Mieszkańcy przeciwko przedłużaniu Smoluchowskiego do Zana i Makowej

 //  Projekt: Partycypacja

Jednostronna notatka Komitetu Społecznego „Spokojna Dziesiąta” ze spotkania w UM Lublin 10 sierpnia 2017 w ramach konsultacji projektu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Notatka została przekazana przez przewodniczącego Rady Kultury Przestrzeni Jana Kamińskiego do wiadomości Forum Kultury Przestrzeni 17 sierpnia 2017.

W spotkaniu, którego dotyczy notatka mieszkańców wzięli udział: Z-ca Prezydenta Miasta Lublin p. Artur Szymczyk, dyr. Wydziału Planowania, p. Mirosław Hagemajer, pracownicy Wydziału Planowania, przedstawiciele Komitetu, Radny Miasta Lublin p. Piotr Popiel.

Na uwagę – poza kwestiami merytorycznymi, które polecamy własnemu osądowi – zasługuje następujący fragment sugerujący, że w ramach konsultacji społecznych w UM może nie być zwyczaju protokołowania spotkań z mieszkańcami, które nie wynikają z obowiązku ustawowego:

Notatka została sporządzone jednostronnie, gdyż:
– p. dyr. Hagemajer odmówił zgody na nagrywanie spotkania na dyktafonie, bez uzasadnienia;
– Urząd nie zapewnił osoby do protokołowania;
– p. dyr. Hagemajer sporządził notatkę ze spotkania, ale oświadczył, że jest to jego osobista notatka i nie ma ona żadnej tzw. mocy urzędowej. Została przez niego odczytana, ale bez zmiany jej charakteru.
Wobec powyższych notatka została sporządzona na podstawie osobistych notatek członków Komitetu oraz na podstawie zapamiętanych przez nich poruszanych kwestii.

Mapki omawianego terenu z OpenStreetMap (otwórz link bezpośrednio do mapy)

  • Zana – Smoluchowskiego
  • Smoluchowskiego – Zemborzycka
  • Zemborzycka – Powojowa (okolice planowanej południowej „obwodnicy”)
  • powiększenie części Zemborzycka – Makowa