20 listopada 2008

W 2007 i 2008 roku Forum Kultury Przestrzeni podjęło się organizacyjnego wsparcia międzynarodowych warsztatów planistycznych Stadslab, European Urban Design Laboratory dla przyszłych profesjonalistów. Organizatorem warsztatów był Fontys University z Tilburga (miasta partnerskiego Lublina w Holandii) a lubelskimi partnerami – Politechniką Lubelską i Urzędem Miasta. Informacje o edycji 2007 na stronie Stadslab 2007 – program, idea, przebieg.

Tematem warsztatów drugiej edycji było projektowanie na potrzeby studentów, w tym projekty nowych kampusów, szczególnie we wschodniej części miasta. Podsumowanie projektu odbyło się w ramach Forum Kultury Przestrzeni 20 listopada 2008 roku w Warsztatach Kultury, wtedy Ośrodku Animacji Centrum Kultury, miejscu atrakcyjnym ze względu na swój postindustrialny charakter i związanym z tematyką projektu, ale jeszcze bliżej nieznanym. Dlatego do zaproszenia dołączono zdjęcie i plan. Nieoczekiwanym rezultatem spotkania było zaproszenie mnie do napisania tekstu do broszury podsumowującej.

Marcin Skrzypek


 

Spotkanie odbyło się 20 listopada 2008 roku o godz. 17.00. Ośmiu młodych architektów i urbanistów z 4 krajów zaprezentowało swoje projekty zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Lublina w postaci plansz i makiet oraz pokazów multimedialnych. Prezentacje te były punktem wyjścia do debaty moderowanej przez Marcina Skrzypka.

W Projekcie udział wzięli:

  • Juliano Cordano, Brazylia
  • Miljana Marinković, Serbia
  • Cora Alfonso, Holandia
  • Jadwiga Wojciechowska, Polska
  • Tomasz Szot, Polska
  • Jelena Stanišić, Serbia
  • Elena Pavlova, Bułgaria
  • Alda Alagic, Holandia

 

Wprowadzenie z zaproszenia

Przestrzeń jako produkt. Przyciągnąć inwestorów mogą korzystne warunki finansowe, ulgi itp. ale równie dobre efekty (i często bardziej wydajne i długotrwałe) może dać marketing urbanistyczny. W mieście powinno się kształtować przestrzeń jako produkt oferowany mieszkańcom i inwestorom, a żeby to zrobić, należy posiąść sztukę planowania o najwyższych standardach, które są stosowane m.in. w krajach „starej” Unii Europejskiej.

Idea i cele warsztatów. Pomysł na Stadslab (europejskich warsztatów urbanistycznych) powstała na uniwersytecie Fontys w Tilburgu w Holandii. Jest to międzynarodowy projekt badawczy skierowany do średniej wielkości miast Europy. Stanowi on centrum wymiany wiedzy, a warsztaty realizowane w jego ramach skierowane są do urbanistów i architektów, zarówno profesjonalistów jak i studentów. Program ten ma tworzyć sieć współpracy oraz wypracowywać wspólne metody pracy i działania których efektem będzie kształtownice spójnych, zrównoważonych i przyjaznych środowisk miejskich. Stadslab to korzyści dla miast wynikające zarówno z samych wyników warsztatów (projektów urbanistycznych czy planów strategicznych które mogą stać się podstawą do rozwoju miast) jak i ze szkolenia fachowców.

Tematyka drugiej edycji. W 2008 roku warsztaty Stadsab skierowane były do młodych architektów i urbanistów. Po raz drugi projekt realizowany w ramach warsztatów dotyczył Lublina. Tematyka którą objął – Lublin jako miasto studentów i nauki. Młodzi specjaliści zmierzyli się z problemami jak zachęcić studentów do pozostania w tym mieście poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do życia i pracy, jak wykorzystać uczelnie jako katalizatory rozwoju oraz jak połączyć naukę z przedsiębiorczością i biznesem.

Projekt zaproponowany dla wschodnich dzielnic Lublina ma być alternatywą dla dotychczasowych pomysłów na ich zagospodarowanie. Ma zachęcić do dyskusji na temat tej dość zdegradowanej i równocześne dynamicznie rozwijającej się części miasta. Obszar ten dzięki lokalizacji specjalnej strefy ekonomicznej oraz lotniska i obwodnicy zyskał bardzo duży potencjał, którego właściwe wykorzystanie wymaga starannych planów przestrzennych. Atrakcyjna przestrzeń do życia i pracy, dobra dostępność komunikacyjna i ciekawy program funkcji bazujący na lokalnych uwarunkowaniach oraz proekologiczne rozwiązania to propozycje jakie powstały na tegorocznych warsztatach.

O miejscu spotkania. Spotkanie podsumowujące warsztaty odbyło się w jednym z miejsc, których warsztaty pośrednio dotyczą – w opuszczonych warsztatach remontu czołgów przy ul. Popiełuszki. Jest to obiekt poprzemysłowy czekający na adaptację dla potrzeb kultury, m.in. studenckiej. Od kilku miesięcy odbywają się tam imprezy organizowane przez Ośrodek Animacji Centrum Kultury w ramach Warsztatów Kultury. Takich post-industrialnych miejsc na wschodzie Lublina jest bardzo wiele. Czekaja one na swoich gospodarzy.