Prośba do UM o ochronę bluszczu przed koszeniem

W 2010 roku z inicjatywy mieszkańców Lublina – członków Rady Kultury Przestrzeni zostały nasadzone winobluszcze na nieużywanych przęsłach w wąwozie na Czubach. Głównym zagrożeniem okazały się rutynowe pokosy trawy, których wykonawcy nie zwracali uwagi na rosnąca na przęsłach rośliny, mimo towarzyszących im sznurków i czerwono-białych taśm.

W związku z tym RKP zwróciło się do Wydziału Gospodarki Komunalnej z prośbą o objęcie krzewów ochroną przy prowadzonych rutynowo pracach poprzez poinformowanie osób koszących o omijanie sadzonek.