1 # Rozmowy o mieście – Partycypacja i planowanie

Prezentacja Agaty Cholewy i Krzysztofa Wiśniewskiego z Rady Dzielnicy Czuby Południowe o dwuletnich pracach nad zmianą planu i spotkanie z Pawłem Prokopem, prezesem Fundacji Inicjatyw Menedżerskich o projekcie „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

Spotkanie rozpoczęło nowy cykl spotkań Forum Kultury Przestrzeni pt. „Rozmowy o mieście 2017”. Mają one otwarty charakter i samokształceniowy cel. Zaproszonymi gośćmi byli:

  • Agata Cholewa i Krzysztof Wiśniewski, którzy opowiedzieli o swoich sukcesach i doświadczeniach z opiniowaniem MPZP dla placu przy ulicach Bursztynowej i Szafirowej.
  • Paweł Prokop, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich realizującej ogólnopolski projekt Partycypacja w planowaniu przestrzennym, w którym bierze udział też Urząd Miasta Lublin.

Wśród zaproszonych byli przedstawiciele nowo utworzonych komórek Biura Partycypacji i Biura Rewitalizacji, które według zapowiedzi mają się zająć m.in. projektami:

realizowanymi przez zespół ds. mobilności aktywnej, skierowanymi przede wszystkim do rowerzystów i pieszych. [BP] … z zakresu zagospodarowania dolin rzecznych, wąwozów oraz zadrzewienia parków oraz koordynowanie działań związanych z kulturą przestrzeni i rewitalizacją [BR]”

jak czytamy w komunikacie Prezydent wzmacnia obszary rewitalizacji i partycypacji na stronie Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, co świadczy o potrzebie organizacji takich spotkań.

Główną częścią spotkania była bardzo klarowna i wyczerpująca prezentacja Agaty Cholewy, w której wspólnie z Krzysztofem Wiśniewskim streściła dwuletni proces tworzenia planu zagospodarowania działki prywatnej w centrum osiedla Poręba na Czubach Południowych. W tym działaniu oboje bardzo aktywnie współdziałali z lokalnymi mieszkańcami i Urzędem Miasta a także właścicielem terenu. Ta współpraca i pośredniczenie we wzajemnej komunikacji stało się łatwiejsze, kiedy oboje zostali członkami Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Za ich zaangażowanie gorąco podziękowały im Władze Rady były obecne na spotkaniu. Paweł Prokop zaś opisał krótko zasady prowadzonego przez FIM projektu, precyzując, że na terenie Gminy Lublin będzie on dotyczył partycypacji społecznej w przygotowaniu planu zagospodarowania doliny Czerniejówki. Poniżej notatki ze spotkania autorstwa Anny Poteruchy-Radomskiej oraz prezentacja w formie pdf i slajdów jpg do przejrzenia na stronie.

Prezentacja autorstwa Agaty Cholewy w pdf (6,5 Mb) i w jpgach: