Uważam za konieczne pozostawienie w jakiejś nie zbyt dużej formie handlu. Można postawić w miejscu obecnego targowiska przy ul. Ruskiej dwukondygnacyjny budynek wraz z parkingiem podziemnym, do którego przenieśli by się handlujący z targu przy al. Tysiąclecia.
 • W miejscu dworca PKS, Novej i targowiska można by zrobić park czy inny obiekt rekreacyjny o nie wysokiej zabudowie, tak aby nie zasłonić wzgórza czwartkowego i Cerkwii. Może to być np. nie duży amfiteatr.
 • Konieczne jest pozostawienie w okolicach al. Tysiąclecia choćby małego dworca przesiadkowego wspólnego dla PKS-u, busów i komunikacji miejskiej bez placu postojowego. Można go ulokować przy dworcu Transpedu, bądź pod ziemią pod obiektami rozrywkowymi. Dworzec taki liczyłby nie więcej niż 10 stanowisk dla PKS-u i busów oraz 4 stanowiska dla komunikacji miejskiej.
 • Pod al. Tysiąclecia proponował bym umieścić podziemne przejście które prowadziło by do dworca przesiadkowego oraz obiektów rekreacyjnych wzdłuż tego przejścia wzorem przejść podziemnych w Warszawie w okolicach dworca centralnego również można by umieścić punkty handlowe oraz gastronomiczne
 • Rzeczkę Czechówkę proponował bym wyprowadzić z podziemi i pościć wzdłuż prawego bądź lewego brzegu al. Tysiąclecia.
 • Wzgórze czwartek połączyć należy przejściem podziemnym z obiektami rekreacyjnymi, dworcem przesiadkowym i placem zamkowym.

Uzasadnienie:

 • Zachowanie funkcji handlowych jest niezbędne ponieważ na obecnym targowisku dużo ludzi robi zakupy i jest to ważny punkt handlowy w Lublinie. Budynek służący do handlu umieściłem tak aby jak najmniej psuł wygląd podzamcza.
 • W Lublinie nie ma zbyt dużo miejsc zielonych do wypoczynku dlatego zdecydowałem się na umieszczenie na podzamczu parku wraz z ławkami. W przypadku organizowania na pl. Zamkowym koncertów park taki przyda się jako dodatkowe miejsce dla fanów koncertującego zespołu.
 • Równie ważne jak obiekty rekreacyjne jest obecność dworca przesiadkowego. Jest to dogodne miejsce na taki obiekt ponieważ jest stamtąd blisko do centrum Lublina co ma duże znaczenie dla pasażerów i turystów przyjeżdżających PKS-ami. Umiejscowiłem go pod ziemią ponieważ nie będzie wtedy psuć wyglądu podzamcza, jednocześnie pozostanie w najlepszym miejscu dla pasażerów. W przypadku braku możliwości umieszczenia go pod ziemią przesunąłem go na ubocze podzamcza tak aby nie psuł jego wyglądu.
 • Podzamcze jest także ważnym węzłem komunikacji miejskiej gdzie zjeżdża się kilkanaście linii z całego miasta co utwierdza mnie w przekonaniu, że w pobliżu takiego miejsca powinien być punkt przesiadkowy także wszystkich linii dalekobieżnych.
 • Warto też dodać, ze ludzie są bardzo przyzwyczajeni do obecności w tym miejscu dworca PKS.
 • Przejście pod al. Tysiąclecia oraz pod ul. Ruską zrobiłem podziemne gdyż kładki na powietrzne moim zdaniem popsuły by wygląd podzamcza podobnie jak wysoki budynek.
 • Dodatkowym atutem przejść podziemnych jest możliwość ulokowania przy nich punktów handlowych i gastronomicznych jak to jest w Warszawie. Turyści czekający na swój autobus bądź przyjeżdżający do naszego miasta mieli by możliwość zjedzenia posiłku przed i po zwiedzaniu, także zakupu np. lodów które można następnie zjeść spacerując po parku.
 • Rzekę Czechówkę wyprowadziłem na powierzchnię ponieważ mogła by stanowić dodatkowy obiekt rekreacyjny dla ludzi ponieważ wiele osób lubi spędzać czas siedząc na ławce nad rzeką.
 • Połączenie handlu, miejsca rekreacji i dworca przesiadkowego daje bardzo dobre miejsce do wypoczynku i spędzenia wolnego czasu dla Lublinian jak i wielu podróżnych. Ludzie czekający na swój autobus mają możliwość odpoczynku w parku czy pójścia na drobne zakupy bądź zjedzenia posiłku.

48

W momencie przebudowy podzamcza powstanie wiele możliwości nieaktualnych obecnie. Możemy spokojnie założyć, że przebudowa nie zacznie się wcześniej, niż powstanie obwodnica Lublina i trasa Zielona. Jednocześnie powstawałoby pewnie centrum komunikacyjne w okolicach dworca PKP. Te inwestycje powinny w dużym stopniu odciążyć ruch w okolicach zamku. Pomysły dla podzamcza:

Al. Solidarności

 • Można by było wpuścić w tunel zaczynający się zaraz za skrzyżowaniem z Lubartowską a kończący w połowie zamku przez rondem Dmowskiego, stworzyłoby to naturalne połączenie placu zamkowego z podzamczem
 • Jeśli nie tunel to można by zwęzić al. Solidarności do 2×2 z wydzielonymi pasami dla rowerzystów, ponadto wyłożyć ulicę kostką (w stylu kocich łbów) na całej długości połączenia placu zamkowego z podzamczem- byłoby wizualne połączenie dwóch przestrzeni rekreacyjnych i ograniczało prędkość przez kierowców ze zbyt ciężką nogą 😉

Czechówka

Zabudowa

 • Podoba mi się zabudowa zatytułowana „Dzień 2 i 3, pomysł 2b”. Zmieniłbym tylko zakres- budynki wybudować do placu zamkowego. W części zabudowanej mogłyby się mieścić mieszkania, pewnie galeria, można by zastosować rozwiązanie zaproponowane przy projektowaniu galerii zamek http://www.frl.org.pl/content/view/43/63/ (wkopanie galerii w dół), zaś wygląd nie futurystyczny, a wpisujący się w klimat starego miasta (jak na 3 zdjęciu wizualizacji galerii zamek). Gdyby inwestor faktycznie chciał zastosować tą technologię, można by rozszerzyć zakres zabudowy z zaznaczeniem, że od placu zamkowego, całość galerii ma być pod ziemią. Oczywiste byłoby też wymaganie wybudowania porządnego ogólnodostępnego parkingu.
 • Odtworzyłbym historyczną studnią i wokół niej stworzyłbym miejsce do wypoczynku
 • Poprowadzenie kładki ze wzgórza czwartek to bardzo dobry pomysł łączący kolejne dwa rejony podzamcza.
 • Dworzec główny oczywiście przeniesiony w okolice dworca PKP (z porządnym centrum komunikacyjnym). Dworzec przesiadkowy zlokalizowany w okolicach ul. Ruskiej
 • Resztę placu proponowałbym zostawić otwartą, z dużą ilością zieleni, fontannami itp.

Uzasadnienie

 • Trzeba połączyć plac zamkowy z placem na podzamczu
 • Niezbędne będzie stworzenie części komercyjnej, żeby komukolwiek opłacała się cała przebudowa
 • Resztę placu powinno nastawić się na miejsce rekreacyjne, atrakcję turystyczną z pięknymi widokami na zamek, wzgórze czwartek, studnię, sztuczną rzekę

49

Moim zdaniem przebudowa Podzamcza powinna być oparta na 4 podstawowych założeniach:

 1. Al Solidarności powinna zostać schowana w tunelu na odcinku od ronda pod Zamkiem do ul Lubartowskiej
 2. na terenie Podzamcza nie może być miejsca na dworzec autobusowy w jakiejkolwiek formie (łącznie z lansowana koncepcja 'dworca przesiadkowego’)
 3. na przebudowywanym terenie nie może być miejsca dla tzw 'kupców’, a mówiąc innymi słowy na handel tzw 'tania odzieżą’. Można ew rozważyć funkcjonowanie niedużego targu warzywno-owocowego, najlepiej o charakterze czasowym (np. kilka razy w tygodniu do wczesnych godzin popołudniowych)
 4. warto rozważyć proponowana koncepcje odsłonięcia Czechówki
 • Na tak zdefiniowanej przestrzeni można z powodzeniem pomieścić wysokiej jakości architekturę, łączącą okolice wzgórza Czwartek i Stare Miasto w jedna całość.
 • Powinno się znaleźć miejsce na przestrzeń publiczna – plac, najlepiej w okolicach cerkwi. Warto odtworzyć ulice Szeroka na odcinku od placu Zamkowego.
 • Zabudowa Podzamcza powinna obejmować zarówno przestrzeń komercyjna (biura, sklepy) jak i mieszkania.
 • Wzdłuż odsłoniętej Czechówki warto stworzyć spacerowy bulwar.
 • Uważam ze przebudowie Podzamcza należy przeprowadzić kompleksowo, bez żadnych kompromisów. Jeśli okaże się ze na coś nas od razu nie stać (np fundamentalna kwestia, czyli ulica w tunelu) – dzielmy inwestycje na etapy.

Uzasadnienie

 • Uzasadnienie jest dość proste: Lublin nie jest metropolia środkowo-azjatycka, tylko środkowo-europejska.
 • W związku z tym naprawdę w ścisłym centrum nie potrzebuje bazaru i dworca dla busów/autobusów.
 • Potrzebuje wysokiej klasy architektury.

50

 • W pobliżu dworca PKP centrum komunikacyjne miasta (połączone dworce PKP, autobusowe miejskie i dalekobieżne z funkcją handlową).
 • Doprowadzone połączenia drogowe: trasa zielona (LL80),przedłużenie ulicy Sowińskiego przez Zana/Wapienną do trasy zielonej i dalej przez wiadukt nad torami do przyszłego skrzyżowania przedłużonej Krańcowej z Wrotkowską i Smoluchowskiego
 • Za okrąglakiem „GALA” w kierunku Zamku „Ośrodek obsługi ruchu turystycznego”, „Park rozrywki”, „Hotel” itd.(z miejscami parkingowymi) podobne półokręgi schodkowo zniżające swą wysokość na terenie byłych ogródków działkowych.

Założenia dla Podzamcza:

 • Zabudowa mieszkaniowa w części zachodniej.
 • Teren handlowy od strony ul. Ruskiej.
 • Teren historyczno – rekreacyjny od strony Al. Tysiąclecia.
 • Część komunikacyjna od strony ronda.
 • Połączenie wzgórza zamkowego i Czwartek .

Realizacja zagospodarowania.

 • Zamek – punkt centralny Podzamcza łączymy z drugiego końca wzgórza lustrzanym odbiciem obecnego połączenia (szer. 9m jak ul. Grodzka), czyli drogą zbiegającą łukiem po zboczu wzgórza zamkowego, przechodzącą w równoległą do osi zabudowy mieszkaniowej „Plac Zamkowy- ul. Nadstawna” estakadę nad Al. Tysiąclecia do schodów wzgórza Czwartek (pod nią handel „stały”).
 • Z lewej strony (zachodniej) od ul. Lubartowskiej do osi Plac Zamkowy ul. Nadstawna – kamieniczki „w stylu przedwojennym” ze sklepami na parterze.
 • Środkowym elementem będzie połączenie wzgórz „łukową estakadą widokową” dla pieszych nad Al. Tysiąclecia i ul. Ruską z zejściami na poziom niższy.
 • Po prawej stronie estakady teren historyczno – rekreacyjny (zielony) od strony Al. Tysiąclecia do schowanej Czechówki (nad odkryciem fragmentu można się zastanowić, pod warunkiem że będzie to rzeka – nie ściek) dalej na północ teren handlowy „zwijany” od rzeki do ul. Ruskiej, oddzielony parkingiem od cerkwi.
 • Na obszarze „Transpedu” komunikacja w nowej formie – stacja „kolejki turystycznej do Skansenu na Sławinku”.Trasa kolejki np. wzdłuż Al. Uni Lubelskiej za zamkiem, w prawo przecięcie ul. Zamojskiej obok browaru ,częściowo wzdłuż Dolnej Panny Marii w górę ul. Górną, Okopową, Skłodowskiej, miasteczko akademickie, przecięcie Al. Kraśnickiej przy MPK i przez planowaną Głęboką do Skansenu.
 • Szczegółowe rozwiązania pozostawiam fachowcom.

51

Pomysły zanotowane osobno 21 maja – sprawdzić czy się nie dublują z którąś z koncepcji  11-16:

 • Nie odsłaniać rzeki – nie potrafimy dostatecznie zadbać o istniejące w mieście brzegi
 • Nowa zabudowa nie powinna nawiązywać do sąsiadów ani historyzować.
 • Teren dworca i Transpedu powinien zostać terenem otwartym
  zostawić trasę w-z na górze-zbyt skomplikowane przedsięwzięcie. Podobno istnieje rozwidlenie czechówki prowadzące pod zamek gdzie była źródłem wody.
 • Wpływ obwodnicy – zielone może być o wiele dłuższe dla pieszych
 • Przenieść pks i nie zostawiać przystanku pks który może być okazja do powrotu dworca.
 • Kładka-rozwiązanie do przyjęcia tylko nad trasa w-z a nie większą częścią terenu co można było zauważyć w wizualizacjach lublin novum.
 • Uporządkowanie terenu targowiska pod skarpa poprzez podwyższenie standardu targu.
 • Mur wokół cerkwi-na zewnątrz ordynarnie dzieli a w środku jednak tworzy klimat.może to jednak tylko odczucie że względu na otoczenie od którego odcinać się należy. Należy zastanowić się nad zasadnością usuwania bądź pozostawienia go w zależności od planowanej przestrzeni.
 • Żadnych bilbordów w tej przestrzeni
 • Szkolna powinna pozostać ślepą.
 • Zabudowa powinna być uzupełniana na zachód od ul. Nadstawnej a na wschód pozostawia przestrzeń otwarta.planowaniem jej powinni zająć się profesjonaliśc

52

(Wcześniejsza koncepcja tego autora – zob. nr 6)

Poniższy projekt opiera się ona na zaproponowanym przez Huberta Trammera podziale drogi na dwie części i wstawienie kwartału zabudowy pośrodku (zob. też nr 32)

 • Maksymalnie duży kwartał, a nie kilka drzew
 • Droga w kierunku na Warszawę bardzo blisko koryta Czechówki oddzielona murami oporowymi, zagłuszającymi hałas z drogi
 • Tuż za murem wzdłuż rzeczki bulwar.
 • To nie tunel ani droga wbudowana w budynek- zwykła droga, dwa pasy ruchu w jednym kierunku z zatoką przystankową, obudowane z dwóch stron murem porośniętym zielenią. Co kilka metrów mury łączyłyby belki i ¼ szerokości drogi byłaby przykryta – ścieżka rowerowa stanowiła by 2 poziom drogi – ponad drogą główną
 • Zamiast odsłoniętej rzeki – sztuczny strumień wbudowany w bulwar, jak to ma miejsce we Fryburgu (fot. w załączeniu). Można też odsłonić tylko część, w wybranym miejscu – np. na placu koło zdroju na Szerokiej.
 • Wiadukt dla pieszych i rowerzystów od Browarnej – przechodziłaby przed budynkiem LSS
 • Budynek LSS można nadbudować o jedną kondygnację
 • Nadstawna przechodzi górą nad pasami w kierunku na Warszawę a następnie są zwykłe światła sygnalizacyjne – w tym samym miejscu co teraz przy sklepie NOVA
 • Szeroko jest odtworzona jako kładka przechodząca nad obiema częściami drogi i schodząca na Plac Zdrojowy (od zdroju ulicznego)
 • Przystanek autobusowy w kierunku na Lwów jest podzielony na dwa przystanki – jeden tuż przy skrzyżowaniu z Lubartowską, drugi pod kładką (ulica Szeroka) Stamtąd – może schody ruchome na kładkę?
 • Do Nadstawnej 3 kondygnacje – parter jak obecnie targowisko warzywne. Dalej 1 kondygnacja + użytkowe poddasze
 • Przy placu Zdrojowym już tylko budynki parterowe z zielonymi dachami – ważne zachowanie panoram widokowych od cerkwi do bożnicy i do kościoła na czwartku
 • Odbudowa wielkiej Synagogi, lub budynku który będzie do synagogi nawiązywał. Raczej jestem za takim nawiązaniem i płaskim dachem, który byłby punktem widokowym
 • Drzewa można jak we Fryburgu sadzić w donicach – proponuje szerokie na ok. 1,8 metra i wysokie na 75 cm które jednocześnie pełniłyby role ławek
 • Proponuję tez przejście po dachach od placu zdrojowego do budynku przylegającego obok Wielkiej Synagogi – w ten sposób z jednego wzgórza na drugie można się przemieścić po terenie zielonym.