8 # Rozmowy o mieście – Jak zrównoważyć transport w Lublinie?

Czwartek, 21 września, 17.00, sala 24 w Ratuszu. Naszym gościem będzie prof. Jacek Wesołowski z Politechniki Łódzkiej, autor książki Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego.

Zapraszamy na kolejne „Rozmowy o mieście”, których tematem będzie transport zrównoważony. Spotkanie odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2017 (ETZT). Po krótkiej prezentacji prof. dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowskiego dotyczącej najnowszych trendów w zakresie transportu zrównoważonego, zapraszamy do dyskusji.

  • czy nasze miasto przybliża się do transportu zrównoważonego?
  • może się oddalamy?
  • jak zrównoważyć transport w Lublinie?
  • jakie są z tego korzyści?
  • jaki jest nasz potencjał?
  • czy umiemy go wykorzystać?

Na zdjęciu powyżej widać, jak piesi przechodzący przez przejście na ul. Sowińskiego umożliwiają kierowcom skręcanie w tę ulicę z ul. Radziszewskiego. Mimo bardzo intensywnego ruchu pieszych i samochodów, to skrzyżowanie należy do bardzo biezpiecznych. Jest przykładem, jak w skali mikro różne rodzaje ruchu mogą się wzajemnie równoważyć bez dodatkowej infrastruktury regulującej (np. świateł).

Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski (1962), jest profesorem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się problematyką zrównoważonej mobilności, transportu, zwłaszcza miejskiego, planowania transportu w obszarach zurbanizowanych oraz związkami między systemami transportowymi a urbanizacją, rolą kolei w miastach oraz rewitalizacji. Jest autorem książki „Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego” oraz autorem i współautorem opracowań w dziedzinie rewitalizacji (Łódź, Zgierz), studiów rozwoju sieci transportowej dla Łodzi i regionu Polski Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem kolei oraz studiów wykonalności modernizacji linii kolejowych – dział „architektura”.

——————————-
Rozmowy o mieście 2017 są inicjatywą Forum i Rady Kultury Przestrzeni z okazji 700 lecia Lublina, zaplanowaną jako comiesięczne, otwarte spotkania, na których po krótkiej prezentacji zapraszamy do pytań i swobodnej dyskusji o przyszłości naszego miasta. 8 rozmowy odbywają się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2017 www.ETZT.ekolublin.pl

Zachęcamy także wszystkich do przybycia na spotkanie transportem zrównoważonym: pieszo, komunikacją publiczną lub rowerem. Osoby z niepełnosprawnością, prosimy o kontakt. Zapewniamy pomoc w wejściu na II piętro.

Jan Kamiński
Rada i Forum Kultury Przestrzeni
+48 698 869 440