Gra w Przestrzeń płaskimi figurami

Kompaktowa wersja Gry w Przestrzeń z użyciem wycinanych lub rysowanych płaskich figur a nie brył-klocków.

Ten wariant Gry został przetestowany na zajęciach ze studentami. Zespołom zostały rozdane, markery, czyste arkusze A3 i A4 z czarno-białymi rysunkami figur:

Ich zadaniem było zgodnie z zasadami Gry w Przestrzeń przerysowywanie na kartkach A3 figury z kartek A4, które przedstawiały zasoby obiektów do wykorzystania przez każdego z grających. Czyli zamiast zestawu kolorowych klocków, każdy z nich dysponował ich reprezentacją na papierze, a zamiast ustawiać je na makiecie, rysował plan aranżacji przestrzeni na płaszczyźnie.

Możliwe rozwinięcia tego pomysłu:

  • kolorowanie figur, mniej więcej jak pokazuje to pokolorowany roboczy schemat na górze strony (więcej czasu, więcej własnej inwencji grających)
  • sporządzenie takich figur ze sztywnego materiału do ich układania ich na planszy.

 

Marcin Skrzypek