Patronat RKP nad wystawą „Kultura w krajobrazie – krajobraz w kulturze”

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Na prośbę Wojciecha Januszczyka z Fundacji Krajobrazy i firmy Garden Concept Rada Kultury Objęła patronatem jego wystawę stworzoną w ramach Stypendium Prezydenta miasta Lublin.

Wystawa jest dostępna na facebookowym profilu Fundacji Krajobrazy.

Strona Krajobrazy Fundacja Przestrzeni: www.fundacjakrajobrazy.pl

Treść pisma z prośba i opisem projektu (przytaczamy w formie cytatu z uwagi na dane prywatne autora w przesłanym pliku pdf):

Lublin 13.07.2017

Rada Kultury Przestrzeni
Pan Jan Kamiński
PI. Łokietka 1, 20-109 Lublin

Wniosek o udzielenie patronatu

1. Organizator: Wojciech Januszczyk
[…]

2. Nazwa przedsięwzięcia: Stypendium Prezydenta miasta Lublin, na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury Tytuł wystawy: „Kultura w krajobrazie – krajobraz w kulturze”

3. Termin wernisażu prac i wystawy: 20.08 – 20.09. 2017

4. Cel: Celem projektu jest wystawa projektów graficznych, przedstawiających przekształcone obrazy znanych polskich malarzy pejzażystów – Chełmiński, Fałat, Gierymski. Przekształcenie polega na przedstawieniu prac we współczesnej wersji tego co widzimy w otaczającej nas przestrzeni. Gdyby ci artyści tworzyli dziś, mieliby duży problem z ukazaniem harmonijnego i spójnego polskiego krajobrazu miast i przedmieścia. Wszystko byłoby zasłonięte przez wszechobecne bilbordy, reklamy i potykacze typu „kurczak z rożna”; „wulkanizacja lOOm w prawo”.

Stworzenie cyklu „obrazów” w ich współczesnej wersji, z naniesionymi bilbordami i szpetnymi obrazami ma na celu budowanie naszej świadomości, w jaki sposób niszczymy otaczającą nas przestrzeń. Ukazanie jak w dzisiejszych czasach wyprowadzamy kulturę z naszego krajobrazu, a wprowadzamy w to miejsce krzykliwy chaos i kicz, ma skłaniać do refleksji nad „kulturą przestrzeni” oraz być aspektem edukacyjnym dla wszystkich odbiorców. Wystawa „Kultura w krajobrazie – krajobraz w kulturze” będzie zrealizowana w formie wystawy plenerowej, a wernisaż będzie jednocześnie panelem dyskusyjnym o kondycji kulturowego krajobrazu Lublina i dyskusją nad zmianą reklam.

5. Źródła finansowania: Projekt jest finansowany ze stypendium Prezydenta miasta Lublin przekazanego na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

6. Korzyści dla patrona: Cała treść projektu idealnie wpisuje się w kanon prac i zainteresowań Rady Kultury Przestrzeni. Jestem przekonany, że objęcie patronatem inicjatywy „kultura w krajobrazie – krajobraz w kulturze”, zagwarantuje budowę świadomości wśród dużo liczniejszej grupy odbiorców, dotyczącej istoty dbania o nasz miejski krajobraz. Jest to świetna okazja, aby pod szyldem współpracy z innymi podmiotami, Rada Kultury Przestrzeni mogła zwracać uwagę na problem niszczenia kultury miejskiego krajobrazu. Jednocześnie, czynny udział przy niezależnych projektach, zapewni pozytywną budowę wizerunku Rady Kultury Przestrzeni jako organu angażującego się w ciekawe, edukacyjne oraz pro-miejskie inicjatywy.

7. Oczekiwania wobec patrona: Chciałbym aby patron, sygnował całe wydarzenie tytułem Rady Kultury Przestrzeni. Jednocześnie zależy mi na tym aby patron promował wystawę i wernisaż, poprzez obecność przewodniczącego Rady Kultury Przestrzeni na wernisażu, a także wygłoszenie krótkiej prelekcji dotyczącej tematyki projektu. Dodatkowo proszę o możliwość wykorzystania logotypu na materiałach promujących wydarzenie.

 

Z poważaniem
Wojciech Januszczyk