Bezradność RKP wobec apartamentowca przy skansenie

 //  Projekt: Partycypacja

Odpowiedź Rady Kultury Przestrzeni na prośbę Stowarzyszenia Muzeum Wsi Lubelskiej o interwencję w sprawie mikroapartamentowca budowanego przy skansenie.

Cytat z odpowiedzi Rady Kultury Przestrzeni:

Zatrzymanie takiej inwestycji jest sprawą nie tylko trudną, ale także byłoby niezgodne z prawem. Jako ciało społeczne przy Prezydencie Miasta Lublin staramy się rozpoznawać takie potencjalne konflikty zanim decyzje są przesądzone, na etapie planów i projektów, szczególnie podczas wyłożeń planów miejscowych, ale nie wszystko udaje nam się zauważyć. O tej sprawie też dowiedzieliśmy się po fakcie.

Poniżej prośba Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie do RKP o włączenie się w starania o cofnięcie zgody na budowę ww. nieruchomości z dołączonym listem do prezydenta Krzysztofa Żuka z 24 maja 2017; poparcie dla inicjatywy Stowarzyszenia przez Radę i Zarząd Dzielnicy Sławinek oraz odpowiedź RKP.

Argumenty Stowarzyszenia i Rady Dzielnicy należy uznać za uzasadnione lub słuszne:

  • Co do zasłaniania Muzeum przez apartamentowiec, z uwagi na i tak rosnące w tym miejscu drzewa, budynek pogorszy widoczność obiektów za ogrodzeniem Muzeum głównie od jesieni do wiosny.
  • Co do utrudnień w parkowaniu, mieszkańcy apartamentowca i ich goście na pewno zabiorą miejsce odwiedzającym Muzeum, co ma szczególne znaczenie podczas wydarzeń kulturalnych. Pojazdy gości Muzeum nie mieszczą się wtedy na parkingu, zajmując chodniki okolicznych uliczek i utrudniając życie ich mieszkańcom.

Niestety, na etapie rozpoczęcia prac, cofnięcie decyzji na tej podstawie byłoby niemożliwe. Inwestycja została bowiem ujęta w planie zagospodarowania. Wątpliwości budzi jedynie zmiana jej funkcji z usług komercyjnych (oznaczenie „U” w planie) na zabudowę mieszkaniową. Przywrócenie funkcji usługowej nie zmieniłoby faktu, że jakiś budynek tej wielkości mógłby tam i tak stanąć, jakkolwiek jego budowa mogłaby przesunąć się w czasie lub nie dojść do skutku ze względu na mniejszą opłacalność takiej inwestycji. Weryfikacja tej zmiany dozwolonej planem funkcji wymagałoby jednak osobnego zbadania.

Status tego miejsca w planie zagospodarowania najłatwiej sprawdzić na mapylu.pl. Jest on oznaczony literą „U”, która oznacza usługi niekomercyjne. Można to zweryfikować zaglądając do zakładki po lewej, gdzie znajduje się lista uchwał do wszystkich planów z ich opisami i mapami. Adresu Warszawska 96 dotyczy Uchwała Nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002. Link prowadzi do BIP z uchwałą i skanami wszystkich sekcji. Działka z apartamentowcem i oznaczeniem „U” jest w sekcji urm_1641_LIII_2002 – obszar zach – zał.1 115-108-17.tif. Z opisem oznaczenia „U” można się zapoznać w pliku urm_1641_LIII_2002.pdf (par. 36, s. 33; niestety nie da się łatwo cytować ani przeszukiwać dokumentu, ponieważ został on zamieszczony w formie pdf ze skanu).

 

Oprac. Marcin Skrzypek