6 # Rozmowy o mieście – Miasto: otwarte dane

Naszymi gośćmi były osoby zajmujące się publicznym udostępnianiem danych o mieście: Wojciech Sańko / Koduj dla Polski, Łukasz Prażmo / GIS-expert, Krzysiek Kowalik / JawnyLublin.pl i Sebastian Kawałko, doradca prezydenta ds. smart city. Pokazali oni aplikacje i projekty służące zbieraniu i udostępnianiu danych publicznych oraz infografiki pomagające mieszkańcom w ich rozumieniu.

Różne instytucje i urzędy gromadzą ważne dane statystyczne, do których dostęp publiczny jest utrudniony tylko dlatego, że nie stworzono do tego odpowiednich narzędzi. Wiele danych zbierają i publikują społecznie sami mieszkańcy, co podpowiada administracji publicznej, jakie są społeczne potrzeby, wygodne rozwiązania oraz zastosowania gotowych rozwiązań.

  • Które dane mogliby zbierać wolontariusze, a które automatycznie urządzenia?
  • Jak należałoby je przedstawiać, aby uchwycić istotne informacje?
  • Czy nasze miasto w pełni wykorzystuje dostępne technologie?
  • Jakie dane o mieście są dostępne, jakich brakuje, jakie są wyzwania Lublina w tym zakresie?

O tym wszystkim rozmawialiśmy na spotkaniu w ramach 6. Rozmów o mieście, w czwartek 27 czerwca 2017 o godz. 17.00 w s. 24 lubelskiego Ratusza. Ramowy plan:

Wojciech Sańko opowiedział o pomysłach w ramach „Koduj dla Polski”, np.:

Łukasz Prażmo przedstawił infografiki statystyczne, wizualizacje krajobrazu miejskiego, narzędzia do konsultacji społecznych:

Sebastian Kawałko zaprezentował plany UM Lublin dotyczące projektu łączącego: realizację Centrum Komunikacji dla mieszkańców, rozwoju Geoportalu i udostepnianie otwartych danych.

Krzysztof Kowalik pokazał rozpoczęty w ramach „Koduj dla Polski” projekt:

W międzyczasie i po prezentacjach toczyła się dyskusja. Całość trwała 3 h.

Rozmowy o mieście 2017 są inicjatywą Forum i Rady Kultury Przestrzeni z okazji 700 lecia Lublina, zaplanowaną jako comiesięczne, otwarte spotkania, na których po krótkiej prezentacji zapraszamy do pytań i swobodnej dyskusji o przyszłości naszego miasta.

Partnerzy:

 

Marcin Skrzypek