4 # Rozmowy o mieście & 10 lat Porozumienia Rowerowego. Zmiany rowerowe w Lublinie.

We wtorek  25 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy do Bramy Grodzkiej na czwarte „Rozmowy o mieście”. Podsumujemy 10 lat Porozumienia Rowerowego. Naszym gościem będzie Marcin Wójcik, kierownik Zespołu ds. Polityki Rowerowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Porozumienie Rowerowe wspólnie z Radą i Forum Kultury Przestrzeni zapraszają na kolejne „Rozmowy o mieście” i jednocześnie wspólne świętowanie 10. rocznicy powstania Porozumienia Rowerowego! Spotkanie odbędzie się w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, tam gdzie Porozumienie się zawiązało, i potrwa do ok.20.00.

Gośćmi spotkania będą m.in.

  • Marcin Wójcik – krakowski oficer rowerowy, kierownik Zespołu ds. Polityki Rowerowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (rowery.zikit.pl)
  • Aleksander Wiącek – pierwotnie Porozumienia Rowerowego, obecnie asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki rowerowej i pieszej
  • Krzysztof Kowalik – Porozumienie Rowerowe
  • Przedstawiciel Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

W programie spotkania:

  • prezentacja 10 lat działań Porozumienia Rowerowego i wykład Marcina Wójcika o sukcesach rozwoju transportu rowerowego w Krakowie
  • przerwa na poczęstunek
  • panel dyskusyjny o rowerowej zmianie w Lublinie, od momentu wprowadzenia standardów rowerowych w 2010 roku.

Przez ostatnie 10 lat podejście do transportu rowerowego w Lublinie zmieniło się zasadniczo. Od myślenia o rowerze jedynie jako sposobie weekendowej rekreacji, możliwości poruszania się głównie wzdłuż Bystrzycy i nad Zalew – aż do traktowania roweru jako pełnoprawnego środka poruszania się po mieście, realnej alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego.
W kwestii infrastruktury rowerowej Lublin zmienił się w tym czasie diametralnie – mamy asfaltowe nawierzchnie dróg rowerowych, bezpieczne stojaki, system roweru miejskiego, pasy rowerowe i wiele innych.

Poza Porozumieniem Rowerowym, w mieście działa też szerokie grono organizacji, instytucji, grup i osób – na rzecz rozwoju sprawy rowerowej. Nadal jednak brakuje spójnego systemu dróg rowerowych, łączących poszczególne dzielnice, rozwiązań ułatwiających poruszanie się rowerem po Centrum czy dobrej jakości wykonywanych inwestycji – to przed nami.
Porozmawiajmy o tym jak bardzo Lublin zmienił się rowerowo, a także jakie są nasze oczekiwania i wizja miasta w tej kwestii. O tym jak rower może realnie uzupełniać system transportowy miasta.

—————————-
Rozmowy o mieście 2017 są inicjatywą Forum i Rady Kultury Przestrzeni z okazji 700 lecia Lublina, zaplanowaną jako comiesięczne, otwarte spotkania, których celem jest swobodna dyskusja o przyszłości naszego miasta

Porozumienie Rowerowe to grupa osób, które od 10 lat aktywnie działają na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie i podnoszenia jego jakości. Grupa skupia się na edukacji rowerowej, walczy o dobrą i bezpieczną infrastrukturę rowerową, promuje zrównoważony transport w Lublinie, prowadzi kampanie na rzecz mobilności aktywnej. Tworzy mapę infrastruktury rowerowej Lublina.

www.lublinrowerem.pl