Nowe strony projektu „Wspólna Przestrzeń z lat 2008-2009

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Organizacja i historia projektu, który poprzedził powstanie Kongresu Ruchów Miejskich. Ogólnopolskie działanie integracyjne środowisk aktywistów miejskich zaczęło się od opracowywania „Manifestu Wspólnej Przestrzeni” na spotkaniu Forum Kultury Przestrzeni 27 października 2008 w „Gazecie Wyborczej”.

„Wspólna Przestrzeń” miała być projektem integrującym ogólnopolskie ruchy aktywistów miejskich pod hasłem wartości koniecznych do empatycznego i mądrego współdzielenia ograniczonej przestrzeni publicznej przez wiele grup użytkowników, aby uniknąć skutków zjawiska określanego dziś mianem „dramatu wspólnego pastwiska”.