II Zjazd Wspólna Przestrzeń pod hasłem „Przestrzeń łączy ludzi” odbył się w dniach 23-24 października 2009 w lubelskim Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Zapisało się na niego i przybyło ok. 50 osób z 13 miast. Podpisano deklarację utworzenia sieci „Wspólna Przestrzeń”. Oto historia naszych marzeń i nadziei sprzed dekady.

O szczegółach wcześniejszych działań w ramach inicjatywy „Wspólna Przestrzeń” można dowiedzieć się ze stron:

Pierwszy zjazd „Wspólna Przestrzeń” odbył się w Łodzi 25 maja 2009, wyprzedzając finalizację „Manifestu Wspólnej Przestrzeni” jako wspólnej deklaracji programowej środowisk miejskich aktywistów w Polsce. Taki dokument nie był już potrzebny do ich dalszej integracji. Sprawozdanie ze Zjazdu opublikował Jacek Warda

Wzięło w nim udział 15 osób, 6 miast, 9 podmiotów. Lista uczestników została podana na stronie Wspólna Przestrzeń www.wspolnaprzestrzen.org.pl opublikowanej na II Zjazd, który odbył się w Lublinie 23-24 października 2009 pod hasłem „Przestrzeń łączy ludzi”:

Przybyło na niego 49 osób z 13 miast (12 zgłoszonych nie dojechało), powiązanych z 33 podmiotami formalnymi i nieformalnymi, które przywiozły swoje prezentacje i własne unikalne materiały programowe jak np.:

Koszty noclegów i wspólnego obiadu (3 314,35 zł) pokrył Wydział Kultury UM Lublin. „Manifest” został podpisany przez 30 osób z ponad 14 organizacji, ale nie był dalej nigdzie wykorzystywany ani nagłaśniany. Ze względu na obfitujący w inne obowiązki rok 2010 musiałem porzucić projekt „Wspólna Przestrzeń”. Niemniej dzięki niemu udało się zebrać 68 patronatów podmiotów zajmujących się przestrzenią do publikacji Townscape Gordona Cullena, który ukazał się wreszcie w 2011 roku pod polskim tytułem Obraz Miasta. W tym samym czasie Stowarzyszenie My-Poznaniacy organizowali już I Kongres Ruchów Miejskich.  Z historią tych wydarzeń można zapoznać się na stronie:

 

Marcin Skrzypek


 

Lista uczestników I Zjazdu Wspólna Przestrzeń w Łodzi 25 maja 2009

W Zjeździe wzięło udział 15 osób z 6 miast i 9 podmiotów.

 • Łódź – ORGANIZATOR
  • Jakub Polewski (Fundacja Ulicy Piotrkowskiej)
  • Tomasz Bużałek (Łódzka Inicjatywa na rzecz Przyjaznego Transportu IPT)
 • Koszalin / Warszawa
  • Gall Podlaszewski (grupa warsztatowa Planet WA-WA)
 • Kraków
  • Gosia Radkiewicz (Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto)
  • Maciek Michno (Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto)
  • Kacper Kępiński (Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto)
  • Przemek Czuba (Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto)
  • Marcin Skrzątek (Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto)
 • Lublin
  • Krzysztof Niećko (Forum Rozwoju Lublina)
  • Karolina Kuśmider (Forum Rozwoju Lublina)
  • Jacek Warda (doktorant na politologii UMCS)
  • Marcin Skrzypek (korespondencyjnie 🙂 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
 • Warszawa
  • Arek Jerzak (Forum Rozwoju Warszawy)
  • Michał Harasimowicz (Forum Rozwoju Warszawy)
  • Jan Jakiel (SISKOM)
 • Wrocław
  • Przemek Filar (Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia)

 

Deklaracja Wartości II Zjazdu Wspólna Przestrzeń w Lublinie 23-24 października 2009

[Punkty, które po akceptacji organizacji niereprezentowanych na Zjeździe miała się stać „Manifestem Wspólnej Przestrzeni” – tekst z pliku dokumentacji Zjazdu]

 1. Przestrzeń jest trudno odnawialnym bogactwem naturalnym.
 2. Przestrzeń łączy ludzi, tworząc kapitał społeczny.
 3. Przestrzeń wspólna to przestrzeń publiczna, za która czujemy się odpowiedzialni.
 4. Przestrzeń jest częścią dziedzictwa, a za które jesteśmy odpowiedzialni przed przeszłymi i przyszłymi pokoleniami.
 5. Wszystko, co widzisz poza wnętrzem swojego domu jest zawsze w jakimś sensie wspólne i jako takie stanowi element naszego dziedzictwa.
 6. Przestrzeń to autoportret społeczności, które oddaje poziom jej kultury i troski o potrzeby jej członków.
 7. Przestrzeń nie jest pustym miejscem lecz siecią relacji między wszystkimi elementami, którymi możemy w niej wyróżnić: budynkami, miejscami, użytkownikami, widokami, dźwiękami, funkcjami, wartościami, faktami historycznymi i przyszłymi itp. Stąd wynika wielość płaszczyzn jej odbioru i troski o nią.
 8. Odpowiedzialne kształtowanie przestrzeni wymaga myślenia w kategoriach rozwoju zrównoważonego.
 9. Dobra przestrzeń to taka, która zaspokaja nasze potrzeby.
 10. Przestrzeń jest zasobem ograniczonym i wspólnym, dlatego musimy poznawać swoje potrzeby oraz potrzeby innych, wyznaczać priorytety ich zaspokajania, a co za tym idzie hierarchie wartości służące do ich wyznaczania.
 11. Przestrzeń jest medium społecznej komunikacji. W niej krzyżują się wszystkie interesy i potrzeby mieszkańców, dlatego powinna być areną dialogu.
 12. Zagospodarowanie przestrzeni jest formą kultury.
 13. Ład przestrzenny jest stanem dynamicznym, wynikiem określonej kultury przestrzeni
 14. Każde miejsce opowiada historię jego mieszkańców i dlatego nie można oddzielić tożsamości od miejsc i vice versa.
 15. Obywatel ma prawo do powszechnej edukacji przestrzennej od dziecka do starości.
 16. Obywatel powinien szanować potrzeby innych ludzi poprzez troskę o przestrzeń publiczną. Władze mają obowiązek stwarzać obywatelom warunki do spełniania tej powinności.
 17. Przestrzeń tworzy się z ludźmi – nie „dla” ludzi.
 18. Dbając o wspólną przestrzeń, dbamy o siebie.

Pod deklaracją podpisało się 30 osób. Nie wszyscy wpisywali organizacje z jakich pochodzą, ponieważ twierdzili, że mogą podpisać się tylko za siebie, nie w imieniu całej organizacji. Organizacje jakie pojawiły się przy nazwiskach to (Radom, Olsztyn, Łódź , Kraków, Podkowa Leśna/Berlin, Rzeszów):

 1. Bractwo Rowerowe,
 2. Stowarzyszenie „Kocham Radom”
 3. Fundacja „Miasto Aniołów”
 4. Forum Rozwoju Olsztyna
 5. Arch, krajobrazu KUL
 6. Forum Rozwoju Lublina,
 7. Wmiastowzięci
 8. Otwarte Ogrody, Otwarte Zagrody
 9. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
 10. Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK
 11. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
 12. Projekt Miejski
 13. Instytut Europejski UJ
 14. Przestrzeń – Ludzie – Miasto

 

Podsumowanie II Zjazdu

Adresat: Wydział Kultury UM Lublin, 27.10.2009

Inicjatywa „Wspólna Przestrzeń” działa od roku. Należy ona do programu Forum Kultury Przestrzeni prowadzonego w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Jej inspiracją był pomysł na wydanie książki „Townscape” Gordona Cullena połączony ze zdobyciem dla niej jak największej ilości patronatów polskich organizacji i środowisk zajmujących się przestrzenią, by w ten sposób zgromadzić je pod wspólnym sztandarem. Niestety, z powodu ułomnych praw autorskich wydawcy brytyjskiego, książki tej jeszcze nie udało się wydać (sprawa w toku), jednak udało się zrealizować druga część pomysłu – czyli zjednoczenie środowiska. Osiągnięcia Zjazdu (program w załączeniu):

 1. Zapisało się i przybyło ok. 50 osób z 13 miast
 2. Podpisano deklarację utworzenia sieci Wspólna Przestrzeń (ok. 30 osób z ok. 20 inicjatyw – w załączeniu)
 3. Powstała strona internetowa www.wspolnaprzestrzen.org.pl,
 4. Dodatkowo zacznie funkcjonować profil Wspólna Przestrzeń na Facebooku.
 5. Przyjęto deklaracje wspólnych wartości (w załączeniu)
 6. Nawiązano kontakt z Polską Radą Architektury i Zarządem Głównym Towarzystwa Urbanistów Polskich w celu poparcia ich działań na szczeblu centralnym
 7. ZG TUP zadeklarował, że kongres urbanistów polskich, który ma się odbyć za 2 lata w Lublinie, obejmie również organizacje społeczne, a więc Wspólną Przestrzeń
 8. Prof. Jeremi Królikowski zaproponował, aby zorganizować w przyszłym roku w Lublinie „Kongres Kultury Polskiej Przestrzeni” – jako zjazd analogiczny do Kongresu Kultury Polskiej, na której tematów przestrzennych zabrakło.
 9. Ewa Kipta zaproponowała, aby Wspólna Przestrzeń stała się lubelską propozycją dla europejskiego programu Urbact II
 10. O lubelskim Zjeździe oraz inicjatywie Wspólnej Przestrzeni poinformowano publicznie uczestników Kongresu Obywatelskiego zorganizowanego tydzień wcześniej

 

Spis organizacji uczestniczących w II Zjeździe Wspólna Przestrzeń

Organizacje:
1. Forum Rozwoju Olsztyna
2. Forum Rozwoju Lublina
3. Forum Rozwoju Warszawy
4. Forum Rozwoju Przemyśla
5. Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transporu
6. Miasta dla Rowerów
7. Porozumienie Rowerowe
8. Bractwo Rowerowe,
9. Stowarzyszenie „Kocham Radom”,
10. Fundacja „Miasto Aniołów”
11. SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
12. Zieleń Polska
13.TOnZ
14. Forum Rewitalizacji
15. Portal Miłośników Dawnego Szczecina Sedina.pl
16. Małopolski Instytut Kultury
17. Projekt Miejski
18. Krakowskie Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto
19. Szacunek dla Łodzi,
20. Grupa Pewnych Osób
21. Inwestycje dla Poznania
22. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
23. Dziedzictwo dla Przyszłości Otwarte Ogrody / Otwarte Zagrody
24. Stowarzyszenie „Wmiastowzięci”
25. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Uczelnie:
1. Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
2. Architektura krajobrazu KUL
3. Socjologia KUL
4. Socjologia UMCS (Warda to politologia czy socjologia??)
5. Politechnika Krakowska Wydział Architektury
6. SGGW (prof. Jeremi K.)
7. Instytut Europejski Uniwersytet Jagielloński
8. Szkoła Główna Handlowa

Miasta:
Lublin, Radom, Warszawa, Olsztyn, Kraków, Szczecin, Łódź, Przemyśl, Bytom, Rzeszów, Podkowa Leśna (Berlin), Kielce