Mapa „Pomysły na Lublin”

 //  Projekt: Pomysły na Lublin

Prezentujemy mapę „Pomysły na Lublin” stworzoną w ramach stażu uczelnianego przez absolwentki architektury krajobrazu KUL Patrycję Pacholec i Agatę Kamińską.

Aby obejrzeć mapkę można kliknąć w link mapa „Pomysłów na Lublin” (otworzy się mapka jak na obrazku powyżej) lub skorzystać z poniższej aplikacji bezpośrednio na tej stronie.

Mapy zostały stworzone dzięki współpracy z firmą GIS-Expert. Staże odbyły się w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” od lipca do listopada 2018. Pracę Patrycji Pacholec i Agaty Kamińskiej kontynuują dwie kolejne stażystki Anna Stoffer i Judyta Stani z architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej KUL. Pomysły pochodzą z kilkuletnich zbiorów Forum Kultury Przestrzeni, pracy magisterskiej Karoliny Kuśmider z Forum Rozwoju Lublina oraz z kursów dr. Jana Kamińskiego na Gospodarce Przestrzennej KUL: „Strategie zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym” (cykl „Lublin (nie)dalekiej przyszłości”) „Zarządzanie przestrzenią miasta” (cykli „Pisma studenckie”).

Mapy są sukcesywnie poprawiane, uzupełniane i udoskonalane.