Replika strony wprowadzającej w konsultacje społeczne przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

Lublin zmienia się na naszych oczach. Jakość tych zmian i styl ich wprowadzania czasem pozostawiają wiele do życzenia. Są w Lublinie miejsca, gdzie może to ujść naszej uwadze. Ale są i takie, gdzie zmiany mają znaczenie strategiczne dla miasta. Jednym z nich jest Podzamcze.

Leży ono w centrum miasta i sąsiaduje z najcenniejszymi zabytkami Lublina. Jest to miejsce historyczne i niezwykle witalne, od wieków leżące na szlaku handlowym. Zmieniając Podzamcze możemy zmieniamy wizerunek całego Lublina.

Podzamcze było od wieków zamieszkałe przez Żydów, którzy stanowili 1/2-1/3 mieszkańców miasta. Na makiecie wystawionej w Bramie Grodzkiej widać, jak ściśle i harmonijnie ta dzielnica była związany ze Starym Miastem. Po wojnie Lublina została ona rozebrana i w większej części zagospodarowana prowizorycznie. Ten tymczasowy stan trwa przez przez ponad pół wieku do dziś, czego skutki sami widzimy: chaos, brzydota i brud zaniedbanego prowincjonalnego miasteczka.

Do rozpoczęcia zmian na Podzamcze potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego – akt prawny określający, jak to miejsce ma wyglądać i co się tu będzie działo. Plan powinien nie tylko umożliwić inwestowanie, ale też określić, wymogi, które inwestycje powinny spełnić, aby było to miejsce godne swojego sąsiedztwa, przyjemne dla ludzi i dobrze świadczące o Lublinie. Bez uchwalenia dobrego planu grozi nam kolejna prowizorka.

Wniosek do planu może złożyć każdy. Jednak w Polsce przyjęło się, że wnioski składają jedynie ci, którzy są zainteresowani inwestowaniem oraz właściciele działek czy budynków. Tymczasem w jakości zagospodarowania Podzamcza ma swój interes każdy mieszkaniec. Należy ten interes sformułować i opisać.

Dlatego w ramach unijnego projektu „HerO – Dziedzictwo jako Szansa” organizujemy spotkania przy makiecie i w internecie, których celem jest napisanie społecznego wniosku do planu Podzamcza.

W czerwcu przedstawimy efekty tych spotkań i poprosimy o podpisy popierające opracowany wspólnie wniosek do planu.