30 października 2007

Bezpośrednią przyczyną powstania pierwszej internetowej witryny Porozumienia Rowerowego www.rowery.tnn.pl, była potrzeba poinformowania rowerzystów o mających się odbyć w dniach 30 października – 9 listopada 2007 konsultacjach preferowanego przebiegu dróg rowerowych planowanych do budowy w 2008 roku. Konsultacje te były rezultatem spotkania z Markiem Kuzajem 26 września 2007. W zamierzeniach strona miała ukazywać dorobek Porozumienia, popularyzować wiedzę rowerową i dalej się rozwijać. Nigdy do tego nie doszło. Na stronie pojawiło się zaproszenie na konsultacje oraz ich podsumowanie. W międzyczasie dodałem do niej kilka uzupełniających podstron i od tego czasu nic się na niej nie zmieniło. W 2009 roku powstał nowy portal Porozumienia. Pod koniec 2016 roku treści z www.rowery.tnn.pl strony zostały przeniesione tutaj a adres skasowany.

Spis treści strony www.rowery.tnn.pl:

Poniżej odtwarzam zawartość strony głównej bez Rozmaitości z podanym bezpośrednio zaproszeniem (które w tej formie ukazało się wraz z premierą strony) i z odnośnikami do innych materiałów (które potem były na niej przez kolejne lata).

Istniejący wtedy system publikacji narzucał, aby wszystkie podstrony ukazywały się arbitralnie w formie listy na dole strony głównej (są to „Rozmaitości”). Górę strony można było zredagować w formie odrębnej narracji z wplecionymi wybranymi linkami, stąd mylące powtórzenia. Wejściem do serwisu Porozumienia oprócz adresu był baner z linkiem na stronie głównej FKP z tekstem, że „Porozumienie Rowerowe to nieformalna i otwarta dla wszystkich grupa rowerzystów, którzy chcą coś zrobić, żeby Lublin był bardziej przyjazny dla rowerów”. Kluczowe były słowa „otwarta na wszystkich”.

Poniżej – na dwóch slajdach strona FKP z wejściem do serwisu Porozumienia:

Mimo prowizorycznego charakteru serwisu Porozumienia, widać było na nim dążenie do kompleksowego i wyczerpującego podejścia, o czym świadczyły:

 • informacje o genezie konsultacji, wynikach i ciągu dalszym oraz dołączenie materiałów dla prasy
 • umieszczenie map UM w dwóch rozdzielczościach ze względu na ograniczoną przepustowość internetu
 • powołanie się na „tradycję” działań rowerowych poprzedzających Porozumienie (remanent działań Rady Miasta)
 • przeprowadzanie na serwis i uzupełnianie stron z rowerowego forum i z FKP (podsumowanie konsultacji toru rowerowego i dokumentacja spotkania z Markiem Kuzajem)

Za datę publikacji serwisu należy uznać 30 października bo wtedy pojawiło się ogłoszenie o konsultacjach ścieżek (zob. poniżej oryginalną treść zarchiwizowanego ogłoszenia). Gdyby strona funkcjonowała wcześniej, ogłoszenie o konsultacjach raczej nie pojawiłoby się w dniu ich rozpoczęcia. Ponadto, pliki obrazków, które pojawiły się na stronie (herb Lublina z rowerem, zdjęcia z Muenster) są datowane na przełom września-października 2007, a dopiero 29 października powstał plik txt z wiele mówiącą nazwą SAMOUCZEK ADMINA (dane z mojego komputera).

 

Niemniej jednak adres www.rowery.tnn.pl, był wymieniany już wcześniej:

 • 21 maja 2007 na ulotce powstałej podczas założycielskiego spotkania Porozumienia Rowerowego jako www.rowery.tnn.pl/forum razem z rowerowym mailem Towarzystwa dla Natury i Człowieka do przesyłania uwag nt. infrastruktury rowerowej
 • 26 września 2007 we wnioskach ze spotkania z Markiem Kuzajem jako adres strony do publikacji przyszłej dokumentacji współpracy rowerzyści-urząd, w szczególności wyników szykowanych na listopad konsultacji preferowanego przebiegu dróg rowerowych planowanych w na 2008 rok.

Naprawdopodobniej pod adresem www.rowery.tnn.pl podanym w majowej ulotce zamieszczona była jedynie cytowana wyżej kontaktowa „wizytówka” Porozumienia z przekierowanie na forum WWW Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (założonego dla Forum Kultury Przestrzeni) do nowo powstałej rowerowej części tego forum. To na nim 22 czerwca 2007 została zamieszczona opinia rowerzystów o projekcie toru rowerowego na ul. Janowskiej, dostarczona UM 19 czerwca 2007. Forum musiało więc być wówczas jedynym publikatorem Porozumienia.

Marcin Skrzypek


Porozumienie Rowerowe – www.rowery.tnn.pl

Porozumienie Rowerowe to nieformalna grupa osób, którzy chcą coś zrobić, żeby Lublin był bardziej przyjazny dla rowerów.

[kontakty: adresy-linki do strony i do forum oraz osoby kontaktowe: Michał Wolny + rowerowy mail Towarzystwo dla Natury i Człowieka i Marcin Skrzypek + telefon do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”]

Dopisz swój adres e-mail. Otrzymasz od nas biuletyn.

[okienko do zapisywania się do newslettera]

 

Konsultacje ścieżek rowerowych listopad 2007

Zaproszenie [z komentarzem wprowadzającym]

Poniższe zaproszenie zostało umieszczone 30.10.2007 na stronie głównej www.rowery.tnn.pl wraz z planami systemu rowerowego UM Lublin i mapką Google pokazującą zebrane wcześniej „osobiste” trasy różnych rowerzystów oraz proponowane przez nich trasy „społeczne”, czyli zaproponowane z myślą o wszystkich rowerzystach. Zostało ono również rozesłane do mediów i mailowo pod wszystkie możliwe adresy.

***

Zapraszamy wszystkich rowerzystów do przesyłania na powyższe adresy [„wizytówka” Porozumienia na stronie głównej] propozycji tras rowerowych, które Waszym zdaniem powinny powstać w przyszłym roku w Lublinie. We środę 7 listopada o godz. 17.00 zapraszamy do Bramy Grodzkiej na spotkanie, aby porozmawiać o tym „na żywo”.

Poniżej można znaleźć plan Urzędu Miasta dotyczący rozwoju komunikacji rowerowej w Lublinie oraz propozycje tras zebranych wcześniej z różnych źródeł (spotkania, www.rowery.tnn.pl/forum, czytelnicy „Gazety Wyborczej”) naniesione na mapkę Google. Przesyłane głosy postaramy się sukcesywnie dodawać do tej mapki (jest ona obecna w formie linku lub obrazka).

Podsumowanie przesłanych głosów nastąpi 9 listopada. Zebrane głosy posłużą do przedstawienia Wydziałowi Inwestycji propozycji kilku tras, z których, po konsultacji z p. Markiem Kuzajem i p. Wojciechem Krakowskim (wiceprzewodniczącym Rady Miasta), zostanie wybrana jedna. Jej koszt zostanie oszacowany i przedstawiony odnośnym komisjom Rady Miejskiej jako propozycja budżetowa. Jeżeli zostanie przez Radę zaakceptowana, trasa powstanie w przyszłym roku.

Niniejsze konsultacje ogłaszamy w odpowiedzi na prośbę Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, aby sami rowerzyści wytypowali trasę rowerową do realizacji przez UM w przyszłym roku. Prośba ta została nam przekazana przez p. Marka Kuzaja, osobę wyznaczonej przez prezydenta Fica do kontaktów z rowerzystami. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie. Konsultacje te są organizowane również w porozumieniu z p. Wojciechem Krakowskim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta, który także działa na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej w Lublinie.

Wyjście Urzędu Miasta z taką inicjatywą można potraktować jako wielki krok w kierunku rozwoju współpracy urzędników i władz z mieszkańcami, który może ułatwić podobne działania również w innych sprawach. Dlatego jest bardzo ważne, aby jak najwięcej osób mogło i chciało zabrać głos w tej sprawie, mimo że ze względu na harmonogram prac nad budżetem czas konsultacji jest krótki.

Podsumowanie konsultacji

Szczególnie warto zapoznać się z częścią „Wyznaczniki jakości ścieżek rowerowych”. O tych sprawach dotychczas się nie mówiło.

 • Trasa 1 – strategiczna: Skansen- Bystrzyca (doliną Czechówki)
 • Trasa 2 – wielozadaniowa: ul. Jana Pawła II – al. Racławickie
 • Trasa 3 – komunikacyjna-Centrum: Aleje Racławickie
 • Trasa 4 – komunikacyjno-rekreacyjna: Stary Most na Bystrzycy – ul. Abramowicka (doliną Czerniejówki)

Dalsza procedura w skrócie jest następująca: p. dyr. Jodłowska wspólnie z p. Kuzajem i innymi pracownikami Wydziału Inwestycji UM Lublin wybiorą z tych propozycji jedną i podadzą do wyceny, a następnie przekażą jako poprawkę do budżetu miasta, którą potem będą musiały zaakceptować odpowiednie komisje Rady Miasta, a dalej cała Rada głosująca nad budżetem. Jak widać, nie jest to takie proste, ale liczymy tutaj na p. Krakowskiego, który uczestniczył w konsultacjach i zaofiarował swoją pomoc. MS

lublin_za_rok

Lublin? Nie, ale może już za rok…

Ścieżka rowerowa w niemieckim miasteczku. Właściwie odróżniona i odseparowana od chodnika i jezdni. Pokryta asfaltem. Wykorzystująca dostępne miejsce. Fot. M. Skrzypek.

[2 zdjęcia dla prasy z opisami]

Liczba aut będzie się zwiększać, a przestrzeń pozostanie ta sama, dostosowana do ruchu z pierwszej lub drugiej połowy XX wieku. Budowanie większej ilości parkingów i ściąganie w ten sposób pojazdów do Centrum tylko przyśpieszy proces korkowania miasta. Jednym z rozwiązań jest zachęcanie ludzi do korzystania z rowerów.

To, że w Lublinie nie ma tyle rowerów co w miastach zachodnich. jest powodowane głównie brakiem połączeń rowerowych. Gdziekolwiek rowerzysta nie jedzie, przeważnie łamie przepisy (jeżdżąc po chodniku) lub jest zagrożony (ze strony aut czy złej nawierzchni). W tych warunkach jeżdżą tylko najwytrwalsi i najbardziej skłonni do ryzyka. A przecież rower jest pojazdem przyjaznym dla wszystkich.

Mapka pokonsultacyjna

Kolor NIEBIESKI – trasy wybrane w drodze konsultacji
Kolor CZERWONY – niektóre inne trasy „społeczne” zgłoszone przez rowerzystów.
Kolor CZARNY – „osobiste” szlaki rowerowe zgłoszone przez indywidualnych rowerzystów.

Mapkę można przybliżać i oddalać przyciskami w rogu. Po kliknięciu na zaznaczoną linię pojawia się opis trasy. W sumie na mapce zaznaczono ponad 30 tras.


View Larger Map

Plan UM rozwoju komunikacji rowerowej w Lublinie.

sciezki

 • Żółty – ścieżki zrealizowane do 2007
 • Niebieski – planowana realizacja w latach 2007-2015.
 • Czerwony – dalsze plany.

Propozycje rowerzystów nie muszą się pokrywać z tymi planami.

[oryginalnie były dwie mapy: 2000×2296 pikseli, 1 Mb  1000×1148 pikseli, 320 kb]