7 # Rozmowy o mieście – jakie miasto wynika z nowego Studium?

Studium kierunków rozwoju Lublina to dokument przełomowy, który zadecyduje o Lublinie dla naszych dzieci i wnuków. Wymaga pilnych korekt, bo o tym, co przedstawił Urząd Miasta specjaliści wypowiadają się bardzo krytycznie. Zadajmy sobie trud zrozumienia założeń tego dokumentu i zadajmy sobie pytanie, czy tego właśnie chcemy.

Zapraszamy na kolejne Rozmowy o mieście, których tematem będzie projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Lublina. Ten strategiczny dokument na lata określi w jaki sposób będziemy gospodarować przestrzenią Lublina. Na spotkaniu przedstawimy główne uwagi Rady i Forum Kultury Przestrzeni do Studium a następnie zapraszamy do rozmowy o dokumencie i przyszłości naszego miasta. Powiemy też w jaki sposób składać uwagi do Studium.

Dokument nowego Studium  jest właśnie konsultowany publicznie a dostępny jest tutaj:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=17901 a uwagi można składać do 4 sierpnia 2017 r.

Analiza zmian jakie przynosi (stan istniejący i planowany), wykonana przez firmę gis-expert, jest dostępna tutaj:
http://gisexpert.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fe9f59b59fe74f92a36790139646b7e6&extent=22.2954,51.1827,22.8227,51.3301

Zapraszamy także na stronę inicjatywy Zaplanuj_MY Lublin
https://www.facebook.com/ZaplanujMY_Lublin-1932575993630506/

Jaka wizja miasta wynika ze Studium?
– miasto nieekonomicznie rozlane i rozproszone?
– tereny nowej zabudowy nieadekwatne do potrzeb, Lublin się kurczy a Studium zakłada nowe tereny pod zabudowę dla nowych kilkuset tys. mieszkańców?
– nowe dzielnice bez centrów, przestrzeni publicznej, zieleni i ulic dla komunikacji miejskiej, skazane na samochód?
– ulice budowane na polach uprawnych, bez żadnej zabudowy wokół?
– brak ciągłości systemu zieleni i zabudowa kolejnych przestrzeni zieleni?
– tereny rolne niemal całkowicie zabudowane?
O tych i wielu innych sprawach będziemy rozmawiać na spotkaniu.

Spotkanie poprowadzą Jan Kamiński i Marta Kurowska.

——————————-
Rozmowy o mieście 2017 są inicjatywą Forum i Rady Kultury Przestrzeni z okazji 700 lecia Lublina, zaplanowaną jako comiesięczne, otwarte spotkania, na których po krótkiej prezentacji zapraszamy do pytań i swobodnej dyskusji o przyszłości naszego miasta.

Zachęcamy także wszystkich do przybycia na spotkanie transportem zrównoważonym: pieszo, komunikacją publiczną lub rowerem. Osoby z niepełnosprawnością, prosimy o kontakt. Zapewniamy pomoc w wejściu na II piętro.

Z poważaniem
Jan Kamiński