Sierpień-wrzesień 2005

Publikacja numeru 29. czasopisma „Scriptores” pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni, od którego zaczęła się historia FKP. Do pobrania: „Scriptores” nr 29 pt. „Rozmowy o kulturze przestrzeni” (jeden plik pdf), a poniżej treść oryginalnej strony prezentującej artykuły w formie oddzielnych plików pdf.

Marcin Skrzypek


 

scriptores_okladka_29_www

 

Twoje miasto już nigdy nie będzie takie same

Siedmiu lubelskich specjalistów (Elżbieta Przesmycka, Romuald Dylewski, Stanisław Lichota, Ewa Kipta, Marek Stasiak, Bolesław Stelmach i Jacek Korbus) przystępnie i wyczerpująco opowiada o przestrzeni miasta w różnych kontekstach: architektury, tradycji, planowania, rewitalizacji, krajobrazu kulturowego, ekonomii, prawa, edukacji, urbanistyki, rzeźby publicznej, dialogu społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zazwyczaj siedzą w swoich biurach i urzędach rozmawiając z innymi specjalistami. Teraz mówią do nas po ludzku o ludzkich sprawach, z których najczęściej nie zdajemy sobie sprawy. Niektóre teksty tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Jak zwykle mnóstwo starannie dobranych ilustracji i cytatów, które wciągają od pierwszego wejrzenia.

Spis treści

 

Od redakcji

 

Rozmowy o kulturze przestrzeni

 

Budujemy nową przestrzeń, Rozmowa z Elżbietą Przesmycką, prof. Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Wartość, jaką mają w krajobrazie odwołania do dziedzictwa kulturowego, wymaga w społeczeństwie szczególnego uświadomienia. Architektura jest medium społecznej komunikacji.

Tramwaj w Lublinie – 100 lat nieistniejącej budowy, Marcin Jan Waciński

Dzwonki wozów stałyby się trwałym składnikiem gwaru ulicy, a kolorowe stylowe wozy, niczym w Lizbonie, płynęłyby przez wąskie ulice.

Wiedzieć, by widzieć, rozmowa z urbanistą Romualdem Dylewskim

W krajobrazie miejskim istotne jest nie tylko to, co się widzi, ale też to, co się wie i odczuwa.

Pytania o wizje, Rozmowa ze Stanisławem Lichotą, architektem i urbanistą

Jaką politykę przestrzenną chcemy w ogóle prowadzić?

Palcem po planie, Kamil Nieścioruk

Tysiące przechodniów nie zdaje sobie sprawy, że mija zabytki zachowane jako fragment przestrzeni miejskiej.

Modne słowo na „re”, rozmowa z Ewą Kiptą, specjalistką w dziedzinie rewitalizacji oraz dodatki: pl. po Farze, przykłady prób rewitalizacji, de-witalizacja Starego Miasta, materiały nt. czynników upadku Satergo Miasta

Mieszkańcy obszarów wymagających rewitalizacji próg swoich możliwości widzą dokładnie w tym miejscu, gdzie są.

Krajobraz niewidzialny, rozmowa z Markiem Stasiakiem, specjalistą w dziedzinie krajobrazu kulturowego oraz dodatki: wycinki prasowe nt. polemik dot. lubelskich pomników, rzeczywista i wirtualna obecność Żydów w Lublinie, planowanie dziedzictwa miejskiego

– Czy Pan proponuje ochronę pustki?
– Pamięci.
– Ale reprezentowanej przez brak śladów.
– Proponuje objęcie ochroną pewnej przestrzeni mentalnej.

Dlaczego Sztukmistrz nie jest z Lublina? Paweł Koniak

Wielokulturowość Lublina nie wyróżnia nas zdecydowanie spośród innych miast, ale z pewnością wyróżnia te z nich, które ją wykorzystały do promocji.

O tym, kto na budowie wie najwięcej, rozmowa z Bolesławem Stelmachem, architektem

Architektura nie zależy od funkcji czy konstrukcji, lecz od kultury.

Res publica, rozmowa z Jackiem Korbusem

Miasto, jego przestrzeń i sztuka są wyrazem pokoleniowej refleksji nad człowiekiem i cywilizacją.

Miejsce – Pamięć – Obecność. Edukacja środowiskowa, Marta Kubiszyn

Istotnym czynnikiem kształtowanie tożsamości i poczucia emocjonalnej więzi z małą ojczyzną jest rozpoznawanie poszczególnych elementów jej przestrzennej struktury.

 

Ścieżkami pamięci

 

Pochwała wagarów. Kim był H. Dejczer? Ireneusz Piekarski oraz Spacer po Lublinie. Reportaż z wagarów wiosennych (1938), Henryk Dejczer

Najbardziej udana porażka ze wszystkich utopii, Tomasz Czajkowski

Kibuc to: miejsce, ludzie i łącząca ich wspólnota.

Nie ma o czym mówić, rozmowa z Alexem Danzigiem o kibucach