Wiosna 2006

Po założeniu Forum Kultury Przestrzeni pojawiła się chęć zdefiniowania pojęcia kultury przestrzeni i podania jej przykładów z otoczenia. W rezultacie wiosną 2006 roku napisałem krótką odpowiedź, na pytanie „Czym jest kultura przestrzeni?” wraz z listą linków obrazujących różne jej przejawy. Przez ten czas definicja kultury przestrzeni uprościła się do sprzężenia zwrotnego między ekspresją kultury przez przestrzeń i przestrzeni przez kulturę (por. O nas), a przykładów tej wzajemnej relacji znacznie przybyło (o czym świadczą choćby loga partnerów Forum). Niemniej warto tę listę przypomnieć w skróconej formie, żeby ukazać wachlarz różnych sposobów, w jakie ludzie przeżywają przestrzeń.

Marcin Skrzypek


 

Czym jest kultura przestrzeni?

Kultura przestrzeni to hierarchia wartości, według których człowiek przekształca otaczającą go przestrzeń lub które dostrzega w otoczeniu naturalnym.

Kultura przestrzeni dąży do rozwoju w człowieku potrzeb wyższych i harmonijnego ich współistnienia.

Kultura przestrzeni odnosi się do znaków, które człowiek odciska w przestrzeni i do relacji, które nawiązuje poprzez różne jej elementy – do relacji takich jak sacrum, podziw dla piękna, szacunek dla dziedzictwa czy troska o drugiego człowieka.

Kultura przestrzeni poprawia humor i jednoczy mieszkańców.

Z historycznej (2006) strony głównej
Forum Kultury Przestrzeni

Kultura przestrzeni w sieci

Mnożenie linków na temat kultury przestrzeni oddala i rozmywa sens tego pojęcia, ponieważ dotyczy ono wielu odrębnych i specjalistycznych dziedzin takich jak choćby architektura, ekologia, samorząd czy fotografia. A jednak wartość, jaką jest kultura przestrzeni, jest obecna w każdej z tych dyscyplin ludzkiej wiedzy i aktywności i często właśnie w sferze kultury przestrzeni dyscypliny te osiągają swoje wyżyny a także w istotny sposób oddziałują na siebie.

Na początek ciekawostka. W kwietniu 2006 w odpowiedzi na hasła „kultura przestrzeni” lub „kultury przestrzeni” przeglądarki znajdowały tylko trzy adresy nie dotyczące działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.* Oto one:**

Lublin i okolice

Polska

  • SkyscraperCity Forum – główne forum dyskusji o przestrzeni w Polsce i na świecie
  • Nowy dizajn miejski – dział stron Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana: parkowe kanapy z lampkami, sztuczna tęcza, dźwiękowe i wodne place zabaw… czyli „Czas na przestrzeń” w Warszawie. [Taka była pierwotna treść tego punku, dziś 07.01.2016 może to być np. Galeira Urząd, czyli ogłoszenie o konkursie na galerię w urzędzie miejskim – przyp. M.S.]
  • www.sztuka-architektury.pl – kopalnia ikonografii i tekstów; cytat z dawnej strony: „Serwis Sztuka-Architektury jest niezależnym medium sieciowym. Naszym celem jest dostarczenie obiektywnej informacji o aktualnościach w polskiej i światowej architekturze.”
  • www.opuszczone.com – niesamowite galerie opuszczonych budynków, fabryk, kościołów, obiektów przemysłowych.
  • Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu – „Publikowany w Internecie rocznik akademicki. Celem czasopisma jest prezentowanie badań szeroko pojmowanej kultury obrazu albo ikonosfery, czyli wszelkich otaczających człowieka wyobrażeń wizualnych”
  • Każde miejsce opowiada swoją historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim – wciąż aktualny podręcznik czytania krajobrazu na przykładach przestrzeni wiejskiej; wydany w 2001 roku przez Fundację Funduszu Współpracy, a zainspirowany francuskim opracowaniem na temat wiejskiego dziedzictwa pt. Guide d’observation du patrimoine rurale„, wydanym w Paryżu w 1999 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa i instytucję Mission 2000 en France.
  • Wspólna nie dla wszystkich, tekst Pawła Wrabca w „Polityce” 23.03.2006 o kurczeniu się przestrzeni publicznej i towarzyszący mu scenariusz lekcji WOS-u; głos na forum „Polityki”

Świat

Z oryginalnej strony
pod tym samym tytułem

* Również na pierwotnej stronie wspomniałem tylko o formach tego hasła w mianowniku i dopełniaczu. Myślę, że zdanie to należy rozumieć dosłownie, czytając między wierszami, iż (w domyśle: wyszukiwałem wszystkie formy, natomiast tylko) dla tych dwóch form poszukiwania przyniosły pozytywny wynik (przyp. M.S.).

** Podano linki działające w dn. 07.01.2016. Poniżej linki pierwotne, dla ewentualnych badaczy historii internetu; odpowiednio (przyp. M.S.):

http://www.kuria.gliwice.pl/czytelnia/liturgia_sacra/index.php?numer=3&art=3
http://www.rynek-kolejowy.pl/rk2006/art0602_03.htm
http://www.izbaarchitektow.pl/drukuj.php?drukuj=pokaz.php&dir=/inne/&id=458